Skip to content

Steen Wrists tale til H.M. Dronningen i forbindelse med sensommertogtet

Fredericia Kommune / Claus Fisker

Om

Taler

Steen Wrist
Borgmester i Fredericia Kommune

Dato

Sted

Fredericia Rådhus

Omstændigheder

Som en del af årets sensommertogt besøgte H.M. Dronningen Fredericia. Besøget fandt sted den 1. september 2023. 

Tale

Vi fødes ikke alle til den samme pligt, men ingen fødes pligtløse 
Deres Majestæt, byrådsmedlemmer, medarbejdere og gæster 
Kære dronning Margrethe, 
Det er en ganske særlig dag i Fredericia. I lang tid har vi glædet os til at vise dronningen det sted, vi bor og holder af, og som er udgangspunkt for 52.000 menneskers liv. I hverdagen tænker vi måske ikke altid over de usædvanlige omgivelser og forhold, vi er blevet forundt. Men når man får gæster, bliver de pludselig tydelige. Som vært gerne vil man gerne vise det bedste, man har. 
Derfor er det også et stort håb, at dronningen fremover vil huske denne dag som en kærlighedserklæring til Fredericia, til dens historie, dens nutid og dens fremtid. 
Fredericia er skabt af en drøm om frihed og magt. I et krigerisk Europa skulle fæstningen bidrage til forsvaret af Danmark som en selvstændig og fri nation. Den tilhørende livlige handelsby og nye hovedstad skulle skabe den forjættende lyd af klingende mønt i kongens slunkne kasse. Kongen, Frederik den tredje, måtte dog midt i den arvetunge strid med svenskerne erkende, at de tog sig dyrt betalt i endnu en broderstrid. Frederik tabte store dele af riget, men bevarede sit kongedømme og blev i sin rede, København. Fredericia forblev dog Frederiks privilegerede by, siden også europæisk fristad og som sådan en dansk by i sin helt egen kategori. Denne usædvanlige by blev først for alvor indlemmet i kongeriget, da den trådte ind i verdenshistorien på et blodigt sølvfad den 6. juli 1849. 
Drømme ligger stadig som en grundtone i byens puls og liv. Garnisonen sætter fortsat det gode præg på fæstningsbyen, men drømmen om en hovedstad er afløst af andre drømme: Om et godt liv, om en bæredygtig fremtid, om at skabe stor scenekunst, og om at komme til at fortælle byens fantastiske historie. 
Vi er stolte af Fredericia, både dens fortid og nutid. Med mod og kreativitet samarbejder byrådet og de mange dedikerede medarbejdere med et engageret lokalsamfund om at forme dens fremtid. 
Dronningen har i både skrift og tale tydeligt pointeret nødvendigheden af, at kende sin historie. Ikke bare den nære familiære, men også den, der understreger, at vi er led i en lang kæde. At nogen har skabt noget før os. Det har været og er til stor inspiration, ikke bare her i Fredericia, men for det land og det folk, dronningen så åbenhjertigt, og så ofte, omfatter med stor hjertelighed. 
Historien er vigtig for os. Vi vil gerne formidle Fredericias særlige historie i en moderne kontekst. Om fæstningen og fristaden, om usædvanlige livsvilkår og grænser, om store privilegier og en betydningsfuld plads i landets historie. Vi lader os til stadighed inspirere af vores historie, og vi arbejder intenst på at skabe nye, moderne rammer om de mange væsentlige fortællinger. 
Drømmen om et godt liv starter med det fundament, der skabes i barndommen. Vi fødes ikke alle til den samme pligt, men ingen fødes pligtløse. Vi er optagede af, at alle børn i Fredericia får de bedste og mest respektfulde vilkår i deres opvækst. At de finder ind i livsbaner, der giver dem frimodighed og glæde, ved at bidrage til det fælles. At hvert enkelt barns evner og forudsætninger udfoldes, og at det barn, der har vanskeligheder eller udfordringer, får den bedste og rettidige hjælp. 
Fremtiden er en bunden opgave. Vi skal gøre os umage med at aflevere verden bedre, end vi modtog den. Det gælder også for et byråd. Derfor har vi besluttet at investere massivt i de bedst mulige rammer for udvikling af bæredygtige energikilder. Fredericia er bestemt ikke uerfaren på netop energi-området. Vi har i mange år været centrum for energiforsyningen til store dele af landet. Samtidig er vi bevidste om, at Fredericia ikke altid har været uskyldig hvad angår forurening. Derfor ligger det som en helt naturlig opgave at bidrage ekstra meget til udvikling af en langt mere nænsom måde at skabe vækst på. 
Vi giver gerne vore gæster en lille gave i det håb, at de vil vende tilbage, og i hvert fald have os i behagelig erindring. Gaven, der er et symbol på venskab, er et lille emblem med Den tapre Landsoldat. Modtagere er ofte lokale medaljetagere i nationale og internationale konkurrencer, ligesom Fæstningsbyen Fredericias Venner har det som sit medlemsmærke. 
Det vil glæde os, om dronningen vil tage imod et emblem magen til de andre emblemer, blot mere gyldent. 
Det er mit store ønske, at dronningen, i løbet af dagens program, vil fornemme vort værtskab som et kærligt favntag om Fredericias historie, nutid og fremtid. 
At De fremover vil huske denne dag som noget særligt. 
Hjertelig velkommen! 
Jeg vil nu gerne bede byrådet gå frem én for én og præsentere sig for dronningen. 
Må jeg bede byrådet, medarbejdere og gæster om at skåle for dronningen. 

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags