Skip to content

Villy Søvndals tale ved Socialistisk Folkepartis landsmøde

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Villy Søvndal
Partiformand for Socialistisk Folkeparti

Dato

Sted

Aarhus Kongrescenter

Tale

Gode venner!
Det er en fornøjelse at være her i dag sammen med Jer!
En del af Jer har været med på landsmøde før. Men SF er jo vokset, så der er også rigtig mange, som er med på et landsmøde for første gang.
Jeg vil gerne sige velkommen til jer alle sammen – og altså ikke mindst til de mange nye medlemmer og de mange, der er med på et SF-landsmøde for første 
gang. Velkommen!
Højrefløjen tog fejl 
Det seneste år har ikke været noget helt almindeligt år.  En verdensomspændende krise har skabt utryghed over hele kloden. Også danske 
lønmodtagere mærker krisens konsekvenser. Mange er blevet arbejdsløse og mange, mange flere oplever den usikkerhed som det giver, at være i risiko-zonen.
 I årtier har liberalisterne fortalt os, at de frie markedskræfter nok skulle løse alle problemer og skabe velstand og lykke for alle.
Banker, finansinstitutter og kapitalfonde skulle bare have frit slag – kapitalismen skulle hverken tøjles eller reguleres.
 Markedets usynlige hånd skulle nok løse alle problemer – ja nogle gange kunne man få det indtryk, at markedet nærmest var en slags gud.
 Alt det, der tilhører fællesskabet skulle til gengæld fylde mindre. Den offentlige sektor skulle skæres ned. Der skulle privatiseres og udliciteres. Mere skulle være privat – i sundhedssektoren, i ældreplejen ja, snart sagt over det hele.
 Sådan lød det fra Georg W. Bush og folkene omkring ham. Sådan lød det fra Anders Fogh Rasmussen. Og sådan lød det fra Lars Løkke Rasmussen.
Også på dette punkt tog højrefløjen fejl.
Et stærkt fællesskab
Lige nu oplever vi en verdensomspændende økonomisk krise, som kaster millioner af mennesker ud i arbejdsløshed. Som tvinger familier til at gå fra hus og hjem. Som pludselig truer med at rive den trygge hverdag i stykker for mange helt almindelige, hårdtarbejdende familier.
I Danmark har vi heldigvis stadig en stærk offentlig sektor og et stærkt velfærdssamfund, som kan afbøde NOGLE af skadesvirkningerne. Men også herhjemme mærker vi de ubehagelige følger af krisen.
Hver eneste uge mister over 1.000 danskere deres job.
Mennesker som har knoklet for vores samfund. Mennesker som gerne VIL yde en indsats – med at bygge huse, køre bus eller arbejde på slagteri – står nu pludselig med en fyreseddel i hånden. Pænt farvel og tak!
Mange føler sig utrygge og tænker på, hvordan de nu skal få tingene til at hænge sammen. Hvad med økonomien? Hvad med huset? Hvad med børnene?
Det er netop i sådan en situation, at vi har brug for hinanden.
Vi har brug for det stærke fællesskab, som rækker en hånd ud, når det hele bliver svært. Som sikrer at ingen går rabundus. Som sikrer hjælpen til at finde et nyt job. Et fællesskab, som stiller op med tilbud om omskoling og videreuddannelse, hvis DET er nødvendigt.
Mennesker er stærke – og når vi står sammen, så kan vi klare alle udfordringer. Men det kræver, at vi tænker på hinanden. At vi tænker på helheden.
Opgør med grådigheden
Finanskrisen er skabt af mennesker, som havde alt for travlt med kun at tænke på sig selv. Der blev spekuleret i de hurtige gevinster. Det handlede bare om at skrabe til sig.
Der var lønfest på direktionsgangene – ja nogle gange ligefrem løn-orgier!
Bankdirektører i en provinsbank skulle pludselig have aktieoptioner for 100 millioner.
En kone til en lovlig smart IT-direktør spankulerede omkring med en ring på fingeren til 40 millioner. 
I den sidste del af grådighedens og liberalismens æra var der ingen grænser for galskaben.
Jeg tror, at mange almindelige danskere, som tjener deres penge gennem helt regulært arbejde, er dødtrætte af at betale prisen for den griskhed og grådighed, der har præget store dele af samfundets elite.
De vil gerne have, at der er rimelighed mellem det man yder, og det man modtager.
Grådighedens og griskhedens æra er ovre. Liberalismens æra er forbi. Der er nu efterspørgsel efter helt andre værdier end højrefløjens.
Jeg taler om værdier som ansvarlighed, social tryghed og fællesskab. Venstrefløjens værdier. Vores værdier.
Der skal ikke længere føres en politik, der kun gavner dem, der har mest i forvejen. Nu skal der handles ansvarligt. Vi må tænke på helheden og sikre os, at vi får alle med.
Vi ved, at en demokratisk regulering af markedet er nødvendig, hvis ikke kapitalismen skal løbe løbsk.
Det er jo derfor vi er socialister.
USA viste vej
I USA valgte et stort flertal af befolkningen i november sidste år at tage et opgør med George W. Bush og hans politik.
Barack Obama er ikke socialist. Men valget af Obama var et opgør med den liberalistiske tankegang om, at markedet kan styre alt.
Det var et opgør med tankegangen om, at bare millionærerne får skattelettelser, så skal det nok skabe fremgang i resten af samfundet.
Og det var et opgør med hele dem krigsstemning og os-mod-dem-retorik, der desværre har præget verden under Bush og Fogh.
Amerikanerne havde fået nok. De ønskede forandring. Og de havde modet til selv at skabe den.
Ingen fornyelse med Løkke
Danskerne vil også gerne have forandring. Vi har godt nok lige fået en ny statsminister – men ærligt talt: Han føles ikke ny.
Lars Løkke Rasmussen ER jo heller ikke ny. Han har været en central minister i alle regeringer siden 2001. Og han siger jo selv, at han ikke vil stå for forandring. Kort sagt: Lars Løkke er ”mere af det samme”.
Lad mig give Jer et par eksempler.
Lars Løkke Rasmussen har lige fra han gik ind i lokalpolitik for mange år siden, været optaget af at udfordre og undergrave den offentlige sektor. Med de såkaldte ”frit-valgs-ordninger”. Med udliciteringer. Med privatiseringer.
Lars Løkke har som sundhedsminister stået i spidsen for opsplitningen af vores sundhedsvæsen i et A- og et B-hold.
Det er ikke sket ved at tage en åben politisk kamp, for Løkke ved udmærket at langt de fleste danskere er tilhængere af et offentligt sundhedsvæsen med fri og lige adgang for alle.
Løkke har valgt en strategi som jeg godt tør betegne som snigende privatisering. Regeringen har opfordret folk til at tegne private sundhedsforsikringer ved at gøre dem skattefrie. I dag har ti gange så mange danskere en privat sundhedsforsikring som i 2001.
Og regeringen har favoriseret privathospitalerne ved at give dem overbetaling for operationer – endda i en grad, så selv de konservative blev nød til at råbe STOP.
Anders Fogh Rasmussen var ikke nogen skabs-socialdemokrat. Jeg kan love Jer for, at det er Lars Løkke heller ikke. Han er liberalist!
Pilskæv skattereform
Den nye statsminister var også hovedarkitekten bag den såkaldte rødvinsreform. Eller skal vi sige champagnereform?
Her valgte regeringen og Dansk Folkeparti – midt under en alvorlig økonomisk krise, hvor der er brug for, at vi tænker på helheden – at forgylde bankdirektørerne med seks-cifrede skattelettelser, mens den lavtlønnede lønmodtager og pensionisten fik en lang næse.
Lars Løkke sad for bordenden – champagnereformen er hans reform.
Lad mig sige det klart og tydeligt: Den skattereform er pil-skæv.
Jeg kan love Jer for, at den bliver ændret, så snart vi får en ny regering.
Samling i oppositionen
Mens regeringen er ideforladt, træt og nedslidt, er der kommet samling på tropperne i oppositionen.
Trætheden over VKO-regeringen med al dens blokpolitik, ulighed og liberalisme er blevet til et spirende håb om forandring.
Et håb om en ny start for Danmark, hvor værdier som ansvarlighed, social tryghed og fællesskab er de bærende elementer.
Da vi på vores landsmøde for tre år siden besluttede, at vi ville arbejde på at samle oppositionen og skabe grundlag for en ny centrum-venstre regering med deltagelse af SF, var der ikke mange der troede på det projekt.
Men det seneste år har der været masser af fremskridt.
Samarbejdet med Helle Thorning-Schmidt og Socialdemokraterne fungerer rigtig godt. Vi har opbygget et tæt og tillidsfyldt samarbejde, og fundet ud af, at der er mere der samler end skiller.
Vi har sammen formuleret integrations-programmet Plads til alle, der vil.
Vi har fremlagt en fælles plan om hjælp til de trængte kommuner.
Og vi kom og gik sammen under skatteforhandlingerne.
SF og Socialdemokraterne har et tæt samarbejde i hverdagen på alle afgørende felter.
Et historisk tæt samarbejde
Jeg vil godt her i dag kvittere for det konstruktive samarbejde. Det er skønt, at der nu er fælles fodslag mellem oppositionens toneangivende partier.
De radikale har også valgt at melde klart ud, og placerer sig nu blandt de partier, der foretrækker en centrum-venstre regering.
Dermed er oppositionen i dag mere samlet og kampklar end på noget andet tidspunkt siden 2001. Det kan vi godt være stolte af i SF. Det var OS, der startede den proces.
Kære venner!
Regeringen er trængt i defensiven.
Hvis de gode takter i oppositionen fortsætter, så tror jeg snart, at vi har Danmarks første kvindelige statsminister.
Og lad mig bare sige det lige ud: Helle bliver en fremragende statsminister!
Fremgang forpligter
Siden vi mødtes til landsmøde sidst er der sket rigtig meget i SF. Vi har formået at fastholde den flotte fremgang, og mange flere danskere har fået øjnene op for SF som et parti ”man godt kan stemme på”.
SF er i dag det største parti blandt de unge. Og vores ungdomsorganisation SFU er uden sammenligning den største og stærkeste i Danmark.
Blandt LO-arbejderne står vi historisk stærkt. Vi har overhalet både Dansk Folkeparti og Venstre. Mere end hver femte LO-arbejder stemmer i dag på SF.
Kære venner! Den fremgang skal vi være stolte af!
Men vi skal også være ydmyge overfor den tillid, som befolkningen har vist vores parti. Tillid forpligter nemlig.
Danskerne forventer at få andet for deres stemme end kritik og protest. De vil have løsninger og resultater.
Vi skal vise, at vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi ikke er et brokke-parti, men et indflydelsesparti, som går efter at skaffe resultater. For lønmodtagerne. For de små i samfundet. For miljøet.
Hård kurs mod banderne
Vi skal stadig være de skarpeste kritikere af regeringen. Men kritikken kan aldrig stå alene. Vi skal også være partiet, der tænker nyt og fremlægger konstruktive løsninger på almindelige folks problemer.
Lad mig give et aktuelt eksempel:
Når krigen mellem bevæbnede indvandrerbander og rockere raser i gaderne, så uskyldige bliver dræbt, børnehaver sætter panserglas i vinduerne og bandemedlemmer begynder at kropsvisitere borgere på Nørrebro, så skal et moderne socialistisk parti have svar på rede hånd.
Vi skal have besindige, langtidsholdbare løsninger, der stopper fødekæden til banderne – men vi skal også være parat med kontante løsninger, der virker her og nu.
SF var det parti, der først præsenterede et politisk udspil med konkrete forslag til at stoppe bandekrigen. Det var allerede sidste efterår. Og siden har vi fulgt det op med flere gode udspil.
Modsat regeringen og Dansk Folkeparti går vi på to ben i retspolitikken.
Vi er klar med en jernnæve til de organiserede kriminelle, der render rundt med skydevåben i gaderne. De skal i fængsel! Rockerborgene skal væk. Og de kriminelle bandemedlemmer skal mandsopdækkes.
Men vi er også helt klar over, at regeringens evindelige mantra med hård straf, hård straf og hård straf ikke kan stå alene. Det har de seneste otte år vist med al ønskelig tydelighed.
Derfor lægger SF også stor vægt på den sociale og den forebyggende indsats, som regeringen har svigtet og forsømt.
Vi foreslår en social mandsopdækning af de unge, der er på vej ud i kriminalitet.
Vi foreslår forældre-coaching, så familierne får de rigtige værktøjer til at holde børnene væk fra de kriminelle miljøer. Og vi foreslå fripladser på efterskoler og flere aflastningsfamilier.
SFs retspolitik er hverken borgerlig eller blødsøden. SFs retspolitik er SUND FORNUFT!
Et parti for forandring
Der er nogen, der hævder, at SF ikke længere er det samme parti, som det plejer.
De har fuldstændig ret. Og de tager fejl.
Grundværdierne om solidaritet, social retfærdighed og ligestilling står fast. DER har vi ikke ændret os. Ikke en tøddel!
Men SF er et parti, der følger med tiden. SF er et parti, for mennesker, der ønsker forandring.
SF er et parti, der hele tiden udvikler sig, og kommer med nutidige løsninger på nutidens problemer.
Lad mig give Jer et eksempel: Da SF – før alle andre – satte miljøet på dagsorden blev vi hånet og grinet ad. Vi blev beskyldt for at være nogle ”fodformede kratluskere”.
Kære venner! I dag taler selv Venstre om behovet for en grøn revolution.
Det mod – modet til at gå forrest – skal vi holde fast i.
Her på landsmødet skal vi vedtage et reformprogram, som opridser nogen af de forandringer SF vil arbejde for i de kommende år.
Pejlemærkerne i programmet er mange
Lønmodtagerne skal have større indflydelse på arbejdslivet  
Danmark skal være CO2-neutralt  
Alle ufaglærte skal sikres en uddannelse i løbet af de næste 15 år  
En samfundsbank skal sikre nye, grønne jobs og billige lån til sunde virksomheder 
Kom ikke og sig, at SF ikke tør gå forrest!
Gør noget ved ledigheden
Vi står midt i en tid, hvor meget er i forandring. En tid med store udfordringer. Men også en tid med store muligheder, hvis vi er intelligente, træffer de rigtige beslutninger og handler i rette tid.
Danmark står midt i en alvorlig krise. Arbejdsløsheden er stigende – og den stiger hurtigt. Hver dag kan vi læse om nye fyringer. Firmaer, der går ned. Eller flytter produktionen til udlandet.
I øjeblikket mister over tusinde danske lønmodtagere deres job hver eneste uge. Og nogle mennesker er særligt hårdt ramt: de ufaglærte, de ansatte i byggeriet og dem, der bor i udkantsområderne.
Sådan en situation kræver noget af os alle sammen. Vi skal være ansvarlige. Vi skal være parate til at omstille os. Vi skal have modet og viljen til fornyelse.
Men situationen stiller også krav til dem, der bestemmer. Vi kan også kræve noget af vores regering.
Under en krise findes der to typer lederskab: Der er dem, der handler. Og der er dem, der lader stå til.
Den borgerlige regering har valgt at lade stå til.
Mens arbejdsløsheden galopperer derudaf, siger Regeringen, at vi skal vente og se.
Vente og se på hvad? På at endnu flere mennesker mister deres job? På at ledigheden bider sig fast?
I dag går hver anden ny-uddannet murer direkte ud i ledighed.
Skal samfundets svar til de unge virkelig være: Tillykke med svendebrevet – værsgo’ og tag plads i arbejdsløshedskøen.
Jeg synes det ikke!
Parat til nye jobs
SF har taget krisen alvorligt fra dag et. Vi har været parat til at tage ansvaret på os i forbindelse med de to bankpakker. Også selvom det ikke var særlig populært. Men det var nødvendigt, for at sikre at sunde, fornuftige virksomheder fortsat kan låne penge.
Vi har fremlagt flere job- og vækstplaner med konkrete forslag, der kan skabe nye arbejdspladser, ny vækst og ny optimisme.
Nogle af vores forslag virker her-og-nu. Som når vi vil sætte gang i renovering af de nedslidte skoler og plejehjem. Eller bygge nye billige boliger. Eller fremrykke investeringer i vindmøller og biogasanlæg.
Det vil skabe jobs til både faglærte og ufaglærte – i byggeriet og i industrien.
Og vi VED det virker.
INGEN ved derimod om regeringens politik med at give skattelettelser til de rigeste vil virke. Vi ved ikke om pengene fyres af på flere rejser til Dubai. Eller til luksusvarer produceret i udlandet. Eller de bare ryger ind på bankbogen.
Vi ved det ikke – og regeringen ved det heller ikke.
En alvorlig udfodring
Det er ikke bare her-og-nu at SF har de bedste løsninger.
SF er også det parti, der har de bedste svar, når det handler om, hvad vi skal leve af i fremtiden.
Ved siden af den økonomiske krise står vi midt i en klima-krise. Den globale opvarmning truer med at skabe oversvømmelser, naturkatastrofer, flygtningestrømme.
Den truer med at ødelægge menneskers liv – først i den fattige del af verden, men på sigt går ingen fri.
Klimakrisen er et resultat af mange års skødesløshed og laden stå til. Liberalisterne troede, at de frie markedskræfter kunne løse alle problemer, hvis bare de fik frit spil. De tog fuldstændig fejl.
Markedsøkonomi har mange fordele, men markedet skal reguleres fornuftigt. Ellers går det galt. Det viser hele klima-krisen os.
Vi må erkende, at vi ikke bare kan forsætte som nu. Vi må handle ansvarligt og gøre noget - før det er for sent.
Den enorme opgave vil vi gerne være med til at løse i SF.
Vi var det første parti, der for alvor tog miljøet alvorligt.
Vi var det første parti, der tog klima-problemerne alvorligt.
Og vi er det første parti, der tør sige, at løsningen af finanskrisen og klima-krisen hænger sammen.
Tænk klima og jobs sammen
Vi står lige nu ved en afgørende skillevej: vil vi fortsætte den tankeløse politik, hvor fri markedsøkonomi vægter højere end hensynet til mennesker og klimaet.
Eller ønsker vi et ansvarligt Europa, hvor sociale hensyn og hensynet til næste generationer står øverst på den politiske dagsorden.
Hvis vi sammentænker de to store udfordringer, vi står overfor, har vi en enestående mulighed for at løse dem begge. Ved at kickstarte en grøn revolution får vi mulighed for at skabe en bæredygtig vækst.
SF har sammen med den Grønne Gruppe i Europaparlamentet fremlagt en grøn vækstplan for Europa. Progressive økonomer og erhvervsfolk har givet deres inputs.
Nu står vi med en fornuftig plan, der på 5 år sikrer 5 millioner nye arbejdspladser i hele Europa.
Lad mig give Jer et eksempel:
Østersøen er et af de områder som rummer et stort potentiale for vedvarende energi. Alene i området omkring Kriegers Flak er der plads til over 1.000 store havvindmøller.
Det kan blive verdens største vindmøllepark, som kan levere strøm til 2 millioner mennesker.
Og skabe tusindvis af fornuftige, grønne industri-jobs til danske lønmodtagere.
Det er dén vej, vi skal!
Vi skal kæde klima og beskæftigelse sammen. Og vi skal være partiet, der slår fast at klimakrisen og den økonomiske krise kan løses samlet – hvis vi tør tænke nyt. Også i Europa.
Men de sidste 5 år har højrefløjen styret Europa. Den har skabt finanskrise, stigende arbejdsløshed og en voksende klimatrussel. Vi vil vende denne udvikling. 
Som del af Europa-Parlamentets femte største gruppe; European Greens, er SF dét danske parti, der har størst “grøn” indflydelse i EU. Det betyder, at vores dygtige SF-hold med Margrete Auken i spidsen kan gøre en ægte forskel i Europa. 
SF skal indvarsle forandring i Europa og sørge for, at de progressive kræfter lægger kursen.   
Skal vi ikke love hinanden, at vi giver den skalle for at sikre SF solid fremgang ved valget til Europaparlamentet d. 7. juni.
Forandring i kommunerne
Der er brug for forandring i Danmark: Vi skal opbygge stærke fællesskaber, der giver tryghed, omsorg for hinanden og gå-på-mod i hverdagen. 
Vi har mistet tålmodigheden med de borgerlige. De har brugt næsten ti at på at bevise, at de ikke kan løse samfundets problemer. 
Derfor knokler vi hver eneste dag for at sikre en stærk opposition og en ny regering. Men gode viljer på Christiansborg gør det ikke alene. 
Skal vi forandre Danmark og opbygge stærke fællesskaber, der sikrer tryghed til den enkelte, starter det hele ude i landet. I byerne. Ude i kommunerne.
I velfærdssamfundets maskinrum. 
Stop udsultningen af kommunerne
SF er parat til at tage ansvar i alle landets kommuner og vi vil arbejde benhårdt for konkrete forbedringer af bustransporten, folkeskolen og ældreomsorgen. 
Selvom den borgerlige regering presser kommunernes økonomi i knæ, vil SF ikke nøjes med at pege fingre på sidelinjen. Vi er et indflydelsesparti, der knokler for at løse danskernes problemer og forbedre den enkeltes tilværelse. 
Og helt ærligt: Selvom Lars Løkke udsulter kommunernes økonomi, så VED jeg, at et stærkt SF er enhver kommunes bedste forsikring om en gunstig udvikling. 
Men jeg vil gerne slå én ting fast. Til vores kommunalpolitikere og til de mange danskere, der er bekymrede over nedslidningen af den lokale velfærd.
SF har sat alle sejl til i Folketinget for at sikre kommunerne bedre økonomi og udviklingsmuligheder til både byerne og udkantsområderne. 
Du kan stole på at en ny centrum-venstre-regering vil give kommunerne REEL mulighed for at investere i de lokale folkeskoler, ældreomsorgen og forbedre de lokale busruter. 
Når efterårets kommunalvalg kommer, så lad os gøre det sammen. Det er HELE SF, der slås for bedre vilkår i kommunerne.
I SF er vi glade for den støtte vi modtager fra befolkningen. Vi er dybt taknemmelige over for den fremgang vi har oplevet på det seneste. Og vi vil bruge den styrke, som fremgangen giver, til at skabe forandring. I kommunerne. I Danmark. I Europa.
SF gør en forskel
Griskhedens og liberalismens æra er forbi. Nu er det vores værdier, der skal drive samfundet fremad: Ansvarlig, social tryghed og fællesskab.
Det betyder en helt ny udenrigspolitik, og et opgør med uligheden og den nye fattigdom.
Vi er klar til at tage fat og bruge hele vores styrke på at skabe et bedre Danmark.
Vi vil bruge vores styrke til at ambitiøs klimaindsats – med omstilling til vedvarende energi og bedre kollektiv trafik.
SF vil bruge vores styrke til at skabe nye arbejdspladser og grøn vækst – så Danmark kommer sikkert gennem krisen.
SF vil bruge styrken til at skabe ordentlig velfærd – i ældreplejen, i børnehaverne og på sygehusene.
SF vil bruge styrken til et historisk sats på uddannelse – i folkeskolen, på erhvervsuddannelserne og med efteruddannelse, der giver de ufaglærte nye muligheder.
Kære venner! Jeg håber, at vi får et rigtigt godt landsmøde. 

Kilde

Kilde

Fra prof. Robert Klemmensens private samling

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags