Skip to content

Susanne Branner Jespersens tale ved LGBT+ Danmarks seminar

Om

Taler

Susanne Branner Jespersen
Forperson for LGBT+ Danmark

Dato

Sted

LGBT+ Danmarks lokaler, København

Tale

Hjerteligt velkommen til at alle her i dag. Jeg hedder Susanne Branner Jespersen og er generalsekretær i LGBT Danmark. Det er overvældende og meget glædeligt at kunne byde velkommen til så mange, og vi har i LGBT Danmark med stor spændthed set frem til i dag. 
Jeg vil gerne sige velkommen til folk, der er kommet i dag fra Aalborg, Aarhus, Silkeborg, Kolding, København og Kalundborg. Velkommen til forpersoner, bestyrelsesmedlemmer, talspersoner, sekretariatschefer, rådgivere, tovholdere, politikere, lobbyister, frivilligkonsulenter, kommunikationsansatte, kassererer, hjælpere og arrangører. Velkommen til altfortærende, veganere, vegetarer, pescetarer. Velkommen til ateister og troende af alle slags. Velkommen til non-binære, transpersoner, interkønnede, mænd, kvinder og alle, der ikke identificerer sig med noget særligt køn. Velkommen til brune og hvide mennesker og til alle, der har en nuance derimellem. Velkommen til homo-, bi-, pan-, hetero- og aseksuelle. Rigtig hjerteligt velkommen til alle her i dag. 
Først vil jeg gerne lige introducere dagens program. Her til formiddag skal vi først bruge lidt tid på at hilse lidt på hinanden, og dernæst skal vi arbejde i en workshop fra 11-12:30. Vi bliver delt op i fire forskellige grupper og har designet en proces, hvor vi spørger ind til jeres håb og drømme for LGBTIAQ+-bevægelsen i Danmark. Med os til at hjælpe med dette, har vi fået fire facilitatorer – Anna W-P (LL), Alex Delamare (ansat i LGBT DK), Ane Rindom (Næstforperson i Cph Pride), Ask Ulrich Pedersen (forperson i LGBT DK). 

Der er en times frokost fra halv ét, og dernæst vil Rasmus Nordqvist fra Alternativet starte eftermiddagen med nogle perspektiver fra Folketinget. De emner, der kommer frem som særligt vigtige her til formiddag, vil danne rammen om eftermiddagens workshop, som handler om samarbejde og organisering – og altså om hvordan vi sammen kan realisere dét, vi går og drømmer om. Halv fire vil der være et afbræk med kaffe og kage, og i dagens sidste time fra 4-5 samler vi op, hører et oplæg fra organisationen bag det store LGBT+-event i 2021 og runder af. 
For dem, der skal spise sammen bagefter, så foregår det på Urbania Street Food, og bussen til Fredericia kører 17:47 lige udenfor her. 
Den sidste praktiske information er, at der vil blive taget billeder i løbet af dagen. Hvis man ikke vil være med, så kan man lige sige det til Maria, så sørger vi for, at de ikke bliver brugt. Man skal også henvende sig til Maria, hvis der er nogen praktiske udfordringer. 
Tryghedspersoner: ? – ellers noget om at man kan trække sig, hvis man har fået for mange indtryk. 
Og så vil jeg gerne sige lidt om, hvorfor vi har inviteret til dette seminar i dag, og hvad vi håber på at få ud af det. Midlerne til afholdelsen af dette seminar kommer fra Ligestillingsministeriet og er del af den finanslovsbevilling, som LGBT Danmark har fået for første gang i år. Det er en drøm, der er gået i opfyldelse, at vi nu kan se frem til en – om end lille, så dog fast bevilling, der skal føre LGBT Danmark ind i fremtiden. 
Hvis man ser tilbage, så har vi på mange måder i de seneste mange år ikke rigtig i min optik fortjent titlen som Landsforening for LGBT-personer. Vi har på mange måder formået at gå forrest i forhold til politiske sejre – og engagerede frivillige kræfter har lagt meget arbejde i og været med til at opnå retten til registreret partnerskab og senere ligestilling ift. ægteskab, en banebrydende børnelov der blandt andet indeholdt anerkendelse af to juridiske forældre af samme køn, adgang til juridisk kønsskifte og andre sejre. Men på dét plan, der handler om dér, hvor mange af jer kommer fra og i dag sidder og arbejder i forskellige netværk, organisationer og sammenhænge, dér tænker jeg, at historien ser anderledes ud. Fra at have haft potentialet til at have lokalforeninger og understøtte lokalt LGBT+-liv rundt i landet, har LGBT Danmark i mange år været at regne for en Københavner-forening – med en meget overset lokalafdeling i Aarhus. Lokale netværk og mødesteder har måttet organisere og passe sig selv – og har heldigvis gjort det. Andre initiativer er startet i LGBT Danmark og har valgt at etablere sig som selvstændige foreninger. Andre igen har oplevet, at LGBT Danmark ikke kunne repræsentere dem og har også valgt at etablere sig som selvstændige foreninger. 
Og her står vi i dag. Med et herligt vildtvoksende og blomstrende tæppe af regnbue-initiativer, foreninger, netværk, prides og organisationer, der hver for sig og nogle gange samlet, alle arbejder for at fremme og forbedre forholdene for LGBTIAQ+-personer i Danmark. Vores drøm er forhåbentlig meget den samme – at skabe bedre muligheder og større trivsel – både fysisk og psykisk – for os selv og andre, der er som os. 
Der er nok at tage fat på. Den seneste undersøgelse på området, SEXUS, kom i mandags og er én lang liste af markante tal, der én gang for alle punkterer myten om det frisindede Danmark. Ensomhed, selvmordforsøg, tegn på angst og depression, behandling for psykiske problemer og dårligt selvvurderet helbred – LGBTIAQ+-personer har det markant værre end heteroseksuelle og ciskønnede på alle de parametre, man har målt på. Der forefindes en udpræget grad af minoritetsstress blandt LGBT+-personer her i landet. 
Undersøgelsen sætter en tyk streg under det faktum, at vi i Danmark er meget langt fra det selvforherligende billede af ligestilling og frisind, som vi så gerne bryster os af overfor andre. Vi har – både i folkemunde og fra politisk hold – i mange år lullet os selv ind i en forestilling om- at ”her går det godt”. Og samtidig er ansvaret i årevis lagt over til den enkelte med en forventning om, at vi selv måtte tage ansvar for og sige fra, når vi oplevede problemer og udfordringer. Anmeld hadforbrydelser! Vær åben overfor din læge! Sig fra på arbejdet, når du hører fobiske kommentarer! Stå frem på din uddannelsesinstitution. Som interesseorganisation for LGBT+-personer føles det som at føje spot til skade at være vidne til. 
LGBT Danmarks formål, projekt og vision handler om, at vi sammen med alle jer i langt højere grad end hidtil skal sætte ind med langt flere koncentrerede og mere målrettede indsatser med både politisk og økonomisk opbakning, hvis vi skal se større trivsel blandt LGBT+-personer i Danmark. 
Vi drømmer om, at kunne løfte dagsordener for LGBTIAQ+ -personer både politisk, socialt, kulturelt og gerne også med støtte til kapacitetsopbygning til lokalforeninger rundt omkring i landet. Vi forventer af os selv, at vi skal kunne udvikle og udbyde kvalificerede og relevante tilbud – uanset hvor i landet vores medlemmer befinder sig. Vi vil gerne tilbyde psykosocial rådgivning i hele landet til LGBT+ -personer, der er kommet i klemme og har brug for emotionel støtte. Vi vil gerne være med til at opstarte, udvikle og understøtte lokale netværksgrupper, hvor man kan mødes og finde sikre rum til at udveksle erfaringer, danne venskaber og være blandt andre, der også bryder med ”normerne” for køn og seksualitet. Vi vil gerne arbejde med skoler i hele landet, så de kan blive klædt på til at rumme de 7-10 % af børn i deres institutioner, som lige nu har svært ved at se sig selv afspejlet i undervisningsmaterialer og seksualundervisning. 
Vi vil gerne være en stærk, relevant og nærværende landsforening, som den allerstørste del af alle LGBTIAQ+-personer føler sig repræsenteret af – ikke nødvendigvis som medlem, men som del af et samlet miljø. Vi drømmer kort sagt om at være en relevant sparringspartner med alle jer. 
Jeg håber, at dagen i dag blot er startskuddet til en lang række andre, lignende og kommende initiativer. Jeg er overbevist om, at vi sammen har potentialet til at ændre hverdagen for alle dem, vi arbejder for og med, så vi om 10 år står med nogle helt andre tal i hånden, end dem, vi blev præsenteret for i den forgangne uge. 

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags