Skip to content

Jens-Peter Bondes tale til Tony Blair

Ingen kendte rettigheder

Om

Taler

Jens-Peter Bonde
Europaparlamentsmedlem for JuniBevægelsen

Dato

Sted

Europa-Parlamentet, Strasbourg

Omstændigheder

Englands Premierministers besøg i Europa-Parlamentet.

Tale

Hr. Formand

Tak for en fremragende tale til os. Om du så tilbyder hele den britiske rabat, vil du ikke få et budgetkompromis til december.

De gamle Bruxelles-centralister og landbrugssubsidieryttere vil ikke give dig nogen fjer i hatten. For dem er du for moderne. For os er du ikke moderne nok.

Vi savner, du erklærer forfatningen for død og borte og siger: Lad os starte på en frisk. Lad tilhængere og modstandere af forfatningen lave fælles debatoplæg. Lad os derefter vælge et nyt konvent ved direkte valg. Lad konventet udarbejde et eller to forskellige forslag, som sendes til folkeafstemning i alle lande samtidig.

Så afgør vælgerne vores fælles fremtid. Så får vi den fordeling af magt mellem lande og EU, som vælgerne ønsker.

Brug så dine sidste måneder som EU-formand til at sikre åbenhed i Ministerrådets møder og adgang for folkevalgte til at rekvirere alle dokumenter fra de 300 hemmelige arbejdsgrupper i Ministerrådet. Arbejdsgrupperne vedtager 85 % af al lovgivning bag lukkede døre.

Tving også Kommissionen til at offentliggøre medlemmerne i deres 3000 hemmelige arbejdsgrupper, som forbereder lovene. Giv folkevalgte indsigt i arbejdet.

I EU-konventet skrev 200 af 220 mulige under på, at alt skal være åbent, med mindre det lukkes, i stedet for som nu, hvor alt er lukket, med mindre det åbnes.

Samtlige folkevalgte skrev under, og 23 af 28 regeringer. Men ikke din, selv om Peter Hain gerne ville skrive under. Han måtte ikke for dit udenrigsministerium.

Som EU-formand kan du skære igennem. Der skal kun et simpelt flertal til at ændre forretningsordenen i Rådet, så alt fremover er åbent, medmindre et kvalificeret flertal vedtager en undtagelse.

Det er et meget enkelt forslag, som 20 af de 25 nuværende EU-lande har underskrevet. Har du viljen til at sætte forslaget til afstemning?

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret