Skip to content

Villy Søvndals 1. maj-tale

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Villy Søvndal
Formand for Socialistisk Folkeparti

Dato

Tale

Kære venner!

Jeg vil gerne starte med et citat. Det lyder sådan her: ”Lars Løkke Rasmussen fik en flot start som både Danmarks nye statsminister og Venstres nye formand. Her - et år efter - er der sat stærke politiske aftryk.”
 
Kan I gætte hvor det kommer fra?

Dette komiske skønmaleri kan selvfølgelig kun stamme fra et sted: Venstres Nyhedsbrev.

Hvis man bevæger sig ud i virkeligheden ser tingene anderledes ud.

• Prøv at spørg de ansatte ude på Hvidovre Sygehus. Her skal der nu igen- igen fyres. Ligesom på en række andre hospitaler landet over.
• Prøv at spørg de 7-8.000 unge, der ikke kan få praktikplads.
• Prøv at spørg de bygningsarbejdere, der får fyresedlen, fordi regeringen ikke vil sætte gang i beskæftigelsen.
• Eller prøv at spørg folk i yderområderne, som kan se at alting - arbejdspladser, skoler, busruter og sygehuse - lukkes omkring dem, mens regeringen deler kæmpestore skattelettelser ud til Lenes kernevælgere i Gentofte.

Kære venner! Den her regering har ikke passet godt på vores land!

Ferie, fnidder og facebook
Man kan holde mange taler om regeringens problemer. Løkke lovede i efteråret, at han ville bruge ALLE kræfter på de tre K’er: Klima, Kommunalvalg og Krise.
 
Klimatopmødet magtede han ikke. Kommunalvalget tabte han. Og krisen misforstod han fra dag 1.I stedet for at løse danskernes problemer har Løkke brugt tiden på at træde rundt i spinaten. Det kan vel bedst beskrives med de tre F’er: Ferie, Fnidder og Facebook.
 
Regeringen har ikke passet på Danmark. De har ladet alt det, der tilhører fællesskabet forfalde: vores sygehuse, børnehaver, plejehjem og skoler.Arbejdsløsheden er høj. Krisen i dansk økonomi er dyb. Der er slået et ordentligt hul i kassen.Ventelisterne på sygehusene er i dag ligeså lange som i 2002. Uligheden er vokset. Velfærden skranter.Lars Løkke og Pia Kjærsgaard klattede opsvinget væk – på ufinansierede skattelettelser til bankdirektører og advokater - i stedet for at investere i uddannelse og arbejdspladser.Nu er der så en regning, der skal betales. Den kan vi ikke løbe fra.
 
Løfte i flokLad mig derfor bruge denne dag - 1. maj – til at sige det meget klart. SF anerkender fuldt ud omfanget af de økonomiske problemer.Vi har ikke skabt dem – men vi er klar til at stå i spidsen for den nødvendige oprydning. Derfor vil vi i løbet af den næste måned – sammen med Socialdemokraterne - fremlægge en genopretningsplan for dansk økonomi.Det bliver ikke smertefrit. Vi kommer alle sammen til at bidrage. Hvis vi løfter i flok, skal vi nok klare det.Regeringen vil løse problemerne ved en regulær massakre på vores velfærdssamfund. De vil fyre i tusindvis i ældreplejen, i daginstitutionerne og på skolerne. De vil lade børnene, de gamle og de svageste i vores samfund betale regningen for festen.Lad mig sige det klokkeklart: Det kan I godt glemme!

Toppen skal også bidrage
SF og Socialdemokraterne er klar til at prioritere benhårdt i de offentlige udgifter – men det skal ske på en måde, så dem, der virkelig har brug for hjælp ikke lades i stikken.SF og Socialdemokraterne vil insistere på, at dem, der drak tættest under festen også skal bidrage til oprydningsarbejdet. Vi har sagt, at de bankdirektører, der har fået massive skattelettelser skal bidrage med mere i form af millionærskatten.Vi vil bruge HVER ENESTE skattekrone med omtanke – derfor har vi også givet regeringen et par gode råd: vent nu lidt med at købe dyre kampfly og vent nu lidt med at nedsætte topskatten.

Men SF og Socialdemokraterne vil mere end de skarpe prioriteringer. Vi er klar til at investere – i uddannelse, opkvalificering og arbejdspladser.Der er to veje i dansk politik: Skal vi lade børnene, de gamle og de udsatte grupper betale regningen. Eller skal vi arbejde og investere os ud af krisen – sammen! SF vælger det sidste.

Fortjener ny regering
Vi har nu i 9 lange, lange år haft en borgerlig regering, der har ført blokpolitik med den yderste højrefløj.En regering, som entydigt har favoriseret de mest velstillede.En regering, som har øget uligheden, så vi i dag har 60.000 danske børn, der lever i fattigdom.En regering, som har svigtet de unge, der mangler uddannelse, jobs og praktikpladser.En regering, som har svigtet vores fælles sygehuse og favoriseret privathospitalerne.Kære Venner. Fortjener Danmark ikke en ny regering?

Kære Venner. Fortjener Danmark ikke en ny politik? 

SF og Socialdemokraterne vil en anden vej for Danmark.Vil I være med til at beskatte millionærerne lidt hårdere – og give mere til pensionister og lønmodtagere?Vil I være med til at stoppe favoriseringen af privathospitalerne – og skabe offentlige sygehuse i verdensklasse – med fri og lige adgang?Vil I være med til at give vores uddannelser et løft, så der bliver praktikpladser til alle?

Vil I være med til at stoppe social dumping og i stedet sikre danske lønninger på danske arbejdspladser?

Vil I være med til at afskaffe fattigdoms-satserne, så vi for mindre fattigdom og ulighed?Vil I være med til en ny udenrigspolitik, hvor vi ikke trasker i hælene på krigsgale præsidenter, men satser på udvikling og menneskerettigheder?Kære Venner. Danmark skal ikke længere til højre – Danmark skal fremad! 

Borgerlig skræmmekampagneRegeringen og Dansk Folkeparti vil krampagtigt holde fast i magten.Vi vil blive udsat for en borgerlig skræmmekampagne uden fortilfælde. Vi har allerede set de første annoncer, hvor Venstre spreder falske påstande om oppositionens skattepolitik.

Lad mig derfor sige det klokkeklart her i dag: SF og Socialdemokraterne vil IKKE hæve boligskatten.Vi vil IKKE hæve skatten på arbejde. Alle danskere, der tjener under en million kroner om året, skal betale mindre i skat af deres lønindkomst.Kære venner. Der er nu to linier i dansk politik:Regeringen og Dansk Folkeparti vil belønne bankdirektører og advokater. 

SF og Socialdemokraterne vil belønne almindelige hårdtarbejdende lønmodtagere og de pensionister, der har slidt for vores samfund.Vi kalder det fair forandring!Bland dig!Danskerne har fortjent en ny regering.Hvis vi arbejder hårdt kan det lade sig gøre. Vi KAN skabe et bedre Danmark. Men det kræver en indsats.Højrefløjen svømmer i penge. De får store summer fra bankerne. Fra Mærsk. Fra tobakslobbyen.Det gør vi ikke. Men vi har noget andet. Vi har alle Jer.

Derfor en appel til slut: Gå ud og gør en indsats. Engager dig! Tag diskussionerne med kollegaerne, familien, vennerne.Bland dig i debatten og lad alle vide, at Danmark ikke skal længere til højre – Danmark skal fremad.

Rigtig god 1. maj!

Kilde

Kilde

Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags