Skip to content

Stine Bosse og Bergur Løkke Rasmussens tale ved Moderaternes årsmøde

Øresund News

Om

Taler

Stine Bosse
Kandidat til Europaparlamentet for Moderaterne
Bergur Løkke Rasmussen
Kandidat til Europaparlamentet for Moderaterne

Dato

Sted

DGI-Huset, Vejle

Tale

Stine Bosse:
Kære venner
 
Det er en stor ære at stå her i dag – sammen med EP valgets stærkeste hold! Kandidater fra hele landet. Kandidater med mange forskellige baggrunde og forskellig alder …
 
Men alle kandidater, der brænder for to ting. For et stærkt Europa og for det vi skal i gang med. Nemlig at vinde et valg til Europa Parlamentet.
 
Vi står med et historisk vigtigt valg midt i krig og kriser. Og vi står foran et valg mellem håb og frygt. Skal frygten for Putin og for klodens fremtid føre til, at vi lukker os om os selv. Eller skal håbet for, at vi kan finde fælles forsvar og fælles løsninger for fremtiden sejre.
 
I Danmark skal vi fixe vores sundhedsvæsen. Vi skal løse problemet med mangel på arbejdskraft. Unge på kanten og mange ældre trænger til en ekstra hånd. Moderaterne er et parti, som er skabt på at finde holdbare løsninger på samfundets udfordringer gennem samarbejde og samtale.
 
I Europa er udfordringerne andre – men mindst lige så vigtige. Og de løses bedst med den samme tilgang: Nemlig et stærkere samarbejde mellem de ansvarlige partier, som vil skabe holdbare positive forandringer i vores europæiske fællesskab. Mindre indflydelse til de yderste fløje som forplumrer hvad de kan med symbolpolitik og fjendtlig retorik.
 
Det yderste højre ser lige nu ud til at gå mærkbart frem.
Det kan betyde helt nye dynamikker i parlamentet. Og her betyder stemmer som vores forskellen mellem kaos eller handling. Vi vil ikke tøve med at lave de rigtige konkrete løsninger på tidens store udfordringer.
En stemme på os i Europa-Parlamentet er en stemme på samarbejde over midten og på konkrete løsninger. Ikke bare snak.
 
Et mere positivt syn på Det europæiske Fællesskab har sat sig tydeligt i den danske befolkning. Folk så, hvad der skete med briterne med Brexit.
Folk så, hvordan en brutal despot kan ramme en fredelig nabo. Vi fik forsvarsforbeholdet afskaffet. Det er godt.  Der er i den grad brug for et stærkt og omfattende – ja, faktisk større – EU.
 
Vi ønsker at fokusere på, hvad EU kan gøre for os – frem for entydigt at fokusere på, hvad EU skal holde sig væk fra. Og vi ønsker også at yde vores til et stærkere fællesskab. Et positivt fokus frem for den evindelige pessimisme og propaganderen, som særligt højrefløjen turnerer med valg efter valg.
 
Og derfor går Moderaterne all in på EU.
 
For vores Europa er udfordret. Ikke siden 2. verdenskrig har vi set så alvorlig og omfattende en krig i Europa som Ukrainekrigen. Den fred, vi har taget for givet, gælder ikke længere.
 
Nu er vi heldigvis med ved bordet når forsvarsministrene mødes om forsvar og sikkerhed. Og ikke bare sidder vi med til møderne med udenrigsministrene, vi kan nu også få taletid og ørenlyd, når talen her falder på sikkerhed. Og her har vi ikke bare en plads – nej det er vores Lars, der har den plads. Det er vi vist alle sammen rigtig trygge ved.
 
Forsvaret af Europa har vi i mange år overladt til NATO. Det kan vi ikke længere.
 
Krigen i Ukraine har vist os, at godt nok er vi ikke alene hjemme i NATO, men den store dominerende allierede er begyndt at blinke med lyset. Og det går jo ikke. Vi er nødt til at steppe up. Økonomisk. Alle må op på 2 % af BNP i bidrag til NATO som minimum, og vi må i højere grad samordne vores indkøb og sikre en europæisk våbenproduktion.
 
Vores politiske leder har foreslået en ny Kommissær post med ansvar, for at koordinere forsvar industri og indkøb. Det er et godt forslag. Mon ikke en ny- kommissions formand, kommer i tanke om det samme.
 
Vi taler IKKE om en Europa-hær, men vi vil arbejde for et styrket forsvar i hele EU, som er bedre rustet til at varetage egne interesser, naturligvis i regi af NATO som foretrukket model, men også stærkere i egen ret. Typer som Putin og for den sags skyld Trump, har ikke respekt for andet.
 
Vi skal nemlig i Europa kunne stå i egen ret, og se enhver ”bully” i øjnene. Også når han kommer indefra og hedder Orban -  vi skal åbne op for flertalsafgørelser, og fjerne Orbans vetoret, når det handler om sikkerhed. Det kalder tiderne på.
 
Og tiderne kalder også på, at vi får forsikret især Ukraine, Moldova og Georgien om, at der er faktisk er en vej ind i den europæiske familie. En udvidelse af EU vil styrke både deres og vores sikkerhed.
 
Vi skal sikre freden, men vi skal også sikre fremtiden for de kommende generationer.
 
Alle krisers mor, nemlig klimakrisen, går ikke over. Det er ikke den type problem man kan lægge i vindueskarmen, eller arkivere på computerens skrivebord, og så glæde sig over, at det gik væk. Det nytter ikke at gemme det væk – det er slemt.
 
Ta godt imod Bergur Løkke Rasmussen:
 
Bergur Løkke Rasmussen:
I har alle set det eller mærket det. Klimakrisen er kommet helt tæt på.
 
Tørke, varme og skovbrande i Sydeuropa. Vand, vand og mere vand - oversvømmelser og historisk nedbør i resten af Europa.
 
Europa er kontinentet med den stærkeste opvarmning, og derfor ser vi her de største konsekvenser. Hvis verdens gennemsnitstemperatur stiger med 1,5 grad, vil den i Europa stige med 3 grader. Og det vil få dramatiske konsekvenser.
 
Det vil betyde områder hvor folk ikke kan bo længere, behov for store investeringer i forebyggelse og heraf kæmpe kollektive udgifter. Det Europæiske Miljøagenturs rapport fra i mandags maler alt andet end et skønmaleri af, hvad der kan vente os.
 
Klimakrisen vil skubbe på andre store udfordringer – både uroligheder og migration, som uundgåeligt kommer i kølvandet på alvorlige klimaændringer.
 
Heldigvis er der skabt lys i tunnelen. Vores egen Lars Aagaard gik i front, og Danmark meldte som det første land ud, at vi minimum skal have en 90%’s reduktion i 2040. Herefter fulgte Kommissionen efter med det samme forslag, og nu handler det om, at vi i EU bliver enige om de 90%. Det er ambitiøst, men klart opnåeligt og ikke mindst fuldstændig afgørende for, at vi når i mål.
 
Og mens vores venner på højrefløjen mener, at den grønne omstilling går for hurtigt, og at vi skal rulle grønne forslag tilbage, så går vi en anden vej.
 
En stemme på os er en stemme på, at vi når de mål, vi har sat os for i praksis. Vi skal have landbruget med – ikke bare i Danmark, men i hele EU. Vi skal have et bæredygtigt landbrug, som både sikrer vores klimamål, vores natur og et erhverv for dem, som sørger for, at vi kan få noget at spise hver dag.
 
At udfylde klimamålet med egentlig handling, er en klar prioritet for os. I Moderaterne er vi pragmatiske, og vi er løsningsorienterede, for vi skal løkkes med den grønne omstilling
 
Og det betyder også, at vi skal gøre noget ved vores forbrug. Netop i dag – den 16. marts – har Danmark brugt de naturressourcer, som burde have rakt til hele 2024.
 
12 dage tidligere end sidste år.
 
Vi gør det godt og grønt herhjemme. Men det hjælper jo ikke på vores globale klimaaftryk, hvis vi bare udleder CO2 udenfor EU med alle de dimser, tøj og elektronik vi køber.
 
Så når vi herhjemme tillader os at skælde ud på Kina over deres alt for høje CO2e-udledninger, skal vi minde os selv om, at vi europæere er storimportører af de varer, der produceres i lande som Kina. Dermed er vi selv hovedårsagen til, at hjulene holdes i gang.
 
Derfor skal vi ikke kun vide, hvor stort Danmarks CO2-aftryk er i Danmark, men også hvordan vi danskere påvirker CO2-udslip i resten af verdenen.
 
Derfor har vi i dag lanceret et forslag om forbrugsbaserede klimamål i EU. Som skal sætte rammen for en ambitiøs reduktion af vores forbrugsbaserede udledninger. Vi skal reparere mere, genbruge mere og genanvende mere. Og vi skal i gang, og det skal ske på EU-niveau. Vi kan ikke være andet bekendt. 
 
Stine Bosse:
Tak Bergur – jeg glæder mig til vi skal i gang. 
 
Valget kommer for Moderaterne til at handle om et stærkere EU i en usikker verden. Vi går all in på EU, fordi vi tror på, at de fælles løsninger kommer os langt mere til gode i en verden, hvor globale tendenser hurtigt udvikler sig til lokale problemer. Se bare regulering af store digitale platforme eller fødevaresikkerhed. Her er det også kun en fælles regulering, der kan have effekt og give mening. Og fremfor alt løse det, der nu engang skal løses. 
 
Vi vil kæmpe for at det bliver enklere og mere gennemsigtigt at starte og drive virksomhed i EU og derfor skal EU's lovgivning forenkles og rationaliseres. 
 
Vi ønsker os, at alle reguleringer – for virksomheder i konkurrence – det gælder både landbrug såvel som industri, selvfølgelig skal harmoniseres i og af EU. Det giver også bedre gennemsigtighed for europæiske og danske virksomheder. 
 
For os handler mulighedernes EU også om stærkere virksomheder og mere innovation. Vi skal have mindre  bureaukrati i EU. Det er helt nødvendigt. Bergur har været medlem af Europa Parlamentet i godt halvandet år nu, ”og tro mig”, som han siger, ”der er ting, der kan gøres smartere, og der er ting, der kan gøres bedre.” Men det kræver, at vi tør tænke anderledes og gøre tingene på en ny måde
 
Det tør vi.
Og så er der endnu en bunden opgave … 
 
Vi skal have styr på Europas ydre grænser. Moderaterne gik til folketingsvalg på at holde en stram udlændingepolitik, men fjerne de mange tidsler.  På samme måde i EU. Gennem et stærkere og forpligtende samarbejde får vi bedre styr på EU’s grænser, hurtigere svar på asyl og de der ikke får asyl skal hjem. 
 
Til gengæld skal vi sørge for, at vejen til Europa hedder uddannelse, og ikke menneskesmuglere. 
 
------------------- 
 
Vi går til valg på klare mærkesager: styrket forsvar og mere sikkerhed. Endelig løsning af migrationsproblemerne. Og ikke mindst en stærk og ambitiøs klima- og miljøpolitik.
 
EU skal i fremtiden stå i egen ret og på egne ben.  Ikke lukke sig om sig selv og fremtiden skal hedde et stærkere Europa, som er rustet til kritiske tider.
 
Vi vil skabe et større, stærkere, mere sikkert, stadigt velstående og grønnere EU.
 
Og her er holdet der vinder valget.

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags