Skip to content

Ursula von der Leyens tale ved navngivningsceremonien for Mærsk-skib

Christophe Licoppe / Ⓒ European Union, 2022

Om

Taler

Ursula von der Leyen
Kommissionsformand

Dato

Sted

Langelinje, København

Omstændigheder

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, navngav Mærsks nye containerskib, som kan sejle på det grønne brændstof metanol. Skibet blev døbt Laura Mærsk.

Tale

Kære Ane,
kære Robert,
kære Vincent,
kære excellencer, kære ministre,
kære alle sammen
Sikke en ære, det er for mig at være her i dag for at navngive verdens første grønne containerskib. Robert og Vincent har allerede talt om, hvor skelsættende et øjeblik, det er, og jeg kunne ikke være mere enig. For blot et par år siden var muligheden for, at så stort et skib kunne sejle på grøn metanol, usandsynlig, ja måske endda umulig. Så hvordan er vi nået hertil?

Klimaændringer og global opvarmning er ikke nye fænomener. Videnskaben og politikerne har snakket om dem i årtier. Og lige så længe har vi alle vidst, at vi skulle reducere drivhusgasemissionerne. Men alligevel var tanken om en klimaneutral shippingsektor kun en drøm, da jeg blev kommissionsformand for fire år siden. Der manglede stadig noget, der kunne sætte gang i store investeringer i klimavenlig teknologi: I havde behov for vished om, hvor vi var på vej hen, en klar kurs at hejse sejlet for. Og vi reagerede på jeres opfordring. I 2019 lancerede Europa-Kommissionen den europæiske grønne pagt, som ikke alene indeholder en klar vision for, hvordan Europa kan blive det første klimaneutrale kontinent, men også bindende regler, som alle 27 medlemslande, verdens største økonomiske blok, har tilsluttet sig. Og det har skabt den forudsigelighed, I havde brug for.

Under den grønne pagt har vi vedtaget adskillige lovgivningsforslag for at gøre shippingbranchen renere og mere bæredygtig. Og det var Mærsk, der med sædvanligt dansk fremsyn greb muligheden. For to år siden bestilte I som nævnt det første metanoldrevne skib. Og før udgangen af dette årti forventer I, at 25 af jeres skibe vil sejle på grøn metanol. Det vil spare udledningen af 2,75 mio. ton CO2 om året – takket være grønne brændstoffer, som vil blive produceret her i Danmark ved hjælp af solenergi. Det er noget af en bedrift! Det, I har opnået, krævede fremsyn, det krævede lederskab, og det krævede en fælles indsats. Vi har alle forstået, at vi er sammen om den her omstilling. Den europæiske grønne pagt samler politiske ambitioner og offentlige investeringer og private investeringer og innovation. Og med dette skønne skib nyder vi den første frugt af dette samarbejde.

Jeg vil dog også gerne fremhæve et andet aspekt. Ikke alene kunne Mærsk se, hvor vi var på vej hen. Det er pionerer som jer, der former fremtidens økonomi. Det her er en skelsættende begivenhed, ikke kun for Europa, men for hele verden. Som allerede nævnt foregår 90 % af verdenshandelen ad søvejen. International søtransport tegner sig for 3 % af verdens drivhusgasemissioner. En vellykket dekarbonisering af shippingindustrien vil ikke alene støtte vores kamp mod klimaændringerne, den vil også skabe nye forsyningskæder, nye brancher og tusindvis af nye gode arbejdspladser. Og det er her, at den europæiske grønne pagt gør en forskel. Fordi vi derved forener miljømæssig ansvarlighed og økonomiske muligheder.

Som I også har nævnt, er vores næste prioritet nu at sikre grønne brændstoffer, og rigeligt af dem. Tag f.eks. brint: Målet er, at vi i 2030 hvert år producerer og importerer 20 millioner ton vedvarende brint i Den Europæiske Union. Det kan vi, fordi vi allerede nu anvender vedvarende energi som aldrig før. I år har vi for første gang i Europa produceret mere elektricitet ved hjælp af vind og sol end ved hjælp af gas. Tilgængeligheden af rigelige og billige vedvarende energikilder vil selvsagt føre til flere investeringer i alternative brændstoffer som f.eks. grøn brint, ammoniak og metanol.

Og fordi shippingbranchen er verdensomspændende, stopper indsatsen ikke i Europa. Vi har, som I også har nævnt, arbejdet hårdt i Den Internationale Søfartsorganisation for ambitiøse tiltag på verdensplan. Aftalen i juli om at reducere den internationale søtransports klimaaftryk er en sand milepæl. Den skal vi bygge videre på, og den skal kombineres med en solid global prismekanisme for drivhusgasemissioner i søfartssektoren. Dette vil bidrage til at beskytte frontløbere som Mærsk. Og det vil sætte flere pionerer i stand til at følge jeres eksempel og besejle det åbne hav på en bæredygtig måde. Samtidig vil det ikke alene kunne skabe globale indtægter, der kan gå til innovation, men vil også kunne hjælpe udviklingsøkonomier og vækstmarkeder med at innovere og håndtere konsekvenserne af klimaændringerne.

Kære alle sammen

Dette skib, dette øjeblik, repræsenterer Europas beslutning om at gå forrest i kampen mod klimaændringerne. Vi vender denne generations enorme opgave til en vækststrategi. Kun horisonten sætter grænser for vores rejse. Jeg er fortrøstningsfuld, fordi vi kender vores destination, og vi sejler af sted sammen på en klar kurs. Vi regner med jer, og vi ved, at vi trygt kan stole på jer. Så lad os træffe de nødvendige foranstaltninger.

Tak.

Kilde

Kilde

https://ec.europa.eu/ (translation service of the European Commission, DGT)

Kildetype

Oversættelse

Ophavsret

Tags