Skip to content

Stephanie Loses åbningstale ved konferencen “Venstre vil gøre Danmark til verdens bedste iværksætter- og vækstsætterland”

Steen Brogaard

Om

Taler

Stephanie Lose
Økonominister og næstformand for Venstre

Dato

Sted

Børsen

Tale

Jeg vil gerne begynde med at sige stort tak til Dansk Erhverv for at lægge lokaler til vores iværksætterkonference – og for at have hjulpet med at forberede dagen i dag.
Og også stort tak til alle jer i publikum og vores paneldeltagere, som har valgt at prioritere, at vi kan være sammen i dag om noget, som er meget vigtigt, nemlig hvordan vi styrker iværksættere og iværksætteri i Danmark.
I Venstre har vi store ambitioner på jeres vegne og dermed også på Danmarks vegne. 
Og derfor har dagens konference også fået overskriften: 
”Venstre vil gøre Danmark til verdens bedste iværksætter- og vækstsætterland.” 
Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag, fordi vi sammen vil sætte fokus på dansk iværksætteri – og ikke mindst få input til, hvordan vi forbedrer rammevilkårene for dansk iværksætteri.
***
Venstres vision er klar: Danmark skal være det bedste land at starte og drive virksomhed i. 
Det ved jeg, at Dansk Erhverv er enig i, og jeg er også ret sikker på, at I er enige. Jer der deltager i dagens konference. 
Når det er en vigtig ambition, er det, fordi Danmark er afhængig af, at driftige danskere tør kaste sig ud i livet som iværksættere og få de gode ideer til at spire og blive en forretning.
Og fordi vi er afhængige af, at flere – end tilfældet er i dag – også lykkes med at gå fra være nystartet iværksætter til vækstsættere, der skaber velstand, udvikling og nye arbejdspladser. 
For et stærkt erhvervsliv er forudsætningen for, at Danmarks økonomi står stærkt. 
Og et stærkt erhvervsliv er forudsætningen for, at vi som samfund har råd til at prioritere alt det, vi gerne vil.
Et stærkt forsvar, så vi kan sikre tryghed og sikkerhed.
Et velfungerende sundhedsvæsen, hvor man kan blive behandlet, hvis man er syg. 
En god skole til vores børn. 
En værdig ældrepleje til vores forældre. 
Og en ambitiøs grøn omstilling. 
Et stærkt dansk erhvervsliv starter netop med stærke iværksættere. 
Danske iværksættere og vækstsættere, der lykkes og bidrager med innovation.
Danske iværksættere og vækstsættere, der kommer med konkrete løsninger på fremtidens udfordringer fx inden for den grønne omstilling og sundhedsvæsnet. 
Det er jer, der bidrager til øget konkurrence og styrket produktivitet. Det er jer, som gør os rigere som samfund. 
Men det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke bare handler om samfundsøkonomi. 
Det handler også om, at I – alle jer iværksættere og vækstsættere – gør Danmark rigere på ideer, kreativitet og lysten til at skabe noget for jer selv og for andre. Og det mener jeg er lige så vigtigt for vores samfund.
Jeres drivkraft – og jeres medarbejderes drivkraft – er med til at rykke vores samfund fremad. I inspirerer os alle. Tak for det.
Og netop derfor har vi brug for at gøre endnu mere for at skabe gode rammer for iværksætteri. 
***
En analyse her fra Dansk Erhverv viser, at selvom der faktisk er mange, der starter virksomhed i Danmark, er der de seneste år kommet færre nyregistrerede virksomheder.
Og vi ved, at vi har en udfordring med, at for få af de nyetablerede virksomheder også er aktive efter fem år, når vi kigger på de lande, vi normalt sammenligner os med. 
Det er ikke kun antallet af nyregistrerede virksomheder, der viser, at vi kan gøre mere, hvis skal være det bedste land at starte og drive virksomhed i. 
Der er også udfordringer med at gøre dem, der etablerer sig, til virksomheder der vokser. Til egentlige vækstsættere. 
Her vil jeg især fremhæve tre udfordringer, som også bliver dem, vi beskæftiger os med i dag.
Der er fx relativt få virksomheder i Danmark, der formår at komme ind i markante vækstforløb og vokse sig store. 
De allerstørste virksomheder, vi har i Danmark. Novo Nordisk, LEGO, A.P. Møller Mærsk, Velux, Grundfos og Danfoss.
De er alle gamle virksomheder. Tager man til fx USA, er billedet et andet. 
Tidligere opgørelser har vist, at der siden årtusindskiftet kun er skabt to virksomheder i Danmark, der har over 1.000 medarbejdere i Danmark.
Danmark halter efter de bedste lande i OECD ift. ventureinvesteringer i grønne start-ups. 
Og der er relativt få børsnoteringer – som er det, der for alvor kan rejse kapital – sammenlignet med fx Sverige. 
I 2022 blev der eksempelvis noteret 42 virksomheder på de svenske mini-børser og kun to på de danske. 
Så vi har for det første en udfordring med at rejse kapital for danske iværksættere. 
Danmark halter også efter Sverige og Norge, når det kommer til, hvor attraktivt et land vi er for internationale talenter.
Det risikerer at være en hæmsko for at skabe vækst. For iværksætterne har behov for den rette arbejdskraft for at kunne udvikle og drive deres virksomhed. 
Så vi har for det andet en udfordring med at sikre, at danske iværksættere har adgang til den rette arbejdskraft. 
Kun omkring ¼ af alle iværksættere er kvinder.
Og kvindeteams i iværksættermiljøet – dvs. virksomheder som alene drives af kvinder - rejste i 2021 under 2 pct. [1,7 pct.] af den kapital, der investeres i nye virksomheder. 
Omvendt gik lige omkring 90 pct. til virksomheder stiftet af rene mandeteams. 
I 2022 var tallet endnu mere skævt. 
Så vi har for det tredje en udfordring med, at relativt få kvinder starter virksomhed, og at de kvindelige iværksættere har svært ved at tiltrække kapital. 
***
Så skal vi blive verdens bedste iværksætter- og vækstsætterland, skal der ske noget. Så skal vi gøre mere, end vi gør i dag. 
Det kræver ordentlige rammevilkår, så flere danskere har lyst til og mod på at kaste sig ud som iværksætter. 
Og så flere iværksættere også bliver til virksomheder, som skaber fremtidens løsninger, arbejdspladser, værdi, vækst og udvikling. 
Så flere iværksættere bliver vækstsættere. 
Så vi får flere af jer, der sidder her i dag.
Flere som dig, Frederikke, der har skabt Roccamore med en mission om at støtte kvinder i at være, som de er. 
Eller flere som dig, Anders, der har etableret Swiipe med et ønske om at gøre online shopping så nemt som muligt for både kunder og webshopejere. 
Og alle jer andre. Som bidrager til vækst, udvikling og arbejdspladser.
For Venstre har det været afgørende, at vi i regeringsgrundlaget fik prioriteret midler til iværksætteri.
Det lykkedes sammen med Socialdemokratiet og Moderaterne – tak for det. 
For det muliggør, at vi kan prioritere at styrke dansk iværksætteri. 
Og som følge af et større økonomisk råderum har vi også prioriteret at hæve den ramme, så der nu er reserveret 1 mia. kr. årligt fra 2030 i vores 2030-plan. 
De midler skal finansiere regeringens kommende iværksætterstrategi.
Det er en iværksætterstrategi, som vi i regeringen har arbejdet på i noget tid. 
Venstre kommer til at arbejde for, at iværksætterstrategien er med til at løse de udfordringer, jeg netop har skitseret. 
Og her er skattelettelser, der kan lette adgangen til kapital, et helt centralt værktøj. 
Derfor kommer Venstre i regeringen også til at arbejde for, at vi prioriterer minimum halvdelen af rammen, der er afsat til iværksætterstrategien, til nye skattelettelser.
Det betyder, at vi som minimum skal prioritere ½ mia. kr. til skattelettelser til dansk iværksætteri. 
Mit håb er, at konferencen i dag giver mig mulighed for at få nogle af de sidste input med under armen, inden regeringen færdiggør strategien. 
Så vi kan: 
Se flere iværksættere udvikle sig til vækstsucceser. Så vi kan udvikle fremtidens Novo Nordisk, LEGO og Haldor Topsøe.
Sørge for, at danske iværksættere har bedre adgang til kapital. Så vi kan se flere virksomheder vokse sig store i Danmark. Skabe arbejdspladser her i landet. 
Se flere kvinder vælge iværksættervejen – og se flere kvindelige iværksættere rejse kapital. Så vi får mere diversitet ind i iværksættermiljøet, og så flere kvindelige iværksættere lykkes med at vokse sig store. 
For det er Venstres ambition, og det er det, vi fokuserer på i dag. 
Jeg glæder mig til at være sammen med jer i dag, få gode input med og blive klogere.
Og jeg er sikker på, at vi får en rigtig god debat og snak om de udfordringer, der er – og konstruktive input til, hvad vi politisk kan gøre for at forbedre rammerne for dansk iværksætteri.
Og endnu engang tak fordi I har valgt at bruge tid sammen med os i Venstre, så vi sammen kan arbejde på at gøre Danmark til verdens bedste iværksætter- og vækstsætterland. 
Tak for ordet. Og nu vil jeg give ordet til Dansk Erhvervs adm. direktør Brian Mikkelsen.

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags