Skip to content

Tina Samsons tale ved demonstrationen "Nødråb fra kommunerne i Danmark"

Om

Taler

Tina Samson
Fællestillidsrepræsentant for HK i Fredensborg Kommune

Dato

Sted

Rigsdagsgårdens, Slotsholmen

Omstændigheder

Demonstrationen er holdt i forbindelse med Folketingets åbning.

Tale

Hvor er det godt at se, at så mange er mødt op. Jeg hedder Tina, og jeg er HK- fællestillidsrepræsentant i Fredensborg Kommune. 
Jeg er mødt op i dag for at fortælle politikerne indenfor murene, at det er helt galt, det de har gang i. 
Den brede befolkning har ikke mærket det endnu. Men resultatet af regeringens beslutninger er, at vores velfærd – som ikke har det for godt i forvejen – står til en historisk forringelse. Og det kommer til at ramme alle. Ikke mindst de borgere, der har det største behov for, at fællesskabet har deres ryg. 
Det er skandaløst, når det økonomiske råderum boomer af penge, og de mest velbeslåede kræver skattelettelser. 
Vi er et af verdens mest hårdtarbejdende og effektive samfund. Vi er lykkedes med at komme igennem de globale kriser og skabe overskud på stort set alle regeringens økonomiske nøgletal. Danmark er et unikt land, hvor vi lykkes, fordi vi arbejder sammen – vi holder sammen. Det er en del af vores nationale DNA. 
Når ”marken er mejet og høet er høstet” skal ”fuglen og den fattige også være mæt” – som vi har sunget, siden den populære folkemelodi blev skrevet for mere end 150 år siden. Uden en ordentlig velfærd er vi ikke det land, vi var engang. Uden en ordentlig velfærd vil vi heller ikke lykkes med at understøtte vores private virksomheder og private arbejdspladser. Vi har som lønmodtagere brug for at kunne stole på, at vores pasningstilbud, skoler, ældrepleje og sundhedsvæsen fungerer. Vores velfærd er en integreret del af alle danskeres liv og arbejdsliv. 
I den offentlige sektor er vi desværre vant til nedskæringer og forringelser. Det nye er, at regeringens aftale med kommuner og regioner slet slet ikke hænger sammen denne gang. Det er også grunden til, at vi i dag også ser folkevalgte politikere fra vores kommuner og regioner. Faktisk mener hvert 3. byrådsmedlem valgt for Venstre, at kernevelfærden er vigtigere end skattelettelser, det viser en rundspørge TV2 har lavet. Det vidner om, hvor galt, det står til. Økonomiaftalen er en ommer – der er simpelthen ikke penge nok til den velfærd, som danskerne forventer og fortjener. 
Lige nu sidder medarbejderne i kommuner og regioner og river sig selv i håret – sammen med vores politikere. Budgetterne for 2024 hænger slet ikke sammen. 
Regeringen har forsøgt at gøre velfærdsforringelserne til et spørgsmål om varme og kolde hænder – det er simpelthen noget vrøvl, og det er nedværdigende at høre på, når man sidder ude i virkeligheden langt fra Christiansborg. Det er vi ikke ene om at mene i HK. Det mener alle vores kolleger også, og det samme siger vores lokale politikere og de uafhængige økonomer. 
Man får ikke mere velfærd ud af at fyre og nedlægge administrative stillinger, som i mange tilfælde varetager funktioner, der er mindst lige så varme som alt muligt andet – og som under alle omstændigheder er en forudsætning for, at både pasningstilbud, skoler, ældrepleje, sundhedsvæsenet og meget andet fungerer. Det lyder smart, men det passer ikke. 
Regeringen forsøger også at splitte os – spille os ud mod hinanden, fordi den godt ved, at den er gal. 
Regeringen siger, den har fundet 3 milliarder ekstra lønkroner, som Mette Frederiksen nu har øremærket til specifikke faggrupper. Det passer heller ikke. Pengene kommer ikke fra regeringens svulmende økonomiske råderum. Pengene til de særligt begunstigede faggrupper skal kommunerne og regionerne selv finde ved at gennemføre umulige besparelser på administrationen. Det grænser til vælgerbedrag. Det er i hvert fald uhæderligt. 
I kommuner og regioner betyder den tvungne, men verdensfjerne besparelse på administrationen, at der bliver nedlagt stillinger og fyret medarbejdere. Det betyder, at de administrative opgaver vil skulle klares af andre faggrupper, der så ikke kan gøre det, de er bedst til. Hvor smart er det lige??? 
Nedskæringerne på administrationen betyder, at hverdagen bliver mere presset for de øvrige kolleger. Og det betyder længere ventetider for borgerne, selv om vi pligtopfyldende arbejder mere, bliver mere stressede og sover dårligt om natten. Blandt andet fordi vi jævnligt møder frustrerede borgere, der ikke får det, de har brug for og ikke sjældent skælder ud på os. 
Lad mig sige det klart: 
Vi er ikke imod, at andre faggrupper får mere i løn – selv om vi andre selvfølgelig også mener, vi ligger for lavt. Men vi er imod, at dårligt betalte kollegers lønstigninger skal finansieres ved, at regeringen tvinger kommuner og regioner til at fyre andre dårligt betalte faggrupper, som vi ikke kan undvære. 
Det er spin med spin på. Og det kan ikke skjule, at regeringen er ved at underminere den velfærd, som vi alle sætter så stor pris på og ikke vil undvære. 
Derfor siger vi i dag:
Send spareaben tilbage til regeringen. Økonomiaftalen skal genforhandles.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret