Skip to content

Yara Husseins tale ved arrangementet “Røst på Gamle scene”

Yara Hussein

Om

Taler

Yara Hussein
Gymnasieelev

Dato

Sted

Gamle Scene

Tale

Hvad er ”vi”, når ”os” og ”dem” eksisterer? 
Jeg står her i dag som et af mange mennesker, der har krydset grænser og Middelhavet frem og tilbage.
Et af mange, der har kigget døden i øjnene og spyttet døden i ansigtet.
Og jeg er et af mange mennesker, der bliver reduceret til et nummer, en opholdssag og paragrafferne 7,2 og 7,3 i Udlændingeloven.
En systematisk dehumanisering er på spil, hvor mennesket er blevet menneskets værste fjende.
Og alt det her fortæller jeg, fordi der er noget galt med den måde, hvorpå en hel minoritet bliver omtalt i medierne og af samfundets hykleriske dogmatikere; jeg taler til jer politikere!
En minoritet af flygtninge, migranter og indvandrere, mennesker med andre farver og accenter, mennesker som ikke er født i Danmark og danskere, der ikke ligner ”typiske” danskere.
Denne gruppe bliver ofte omtalt i et negativt lys, især når der er tale om emner som integration. Det er til trods for, at det i realiteten går bedre med integrationen end vi tror. Men vores newsfeeds og nyheder domineres af begreber som bandekultur, ghettoer, parallelsamfund og illegale immigranter.
Den lange liste er et resultat af fraværende empati, bitter retorik og et forfejlet system.
Hvor ofte er det, at vi hører om den rekordhøje beskæftigelse blandt indvandrere og flygtninge, de utallige ambitiøse studenter, bachelorer og kandidater, flittige arbejdere, talentfulde kunstnere, succesfulde virksomhedsejere, hårdtarbejdende frivillige og passionerede aktivister, som udgør en større andel end den, man definerer og generaliserer en hel befolkningsgruppe ud fra?
Og nu er vi her, hvor den negative vinkling på en hel minoritetsgruppe i samfundet har gjort, at ordene flygtning, immigrant og indvandrer bliver associeret konflikter, ekstremisme, kriminalitet og voldskultur.
De her billeder og fordomme, som bl.a. politikere og medier forstærker, er med til at skabe en større distance mellem ”os” og ”dem”.
Så̊ begynder vi at se ”os og dem”- tankegangen i kommentarfelter, i sociale relationer og ved overfald på gaden!
Fordi hadefulde ytringer skaber et klima, hvor det er forsvarligt at begå̊ hadefulde forbrydelser.
Hvis vi ikke udfordrer de her konfliktbærende tendenser og tanker, kan ”os” og ”dem” aldrig blive ”vi”.
Viden og tolerance er medicinen mod vores skadede opfattelsesevner.
Som individer i en så stor verden må vi ikke være godtroende. Vi har kritiske evner, vi ikke udnytter.
Hvis vi kan forholde os kritisk til kilder og levn, der er flere århundreder år gamle, hvorfor kan vi så̊ ikke forholde os kritisk til politikernes seneste Twitter-opslag?
Såkaldte politiske budskaber drukner i udokumenterede fakta og tal.
Vi lever i en tidsalder, hvor viden og kundskab ikke længere er et privilegie. Det er for alle. At være uvidende er ikke længere en god undskyldning for at møde verden med et fjendtligt blik. Det fremmede er ikke farligt, medmindre vi antagoniserer det, der ligger os fjernt.
Vi kan ikke være vidende om alle verdens 100.000 hjørner. Men når vi taler med mennesker, der hver især kender et hjørne, så̊ har vi på et tidspunkt så̊ mange hjørner, at det begynder at tage form af en cirkel.
Så̊ står vi i en cirkel sammen. Så går vi hånd i hånd sammen. Så er ”os” og ”dem” ”vi”. 

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret