Skip to content

Mariann Fischer Boels tale ved Venstres landsmøde

bauernverband

Om

Taler

Mariann Fischer Boel
EU-kommissær

Dato

Sted

Herning

Tale

Jeg er glad og stolt over at stå her på Venstres landsmøde som nyvalgt EU-kommissær.

Alle taler for øjeblikket om H.C. Andersens 200 års jubilæum – og i forbindelse med dannelsen af den ny kommission har det fået mig til at tænke på historien om Den Grimme Ælling, som måtte gå så grueligt meget igennem!

I har sikkert fulgt slagets gang om Parlamentets godkendelse af Kommissionen. Forløbet viste, at Europa-Parlamentet er blevet mere kritisk, bevidst og forhåbentlig mere ansvarligt – og jeg ser frem til at konstruktivt samarbejde med Parlamentet. Jeg synes, at det resultat, vi nu har fået, har været værd at vente på. Set med europæiske og med danske øjne. Der har aldrig været en kommission med så mange liberale kommissærer, og det er første gang, at der er så mange kvindelige medlemmer. Jeg håber, det er et resultat, som vil blive hilst velkomment her i Venstre – uden forbehold. Og som vil betyde, at vi kan argumentere bedre for et ja til forfatningstraktaten – en traktat, der allerede er til debat i Danmark og de øvrige EU-lande.

- Vi har fået en Kommission, som vil arbejde helhjertet på at forbedre EU’s konkurrenceevne og skabe vækst. Vejen vil gå gennem regelforenkling, tillid til markedet og en satsning på forskning og innovation. Det er en Kommission, der vil afsætte en klar liberal kurs med sigte på fremtiden – en linje, der er helt i tråd med kommissionsformand Barrosos tidligste udmeldinger.

- Og det bliver en ansvarlig liberal kurs, som vi kender den herhjemme. En kurs, hvor der vil være et vågent blik for at vækst, beskæftigelse og social balance må gå hånd i hånd.  Det er det ”Partnerskab for Europa”, som Barroso har lanceret.

- Forbedringen af EU’s konkurrenceevne er en opgave, der må løftes i flok. Strukturreformer, fleksibilitet og tryghed på arbejdsmarkeder og uddannelse: Det er opgaver, som skal løftes i medlemsstaterne. Men Kommissionen må holde alle medlemsstaterne til ilden. Omvendt må medlemsstaterne have en berettiget forventning om, at Kommissionen fastholder drivkraften på de områder, hvor der kræves klare fællesskabsløsninger. Det gælder konkurrencereglerne, disciplinering af statsstøtten og sikring af lige spilleregler for alle på EU’s indre marked. Men det gælder også i stigende grad kampen mod organiseret kriminalitet og terrorisme.

- For mit eget vedkommende vil jeg komme til at sætte et klart fokus på vores fælles landdistriktspolitik. Skal vi fastholde beskæftigelsen i de europæiske landdistrikter – som vi jo ikke må glemme dækker 90 pct. af arealet i EU – og skal vi fastholde europæiske landbrugsvarers stærke position på det globale marked, kræver det nytænkning og innovation. Der skal satses på alternative beskæftigelsesmuligheder, ny teknologi og først og fremmest på kvalitet. Dér ser jeg en kæmpe udfordring. Men også store muligheder.

- Lissabon-processen er fællesbetegnelsen for det projekt, vi nu skal have sat fart i. En vidtløftig betegnelse. Men den dækker i bund og grund over noget ganske simpelt og jordnært: EU’s velstand forsvares ikke ved, at vi kollektivt sidder på vore hænder. Vi skal yde Kina, Indien, Brasilien og andre en helt nødvendig konkurrence, og det kræver, at vi smøger ærmerne op, tænker nyt og kommer ud af starthullerne. Vores evne til at levere konkrete resultater vil få direkte betydning for EU’s borgere. Der er meget på spil. Europa må og skal styrkes.

Jeg forlader nu de vante rammer i Fødevareministeriet og på Fyn og tager på mandag hul på et nyt spændende europæisk kapitel. Jeg håber ikke, at I fremover blot vil henvise til mig som ”hende dernede i Bryssel”. Jeg har på det seneste gjort vejen frem og tilbage ganske mange gange. Jeg kan forsikre jer om, at der ikke er langt. Jeg håber derfor, at vi kan fastholde den dialog, som vil være afgørende, hvis vi skal fremme forståelsen af, hvad EU nu er for noget, og hvorfor det er så vigtigt. Vi skal, som Anders Fogh Rasmussen sagde i går, i gang med en indholdsrig og positiv debat om, hvad vi vil med EU.

Tak for tilliden!

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret