Skip to content

Thorvald Staunings tale ved Marselisborgmonumentets indvielse

Om

Taler

Thorvald Stauning
Statsminister

Dato

Sted

Aarhus

Tale

Det Mindesmærke, som har faaet sin Plads i Mindeparken i Aarhus, taler sit tavse Sprog, ikke blot til Befolkningen her, men til hele Landet.
Den lange, tunge krig kaldte mange Landsmænd bort, enten de af fri Vilje, tvunget af Forholdene eller øvende deres Livsgerning var ude, hvor Krigen satte sine Spor. Tusinder af danske Borgere har Sorgens minder fra den tid, men om der end knytter sig Sorg til et Minde, saa er dog Minderne en Værdi, som vi alle skatter.
Hele det danske Folk har Medfølelse med dem, der stod de Faldne nær, og alle vil være med til at værne Minderne om dem, der gik bort i den tunge Tid.
Hele det danske folk vil betragte det Mindesmærke, der er skabt her, som Nationens Minde om gode sønner af vort Land.
Fra alle Egne af Landet vil Tanken nu og da søge til dette Sted, hvor Mindet er fæstnet i Naturens og Kunstens Skønhed, og hele Folket vil takke, fordi her til sene Tider vil være et Vidnesbyrd om gode Følelser for dem, der maatte give Livet som Indsats.

Kilde

Kilde

Rigsarkivet: Statsministeriet Thorvald Stauning, Embedsarkiv. 1929-1942 (0001+M01). Taler, artikler med videre.

Kildetype

Maskinskrevet manuskript

Ophavsret

Tags