Skip to content

Svend Auken

Politiker, Socialdemokratiet

24. maj 1943 - 4. aug 2009 (66 år)
Henrik Sørensen

Profil

Svend Auken, Svend Gunnarsen Auken,  24.5.1943-4.8.2009, arbejdsminister. Født i Århus (Lukas), død i København, begravet på Holmens kirkeård, København. Auken blev student 1961 (Østersøgades Gymnasium.) efter at være vokset op i en familie med stærke politiske og almene interesser, og selv var han allerede fra studenterårene engageret i politisk arbejde som en af lederne af den socialdemokratiske studenterorganisation Frit Forum (formand 1964–65); efter embedseksamen 1969 som cand.scient.pol. og studieår i USA og Frankrig fortsatte han det organisatoriske arbejde inden for socialdemokratiet med tillidshverv i de lokale organisationer i Århus. Tidligt samlede hans interesser sig om to områder: arbejdsmarkedspolitik og forskningspolitik (han udarbejdede hovedparten af partiets forskningspolitiske program En demokratisk forskningspolitik). Auken blev 1969 amanuensis (1973-89 lektor) i statskundskab ved Århus Universitet.
1971 blev han opstillet til folketinget og valgt i Århus hvor han siden blev genvalgt med stadig større tilslutning således at han på landsplan blev blandt de største "stemmeslugere". Hans første år i tinget var præget af EF-afstemningen 1972 hvor han var blandt de ledende inden for de socialdemokratiske modstandere – i god overensstemmelse med sin kreds. I folketinget blev hans brede faglige indsigt taget i brug på en række områder; men i stigende grad blev det arbejdsmarkedsanliggender der optog ham mest (formand for arbejdsmarkedsudvalget 1975–77); han gjorde hurtigt karriere i gruppen, var næstformand 1975–77 og blev 1977 politisk ordfører. Samtidig hørte han til kredsen af statsminister Anker Jørgensens daglige rådgivere. 1977-82 var han arbejdsminister og fik i 1979 gennemført loven om efterløn. Uanset Aukens rent akademiske uddannelse evnede han i særlig grad at komme i kontakt med fagforeningskredse. Mere end sædvanligt bevarede han også en snæver kontakt til sin kreds. Det politiske arbejde begrænsede Aukens videnskabelige indsats som navnlig drejede sig om arbejdsmarkedsforhold hvorom han skrev flere afhandlinger. Han bidrog til flere dagsaktuelle politiske bøger, bl. a. om LO, forsvarsspørgsmål og EF.

Taler