Skip to content

Volodymyr Zelenskyjs tale ved arrangementet »Et lys i mørket«

Om

Taler

Volodymyr Zelenskyj
Præsident

Dato

Sted

Videotransmitteret bl.a. til Rådhuspladsen, København

Omstændigheder

Begiveheden ”Et lys i mørket”, afholdt d. 4.5.22, blev arrangeret af Politiken og Jyllands-Posten. 
 

Tale

Kære venner. Danmarks befolkning.
I dag markerer I årsdagen for det, der engang var jeres drøm.
Det var jeres drøm om frihed og fred. Den drøm gik i opfyldelse.
På denne dag sluttede de fem lange år, hvor jeres land var besat af nazisterne. De tabte, og friheden vandt. Livet vandt.
Danskerne og hele verden jublede og håbede, at denne grusomme krig ville blive den sidste krig, og at ingen ville ønske at bryde freden igen. Håbet var, af man aldrig mere skulle opleve den følelse af livsfare, og at man havde lagt de militaristiske uvaner bag sig. At vi ikke igen ville få brug for mørklægning for at skjule os for bomber. At luftalarmen aldrig mere ville gå for at advare os mod virkelige farer. At den kun skulle lyde en gang om året for at markere fortidens krig.
Men nu er krigen her igen. Den foregår her og nu i Ukraine. Der går ikke bare væk, og den er allerede blevet lige så brutal som den krig, vi markerer afslutningen på hvert år i maj.
Da jeg talte til jer og til Folketinget på den 34. dag af Ruslands fuldtonede invasion, sagde jeg, at Rusland havde affyret 1370 missiler. Nu er det 1993 missiler, der er blevet brugt imod os. Forestil jer, hvor mange liv disse missiler har taget. De fleste af dem har ramt ikke-militære mål.
29. marts sagde jeg, at den russiske besættelsesmagt havde ødelagt 773 uddannelsesinstitutioner i vores land. I dag er det tal fordoblet. Det drejer sig om børnehaver, skoler og universiteter. Det er den slags mål, den russiske hær kæmper imod i Ukraine. Besættelsesmagten har allerede dræbt 220 børn. Vi kender ikke situationen i de besatte områder og ved ikke, hvad der foregår der. Da jeg senest talte til jer, var antallet af dræbte børn 144. I kan se, hvordan antallet stiger. Dengang var det 144 børn, nu er det 220 børn, der er blevet dræbt. De fik slet ikke lov til at opleve, hvad livet er.
Den russiske stat er ikke indstillet på at standse krigen. Den drømmer om at erobre Ukraine og andre europæiske lande. Den drømmer stadig om, at friheden i Europa vil forsvinde. Men de drømme får ikke lov til at gå i opfyldelse. Drømmen om fred vil gå i opfyldelse. Jeres drøm og vores drøm, ligesom det skete for 77 år siden.
Det er lige nu i Ukraine, at fremtiden for vores kontinent afgøres. Hvorvidt ikke bare vi, men også vores naboer, os alle sammen, skal leve i fred.
Ondskaben kender ikke til landegrænser, tyranniet nøjes ikke med at indtage et enkelt land. I hjælper os allerede i vores kamp, og det er vi taknemmelige for. Vi kæmper med våben og med jeres støtte til, at vi kan opnå EU-medlemskab, med jeres ærlighed i spørgsmålet om sanktioner og med den oprigtighed, I viser vores befolkning. Vi ser ukrainske flag vaje på jeres gader og pladser, og det viser, at I er fuldt bevidste om, hvad der foregår. Ingen ved, hvor mange dage denne krig, som den russiske aggression udløste, vil fortsætte, men jeg tror, at vores befrielsesdag nærmer sig.
Ligesom jeg nu taler til jeres befolkning, mens I markerer årsdagen for jeres lands befrielse, tror jeg, at repræsentanter for jeres land en dag vil tale til den ukrainske befolkning, når vi markerer fredens årsdag hos os.
Ligesom hvert år på denne dag tænder I lys for at mindes jeres sejr over ondskaben, og når I gør det i år, vil jeg bede jer sende en tanke til de ukrainske børn, de 220 børn, hvis liv er blevet taget af denne krig. Husk på, at Europa er i stand til at sætte en stopper for det, der kostede disse børn livet. Lad det aldrig mere ske.
Tak til hver og en af jer. Tak, Danmark. Ære til Ukraine.

Kilde

Kilde

JP/Politiken

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Dokumentation på online medie

Dear friends! Danish people! Today you celebrate the anniversary of the day that was a dream. It has long been a dream of freedom and peace. This dream has become a reality. Five years. It was on this day that the five long years of Nazi occupation of your country came to an end. They lost. And freedom won. Life won. Denmark and the whole world then celebrated and hoped that such a brutal war would be the last and that no one would want to destroy peace anymore. They hoped that there would be no more feeling of mortal danger. That people can get rid of military habits. They hoped to forget forever about the light masking that was required. They hoped that air-raid sirens would no longer sound to report the real threat. That they can be turned on only once a year to remember the war that took place. But the war came again. It is here and now. It is in Ukraine. And it is not going to stop on our land. And it has already become as brutal as that war, the victory in which we all remember every year in May. I remember addressing you and the Folketing on the 34th day of Russia's full-scale invasion of Ukraine. I said then that Russia used 1370 missiles against our country. Today - already 1993 missiles. Just imagine how many lives they took. Most of them hit non-military targets. Then, on March 29, I told you that the Russian occupiers had destroyed 773 educational facilities in our country. And today - twice as much. 1584. These are kindergartens, schools, universities. This is what the Russian army is fighting against in Ukraine. The invaders have already killed 220 Ukrainian children. And we do not yet know for sure the situation in the occupied territories. But when I spoke to you last time, there were 144 names on the list of children killed. You see these terrible numbers grow. There were 144. Now - 220 children killed! They did not even have time to feel what life is like. The Russian state is not yet ready to stop the war. They still dream of capturing Ukraine and other European countries. They still dream that freedom in Europe must disappear. But their dreams must not come true. The dream of peace must come true. Our and your dream. Just like it was 77 years ago. Right now in Ukraine it is being decided how people will live on our continent. Whether there will be peace. Not only for us, but also for our neighbors, for you and us. Evil does not know what state borders are. Tyranny never stops at capturing just one country. You are already helping us fight. We are grateful to you. Fight with weapons, with your "yes" vote for our accession to the European Union, with honesty in the issue of sanctions and with sincerity towards our people. The sea of Ukrainian flags here today, the sea of flags on the streets of your cities shows that you understand everything. No one will now say how many more days this war, unleashed by the Russian Federation, will last. But I believe that our Liberation Day is approaching. I believe that just as I am addressing your people now, when you celebrate the anniversary of the liberation of your country, your representatives will address the Ukrainian people as we celebrate the anniversary of our peace. Now, as every year, you light candles across the country in memory of that war and victory over evil. And I ask you, when you see the warm light of candles, remember, please, about Ukrainian children. About those 220 children whose lives were taken by this war. Remember that Europe can do its best to keep this horrible list of children killed from growing. Never again. I am grateful to each and every one of you! Thank you, Denmark! Glory to Ukraine!

Kilde

president.gov.ua

Type

Dokumentation på online medie

Tags

Relateret