Skip to content

Thomas Nielsens afskedsreplik ved LO's ekstraordinære repræsentantskabsmøde

Om

Taler

Thomas Nielsen
Formand for LO

Dato

Sted

Falkonercentret, Frederiksberg

Optagelse

Tale

Hvis jeg ser helt tilbage til den tid i 30'erne, hvor jeg kom i formerlære, og sammenligner med nu, vil jeg påstå, at jeg sammen med tusinder af andre tilhører en generation, der har sejret ad helvede til – godt! Og når man har det, har man et godt liv at se tilbage på.
Der er altid nogle spørgsmål, man har været med i, og som man kan mindes. Og så er der blevet flyttet hegnspæle i stor udstrækning. Måske ikke så mange på én gang. Der er nemlig sket ud fra det bærende i arbejderbevægelsen: Flytter man et ben ad gangen og standser op og cementerer baggrunden, når man har opnået noget, så har man et fast grundlag at gå videre på. Det har vi gjort, og derfor indtager vi sammen med vore nordiske kammerater en 1. plads, og det er en erfaring, vi søger at lade gå videre til kammerater i ulandene.

Kilde

Kilde

Friisberg, Claus: Det ny Danmark: Danmarks politiske historie 1972-2012 belyst gennem taler. Vestjysk Kulturforlag, 2012. S. 107.

Kildetype

Dokumentation i bogværk

Ophavsret

Tags