Skip to content

Marianne Aagaard Skovmand

Præst

18. maj 1963 (60 år)
Mikkel Møller Jørgensen

Profil

Marianne Aagaard Skovmand er sognepræst i Vor Frue Kirke, Nyborg sogn. Hun har i en årrække forsket i og formidlet viden om kirkens ældste tekster herunder også den koptiske kirke og mandæerne. Hendes interesse for håndskriftsfundet fra Nag Hammadi i Ægypten inspirerede hende til at lære koptisk, og hun var i den forbindelse indskrevet som studerende ved Det pavelige Bibelinstitut i Rom og senere ved Center for Antiquity and Christianity i Claremont, Californien. Hun modtog i 1993 Aarhus universitets guldmedalje for en afhandling om et af Nag Hammadi-skrifterne "Johannes Hemmelige Bog" og skrev herefter ph.d.-afhandling om lignelser i Thomasevangeliet og de synoptiske evangelier. 
Marianne Aagaard Skovmand udgav i 2016 ved forlaget Gyldendal en nyoversættelse af Mariaevangeliet med kommentarer og i 2018 udkom en kommenteret oversættelse af Thomasevangeliet. Marianne Aagaard Skovmand udgav i 2021 sin tredje bog på forlaget Gyldendal: "De skjulte ledere. Om kvinderne i den tidlige kristendom". Hun har siden 2013 været en del af det teologiske censorkorps.

Taler