Skip to content

Tonni Hansens tale ved afslutning af projektet »Styrket erhverv i gadeplan«

Langeland Kommune

Om

Taler

Tonni Hansen
Borgmester i Langeland Kommune

Dato

Sted

Børsen, København

Tale

Velkommen til alle – Det er glædeligt, at så mange har prioriteret at deltage.
Også glædeligt at I kommer fra alle dele af landet. Fra Nord til Syd og fra Øst til Vest.
I har set den korte introduktionsvideo – håber I dermed har fået en fornemmelse for, hvad Styrket Erhverv i Gadeplan er og kan.
Mit navn er Tonni Hansen, jeg er borgmester i Langeland Kommune og står her i dag på vegne af alle 4 sydfynske kommuner, hvor vi med samarbejdet på tværs af kommunale grænser og takket være EU-midler er lykkedes med at understøtte vores erhverv i gadeplan til udvikling.  
Jeg har fulgt projektet tæt og kan på Langeland kommunes vegne sige, at vi er meget glade for projektet. Det har gjort en stor og synlig forskel hos os, ikke mindst i Rudkøbing.
Rudkøbing er levende handelsby med masser af diversitet i forretningerne og ydermere har vi mange af dem og stort set ingen tomme butikker.
Først og fremmest kan vi takke vores fantastiske erhvervsdrivende for det samt en stærk vilje blandt langelandske forbrugere til at handle lokalt. 
Men også masser af turister, forskellige understøttende tiltag fra kommunen og ikke mindst Styrket Erhverv i Gadeplan er en afgørende faktor.
Styrket Erhverv i Gadeplan har i den grad været med til at sætte fokus på nye forretningsmodeller og det har givet virksomhedsejere ny gejst og nye redskaber til at udvikle deres forretning. 
Vi har endog virksomheder, der har udvidet hele deres forretningskoncept og ansat nye fx fordi der er opstået en helt ny sideforretning i internetsalget.
Netop internetsalget var en vigtig faktor under corona-nedlukninger. Mange af butikkerne var med det samme gearet til internetsalget, click-og-collect, markedsføring via fx facebook osv. 
Der var sågar nogle af dem, som fortalte mig, at de havde uændret omsætning trods corona-nedlukning.
Vi er meget stolte over, at vores lokale erhverv i gadeplan har taget godt imod indsatsen og fået den omsat til direkte effekt. 
På et mere overordnet plan har projektet skabt en forståelse for, hvordan vi kan fastholde og udvikle attraktive handelsbyer på et kommercielt bæredygtig forretningsgrundlag. 
En forståelse som nu rækker langt ud over vores 4 sydfynske kommuner. Det glæder os, at vi dermed måske kan være med til at vise vejen for andre 
Vi praler normalt ikke med tingene der hvor jeg kommer fra. 
Beklager, men i dag må jeg gøre en undtagelse. Det her projekt er så stor en succes, at vi ikke kan holde det hemmeligt.
Spøg til side. Vi glæder os til at dele resultater, erfaringer og perspektiver med jer i dag. 
Og så vil jeg byde velkommen til og overlade ordet til moderator Tine Gøtsche, som vil hjælpe os igennem dagen. 

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags