Skip to content

Zenia Stampes grundlovstale

Om

Taler

Zenia Stampe
Næstformand for Radikale Venstre

Dato

Tale

Rigtig glædelig grundlovsdag.
Selv sidder jeg her på et hotelværelse i Washington og kan derfor ikke holde en rigtig grundlovstale, men jeg vil gerne bruge anledningen til at sige et par ord alligevel.
I dag fejrer vi jo, at Danmark tog det første skridt mod demokratiet med Grundloven.
Men åbner vi Grundloven, ja så er ordet demokrati faktisk ikke nævnt en eneste gang.
Det er fordi, at vores grundlov ikke er folkets grundlov.
Danmarks grundlov og først og fremmest magthavernes grundlov.
Det var en aftale mellem kongen, regeringen og Folketinget.
Nu verdenshistorien jo desværre fuld af eksempler på, at netop magthaverne har forgrebet sig mod borgerne.
Og derfor beskriver de fleste moderne demokratiske forfatninger ikke bare forholdet mellem magthaverne, men også forholdet mellem magthaverne og borgerne. 
Mellem staten og borgerne.
Hvad er dine og mine rettigheder som borgere overfor staten?
Hvad er ikke til diskussion?
Hvad kan end ikke et flertal i Folketinget lave om på?
Det gælder for eksempel retten til liv.
Retten til at være fri for tortur.
Det er det, der kendetegner en moderne demokratisk grundlov.
Det er, at den klart og tydeligt viser, at staten og demokratiet er til for borgerne og ikke omvendt.
Det er sådan en grundlov, vi skal have i Danmark.
Fortsat god grundlovsdag. 

Kilde

Kilde

Transskriberet fra Zenia Stampes youtubekanal

Kildetype

Transskription

Ophavsret

Tags