Skip to content

Stig Holmelund Jarbøls tale ved modtagelsen af Handicapprisen

Kasper Løjtved

Om

Taler

Stig Holmelund Jarbøl
Rektor på HF & VUC FYN

Dato

Sted

Dansk Erhverv, Børsen, København

Omstændigheder

Handicapprisen blev uddelt af social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil i anledning af FN's internationale Handicapdag.

HF & VUC FYN er Danmarks største VUC-institution med afdelinger i syv kommuner på FYN. Skolen har gennem en årrække arbejdet målrettet for at unge og voksne med psykiske og kognitive handicaps kan tage en uddannelse. Det gælder særligt for unge og voksne med ordblindhed, autisme, angst og ADHD.

Tale

Prisen er et udtryk for, at uddannelses- og socialpolitik hænger tæt sammen. Også med erhvervspolitik.
Vi mangler arbejdskraft i Danmark. Reformkommissionen har påvist, at der er ca. 45.000 unge mellem 15 og 25 år, der er uden for beskæftigelse eller uddannelse. 60% af denne gruppe har en eller flere diagnoser. 
Jeg er stolt af, at HF & VUC FYN er med til at løfte denne gruppe i uddannelse og derefter i job. Jeg er særligt stolt på vores medarbejderes vegne. De gør hver dag en kæmpe indsats for unge med psykiske handicaps som autisme, angst, ADHD mv.
Prisen kunne med rimelighed også gå til hele VUC-sektoren. Arbejderbevægelsens erhvervsråd har netop lavet en rapport, der viser, at især hf-enkeltfag på VUC løfter unge ud af kontanthjælp og videre i uddannelse og beskæftigelse.
Derfor er det også på sin plads at påpege, at det er på tide, at vi fra politisk side fjerner de barrierer, der er bygget op for at unge kan tage uddannelse på VUC. Jeg synes det er ærgerligt, at netop disse målgrupper skal betale deltagerbetaling for at tage fag på VUC. I Danmark er uddannelse gratis – bare ikke for de mest sårbare.
Vi skal også have ændret på, at unge ikke kan tage fag på hf-enkeltfag før der er gået et år efter grundskolen. Det er ærgerligt, at netop de sårbare målgrupper ikke kan få lov til at tage hf-enkeltfag, når de er klar til det.
Man kan sige, at dette er eksempler på, at finanspolitik står i vejen for uddannelses-, social- og erhvervspolitik. Det bør vi gøre noget ved, så vi på VUC kan hjælpe flere unge i uddannelse og job.
Tak for prisen. Vi er så stolte. Jeg har sørget for, at der i dag er flødeboller til alle medarbejdere på HF & VUC FYN og kage til kursisterne.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags