Skip to content

Vivi Jelstrups båltale

Privatfoto

Om

Taler

Vivi Jelstrup
Forperson for LGBT Danmark

Dato

Sted

Amager Strand

Tale

Nu er der sikkert nogle der tænker: Åh nej, skal vi nu igen høre om ægteskab? Mens andre tænker: Yes, we did it! Det slipper I ikke for: Landsforeningen har, blandt mange andre sager, kæmpet for et kønsneutralt ægteskab siden før 1989. Dengang skrev vi verdenshistorie, men det véd I jo alle sammen :-)

Siden blev det registrerede partnerskab - som fra starten "bare" var en slags udvidet testamente - lidt ad gangen bedre og bedre, ved foreningens stædigt vedholdende arbejde, sådan at det for et par uger siden var NÆSTEN det samme som et ægteskab; ja, så tæt på, at det ikke længere gav mening at opretholde to forskellige love - én for par af forskelligt køn og en anden for par af samme køn. Efterhånden kunne store dele af Folketingets medlemmer se det meningsfulde i at samme lov burde gælde for alle, så den 7. juni i år blev det kønsneutrale ægteskab vedtaget med mere end tre gange så mange stemmer for som imod.

Vi har nu fået - ikke et homoægteskab, som medierne gerne kalder det - men et mangfoldigt ægteskab, som gælder for alle, uanset om de er homoseksuelle, biseksuelle eller heteroseksuelle, og uanset om de er ciskønnede eller transkønnede.

Vi er både glade, stolte og taknemlige nu! Glade fordi vi har fået en rettighed vi ikke havde før, stolte fordi vores kamp endelig lykkedes - og taknemlige, fordi folkets repræsentanter i så høj grad viste, at de efterhånden er enige med os i, at det er dumt at diskriminere på grund af folks seksuelle orientering. Tak til politikere, præster og alle andre, som støtter op om LGBT Danmarks arbejde!!

Det slutter på ingen måde her - vi har nemlig slet ikke klaret at gøre os selv overflødige endnu! Der er meget at kæmpe for fremover, bl.a. skal vi være med til at informere både børn, unge og voksne langt mere og bedre om, hvad kønsidentitet og seksuel orientering betyder. Det vil tage LANG tid, men kan forhåbentlig gøre de næste generationer af både lgbt'er og cis-heteroseksuelle mere vidende om sig selv og mere sikre på sig selv.

Transpersoner har nogle helt særlige udfordringer, når det gælder at blive accepteret både på arbejdet, i familien, i sundhedssystemet og i personregistreringen. Der er behov for særlig information om dette til bl.a. politikere, myndigheder og fagpersoner.

Derudover er vi jo her i landet så ressourcestærke, at vi også kan hjælpe andre lgbt'er, som bor i lande hvor det er meget vanskeligere at være den man er.

Er der en lgbt-sag, du synes er særligt vigtig - eller har du lyst til at hjælpe med praktisk eller meget andet frivilligt arbejde - så bliv aktiv i landsforeningen; vi har brug for dig!

Og nu vil jeg bare fortælle, at vi naturligvis ikke har en heks på bålet, som tændes om lidt - men et skab. Ja, et skab, fordi det burde være unødvendigt for lgbt'er at gemme os i sådan et; men mange føler stadig at de bliver nødt til det, fordi omgivelserne ikke altid accepterer dem. Nu brænder vi samfundets skab for at gøre os alle mere frie!

Glædelig midsommer og Sankt Hans!

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags