Skip to content

Tonni Hansens Sct. Hans-tale

Langeland Kommune

Om

Taler

Tonni Hansen
Borgmester i Langeland Kommune

Dato

Sted

Spodsbjerg

Tale

Tak for invitationen til at holde talen her i Spodsbjerg i år.
En opgave som jeg har glædet mig til, da det er min første Sct. Hans-tale her i Spodsbjerg.
Medens vi har gået og glædet os over det flotte sommervejr, så har det også nogle ulemper. Afbrændingsforbud!
Derfor må der ikke brændes bål af i dag.
Det er ellers meget hyggeligt, at denne gamle hedenske skik med at tænde glædesblus til midsommer, har holdt sig helt op i vor tid. 
I det hele taget er der noget godt ved at holde vores gode traditioner i hævd. Det er med til at bevare den danske folkesjæl - eller dansk kultur om man vil.
Det er ganske fornuftigt, at vi værner om vores værdier – men det må naturligvis ikke betyde, at vi kun er os selv nok. Tværtimod.
Det skal netop gøre os bevidste om, at vi har så mange kvaliteter og historiske værdier, at vi med rank ryg kan være stolte at det der er skabt og at vi derfor kan sikre et godt fundament, som vores børn og unge kan bygge videre på.
Det er vores ansvar.
Og vi påtager os det alle sammen i fællesskab.
Vi viste det da Ukraine blev overfaldet af russerne og mennesker flygtede ud af landet og bl.a. kom til Langeland. Vi var hurtig klar til at åbne vores hjerter, skoler, daginstitutioner, arbejdspladser m.m. for at tage imod mennesker på flugt fra krig og ødelæggelser.
Jeg er ikke i tvivl om, at det er vores driftige lokalsamfund og et aktivt kultur- idræts- og foreningsliv, kombineret med os selv som befolkning, der er en væsentlig faktor for, at vi lykkes med ret meget i øjeblikket.
For første gang i mange år fik vi i 2022 flere nye borgere, idet bundlinjen vidste et plus på 65 nye fastboende langelængere, da året var gået.
Og når jeg møder vores nye borgere, så hæfter de sig ved den venlighed, imødekommenhed og hjælpsomhed, der er i blandt os langelændere.
Det kan vi godt være stolte af. Jeg er i hvert fald.
Vi skal bestemt ikke lukke øjnene for de udfordringer vi har som:
 • Stigende antal ældre som har behov for hjælp
 • Et uddannelsesniveau der er lavere end gennemsnittet
 • For mange der fortsat er uden for arbejdsmarkedet.
 • Fortsat tomme og forfaldne huse.
 • Dårlig kommunal økonomi forværret af skæve udligningssystemer
 • Fortsat ikke optimal internetforbindelse alle steder på øen
Det er udfordringer som vi skal tage op, tage på os og finde løsninger for.
Samtidig skal vi ikke stiltiende acceptere fortsatte forringelser for os, der har valgt at bosætte os i et landdistrikt.
Vi er 800.000 mennesker her i landet, som er bosiddende i landdistrikter. Og vi har efterhånden fundet sammen i en slagkraftig organisation (Landdistrikterne Fællesråd), hvor vi går op imod fortsatte forringelser i landdistrikterne.
Det er jo ofte i landdistrikterne vi viser, at vi både kan og vil udvikle vores lokalsamfund.
For øjeblikket blomstrer vores erhvervsliv her på Langeland.
Der er masser af ideer og optimisme og der sættes aktiviteter i gang i både det store og det små.
 • Broløkke Herregård er et fyrtårn, som tiltrækker positiv opmærksomhed og som skaber gode arbejdspladser.
 • Skrøbelev Gods ligeledes og ikke mindst Bagenkop Kro, som til stadighed er fuldt booket.
 • Eller (Gourmet)Restauranten Ka’os i Lohals. 
 • En Kagesmed har vi nu også samt en cocktailbar i Rudkøbing og ikke mindst Kutterfisk i Spodsbjerg.
 • Masser af kultur og musikarrangementer med Frikadellefest i nord til By- og Havnefesten i syd i Bagenkop. Og der imellem nye tiltag med en Bramfri Festival og masser af andre musik- og kulturarrangementer hen over sommeren.
 • Det nye besøgscenter i Østergade i Rudkøbing blev indviet i onsdags. Et besøgscenter som formidler historien om os og vores unikke geologi, natur- og kulturarv. Kig ind!
 • Ligeledes kan vi glæde os over, at der renoveres flere bygninger i den nordlige ende af Langeland, hvor investorer er gået sammen med Tranekær Gods m.fl.
 • Ny købmandsbutik i Spodsbjerg.
 • Virksomheder ansætter som sjældent før.
 • Virkningen af alt det positive betyder også, at arbejdsløsheden er meget lav. 2022 viste sig som et fantastisk år, hvor vi nåede ned på så lave arbejdsløshedstal, som jeg aldrig havde troet jeg skulle opleve.
Og sådan kunne jeg blive ved.
Alt sammen klare beviser på, at der er en stålsat vilje på Langeland og Strynø gående ud på, at vores lokalsamfund er værd at kæmpe for.
Denne gejst og det fællesskab er en væsentlig faktor for at udvikle Langeland Kommune i en gunstig retning.
Langelænderne og Strynboerne viser vilje og tage ejerskab og initiativer. Hvilket I har vist her i Spodsbjerg med åbningen af købmandsbutikken.
På trods af en del bump på vejen, så lykkedes det for jer – fordi I stod sammen og ville det. Flot arbejde!
Modsat tidligere tider, så er vi nu også blevet meget bedre til at gøre omverdenen opmærksom på det vi skaber. 
Her får vi også god hjælp af Sofie Linde, der som bekendt har købt sommerhus i Snøde.
På samme måde har vi også god hjælp af vores mange, mange tusinde gæster og deltidslangelændere, som ejer fritidshuse og sommerhuse her i kommunen. 
De senere år har lært os, at det er af vital betydning, at vi er åbne for omverdenen og at vi skaber nye alliancer på kryds og tværs. At vi finder nye veje og griber mulighederne, når de opstår. 
Geopark – det sydfynske øhav, er netop skabt i et samarbejde mellem de 4 sydfynske kommuner.
Og presset for en opgradering af Rute 9, som er så vital for at fastholde Spodsbjerg – Tårs overfarten med mange afgange, er skabt i et samarbejde mellem Svendborg, Langeland, Lolland og Guldborgsund kommuner.
Selvom vi ikke tænder glædesblusset om lidt – så vil jeg alligevel opfordre til, at vi alle sammen glæder os over alt det, som vi skaber her i det langelandske. 
Tak fordi I lyttede.
Tonni Hansen, Borgmester

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags