Skip to content

Tonni Hansens nytårstale

Om

Taler

Tonni Hansen
Borgmester for Langelands Kommune

Dato

Sted

Tv-transmission fra Finia TV

Tale

Borgmesterjobbet er et spændende og ærefuldt hverv. At repræsentere sit lokalområde giver oftest mange gode og positive oplevelser og at kunne følge alle de gode ting der sker i Langeland Kommune, er en daglig glæde.
Med et fald i arbejdsløsheden på 1,7 % er vi den fynske kommune som har oplevet det største fald i arbejdsløsheden. 
Der har været måneder i 2023, hvor arbejdsløsheden i Langeland Kommune har været under landsgennemsnittet. Aldrig har jeg oplevet noget lignende i mine 43 år i lokalpolitik.
Ifølge DI Fyn, så er Langeland Kommune den næstmest erhvervsvenlige kommune blandt de 10 fynske kommuner. 
Virksomhederne i kommunen er tilfredse med dialogen og samarbejdet med kommunen og vil i stor stil anbefale kommunen i forhold til andre virksomheder. 
Tilfredsheden er også stor i forhold til fx behandlingen af sygedagpengesager og sagsbehandlingstiden på byggesager er på landsgennemsnittet. 
Endelig kan vi konstatere, at langelandske virksomheder præsterer flot i forhold til den grønne dagsorden.
Antallet af elbiler (el og plugin) på Langeland er nu på 330 køretøjer, svarende til 4,3% af alle biler på Langeland. Målsætningen i vores klimahandlingsplan er at 25 % af alle person- og varebiler på Langeland er fossilfrie i 2030. 
I den kommunale bilflåde udgør elbiler pt kun 2,6 %. Her er målsætningen 50 % i 2025. I budgetaftalen 2024 er det defineret, at investeringer i fossile køretøjer ophører. 
Der er ansøgt om 125 ha skovrejsning og da målet er 90 hektar ny skov inden 2025, så er vi godt på vej. 
Antallet af oliefyr på hele Langeland er siden 2019 faldet med 611 stk. svarende til 25%. Her er målsætningen at nå en reduktion på 50 % i 2025. 
Efter 80 års fravær er grønspætten vendt tilbage til Langeland. Det skyldes, at der på Skovsgaard Gods og andre steder er skabt så meget naturgenopretning, at den igen har fundet levesteder her lokalt. Det er et sundhedstegn fra naturens side.
På trods af kommunen er underfinansieret er jeg glad for, at vi er lykkedes med at bevare et undervisningstilbud på Nordskolen fra 0. – 3. klasse samt et sideløbende pasningstilbud i skolens lokaler.
De stærkt stigende udgifter på ældreområdet har nået et omfang i 2023, så de populært sagt har slået bunden ud af kassen. Et merforbrug på 20 mio. kr. er klart utilfredsstillende. Den helt store økonomiske og politiske opgave i 2024 er derfor at få styr på plejecentre og hjemmeplejen for at sikre overholdelse af de økonomiske rammer.
I vores lokalområde glæder vi os til 2024, hvor der venter masser af musikalske oplevelser med 4 festivaler samt by- og havnefester. 
Forældre, ansatte og fagkyndige skal komme med bud på, hvordan vi kan skrotte de utidssvarende børneinstitutioner i og omkring Rudkøbing og etablere en ny og tidssvarende daginstitution, som skal opføres i 2025. 
Årskort til pensionister fortsætter i 2024, så alle pensionister bosiddende på Langeland for 365,- kr. årligt kan benytte busserne ubegrænset. 
Tilskuddet til Frivilligcenter Langeland er øget med 80.000 kr.
Vores kystprojekt Shores skaber flere og flere aktiviteter og det fortsætter i 2024. 
Mange efterlyser også ”det fysiske Shores”. Her krydser vi fingre for at alle tilladelser går i orden, så vi kan begynde på at opføre byggerierne i forhold til Shores i henholdsvis, Bagenkop, Bukkemose, Lohals og Rudkøbing. 
Fra år til dato har der været lige over 451.000 overnatninger på Langeland og Strynø, næsten ligeligt fordelt mellem danske og udenlandske gæster. 
Det er godt for den langelandske detailhandel og for den langelandske beskæftigelse. Og det gavner bosætningen, at mange mennesker stifter bekendtskab med vores lokalsamfund.
Selv holder jeg uendelig meget af mit lokalområde. Den afslappede atmosfære, kombineret med naturens skønhed og et stærkt fællesskab skaber den høje livskvalitet både for mig, men reelt set for os alle, hvad enten det er fastboende, deltidslangelændere eller vores mange gæster.  
Til slut vil jeg ønske alle et godt og fredfyldt 2024.

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags