Skip to content

Tina Tving Staunings tale til Danmark Holder Vejret

Lars Dalby Nielsen / Lars Dalby Fotografi

Om

Taler

Tina Tving Stauning
Borgmester i Frederikssund Kommune

Dato

Sted

Roskilde Fjord

Omstændigheder

Danmark Holder Vejret var en landsdækkende manifestation mod iltsvind med lokale events, demoer og opråb. Manifestationen er blevet søsat på initiativ af Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Sportsdykker Forbund, Dansk Sejlunion og Friluftsrådet.

Tale

Da jeg var barn, måtte vi ikke bade i Roskilde Fjord, men gerne i Isefjorden. Det er heldigvis blevet meget bedre. 

Da jeg var barn vrimlede det med fisk i fjordene og havet, sund og bælter. Det gør det ikke mere! Og billeder af døde fisk og klam og død hav- og fjordbund brænder sig fast. 

Hvordan kan de gå så galt? Hvorfor er bundtrawl ikke for længst stoppet? Hvorfor har vi ikke passet bedre på udledningen i åer, fjorde, havene? Hvorfor lader vi det ske?

Når jeg læser om at der bliver importeret olieaffald fra Norge til Danmark med skidt udledning til havet til følge, forstår jeg simpelthen ikke at det kan være rigtigt. 

Når jeg hører om fjorde hvor alt liv er forsvundet og fiskene slet ikke kan leve der mere, tror man jo knapt sine egne ører. 

Sådan må det ikke gå i hverken Roskilde Fjord og Isefjorden. Vi ved at der er iltsvind i bunden af begge fjorde. 
  • Vi ved at ålegræsset burde være langt meget mere udbredt. Vi ved at stenrev er en af vejene til at få en bedre og mere mangfoldig natur. 
  • Vi ved at det har nyttet at sige helt stop for østersskalleopgravningen på fjordens bund. 
  • Vi ved at spildevand skal være super renset før vandet ledes ud i vores åer, fjorde og have. 
Og ikke mindst ved vi at næringsstofferne fra landbruget ikke på nogen måde skal udledes i vores fælles vandmiljøer. Vi vil ikke her i Frederikssund Kommune også ende i død fjordbunde uden fisk, andre dyr og planter, som vi begynder at se inderst inde i både Roskilde Fjord og Isefjorden.
I forrige uge sankede jeg østers i Isefjorden. Egentlig invarsive arter, som havde rigtig godt af at ende i min mave. I sidste uge var jeg inviteret på ål. Dem er der stadig mange af i fjorden, men vi oplever for eksempel færre skrubber, ålekvabber og hornfisk end tidligere. 

Der er god grund til at yde en indsats for begge vores fjorde. Lave stenrev. Hindre udledning af både utjekket spildevand og alt, alt for mange næringsstoffer fra markerne. 

Derfor er jeg glad for – sammen med resten af Danmark - her klokken 12 – at holde vejret for vandmiljøet. Jeg håber at både lokale og landspolitikere kommer ud af starthullerne og får sikret vores fjorde og have. 

Alt andet er og vil være en katastrofe – både lokalt og nationalt. 

Der skal handling til. NU!

Kilde

Kilde

tinatvingstauning.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags