Skip to content

Jesper Petersens tale ved åbningen af pædagoguddannelsen i Tønder

Morten Fauerby / Montgomery

Om

Taler

Jesper Petersen
Fhv. uddannelses- og forskningsminister

Dato

Sted

Campus Tønder, Tønderr

Tale

Tak for invitationen til at være med i dag - til hvad jeg synes, er en meget glædelig begivenhed. 
Jeg ved godt, I forsøgte at få den nuværende minister til at være her. Og jeg havde gerne set hende her, og været med til at vise hende, hvad der sker her i Tønder. Men nu hun ikke kunne, er jeg glad for, at den gamle minister også kunne bruges – det behøver ikke være så skidt endda at være med på at afbud.
Så tak for muligheden for at give et par ord med på vejen fra politisk hold - fra en politiker, der har arbejdet for gode muligheder for uddannelse i alle landsdele.

Jeg stod her også sidste år, da datamatikeruddannelsen startede i regi af Erhvervsakademi Sydvest og vi klippede – ikke den røde snor, men den røde ledning!
Dengang var jeg minister, der blev valgkamp og folketingsvalg ikke længe efter.

Jeg blev genvalgt, men som bekendt til en ny regeringsdannelse, hvor der var en del færre socialdemokratiske ministre. Så jeg er her uden ministertitel i år, men er mindst lige så glad nu for at en ny uddannelse åbner i Tønder, som jeg var sidste år. 
Jeg husker de første snakke med UC Syd og lokale aktører her fra Tønder om uddannelsen. Og jeg husker de møder, hvor vi i ministeriet gennemgik ansøgningerne og kunne se gode initiativer lykkes og nye muligheder opstå for studerende – det var nogle af de rigtigt gode dage som minister. På den måde er i dag også for mig personligt en fin sløjfe at kunne binde på en del af bestræbelserne i min ministertid. 

Men jeg er først og fremmest glad på I studerendes vegne – I 23 snart 24 – der er kommet ind på uddannelsen her i Tønder. For at I har grebet den mulighed, der er skabt her. 

I vil udvikle jer som mennesker – og få nye indsigter, evner og kunnen til at virke i det helt utroligt vigtige fag det er, at være pædagog. Stå stærkere på arbejdsmarkedet. Og komme herfra med nye bekendtskaber og venskaber. 
Jeg har fået at vide, at helt gennemgående, så kommer I fra området her i forvejen. Og på pædagoguddannelsen i Aabenraa, er de ikke ramt af, at UC Syd også starter tilbuddet op her. Det siger mig, at det i hvert fald for en del af jer, har betydning, at tilbuddet kommer her lokalt – at flere ender med at få uddannelsen, fordi der bliver den mulighed lige her i Tønder.

Det er præcis en af pointerne med den politiske aftale, som den tidligere regering indgik, og som en lang række partier indgår i nu. Og som derfor også skal have en del af den politiske kredit i dag. Ulla Tørnæs er her også i dag, ser jeg. Hun var Venstres meget aktive forhandler i sagen og fortjener også at blive nævnt her. 

Aftalen indebærer, at der simpelthen bliver flere penge pr. studerende udenfor de største byer og et større tilskud til nye decentrale uddannelsessteder, som det sker nu. 
Aftalen gav de politiske rammer. Da den blev lavet, kunne der sættes forskellige prikker på Danmarkskortet fra start – hvor man vidste eller med stærk forventning kunne sige, at en ny uddannelse ville komme. 
Tønder kom på bobler-listen dengang, det vekslede lidt, hvor meget man troede på det. Blandt partierne og også blandt de embedsmænd, jeg havde fornøjelsen af at arbejde sammen med. Men I har troet på det i Tønder – I greb de politiske muligheder, der kom og I har knoklet for at få det til at ske. Først med datamatiker-uddannelsen og nu med pædagoguddannelsen. 
Det er godt arbejde, I fortjener stor ros! I dag skal den rettes til Tønder Kommune og til UC Syd – og til de andre lokale uddannelsesinstitutioner, der har bakket op og vist og givet elever vejen til en pædagoguddannelse. 
Jeg ved, der også har været samarbejde med faglige organisationer.

I har arbejdet målrettet på at få det til at lykkes – og på at gøre opmærksom på uddannelsen over for mulige studerende her. Jeg ved også, at I er klar over, at det ikke er gjort med år ét. Der skal til stadighed og særligt i de kommende år, hvor ungdomsårgangene bliver mindre, arbejdes for at gavne de lokale uddannelsesmuligheder.

Nu starter I 24 studerende. Til gavn for jer selv. Til gavn for de børn og de unge eller voksne med særlige behov, hvor dygtige pædagoger gør en kæmpe forskel i og for deres liv
Til gavn for Tønder og Sønderjylland med flere muligheder for uddannelse, med mere kvalificeret personale til de arbejdspladser, I studerende skal ud at virke på. Et bidrag til en positiv udvikling i landsdelen. 

Det var lige det, der var meningen!

Tillykke til Tønder og til UC Syd – bestyrelse, ledere og undervisere. Og allerstørst tillykke til jer nye studerende – I kommende pædagoger. 
God arbejdslyst til jer. Gør jer umage, dyrk både fag og kammeratskaber. Held og lykke til jer hver især!

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags