Skip to content

Søren Gades tale på Valdemarsdag

Marie Hald

Om

Taler

Søren Gade Jensen
Folketingets formand

Dato

Sted

Holmens Kirke, København

Tale

Kære Danmarks-Samfundet, kære venner af Dannebrog
Tak for invitationen til at tale ved Danmarks-Samfundets traditionelle markering af Valdemarsdag.
Ifølge overleveringen er det i dag 805 år siden, Dannebrog faldt ned fra himlen under Valdemar Sejrs korstog mod de hedenske baltere.
Dannebrog regnes for det ældste nationalflag i verden. Det har været brugt som et samlingspunkt i mange sammenhænge. I både sejr og nederlag. Fest og sorg.
Dannebrog blev født i strid som en krigsfane, der kunne samle danske tropper og anspore dem til sejr i kamp.

Flaget er stadig tæt knyttet til det danske forsvar, men vi bruger Dannebrog i mange civile og fredelige sammenhænge. Både ved officielle og private lejligheder.
I Danmark er vi meget glade for at hejse vores flag. Vi har 17 officielle flagdage hvert år. Dannebrog går til tops ved kongelige fødselsdage, kirkelige højtideligheder og historiske mærkedage som f.eks. befrielsen den 5. maj.
Folketinget har sin egen praksis med at flage med Dannebrog ved hovedtrappen på de dage, hvor der er møde i Folketingssalen. Som et signal om, at folkets repræsentanter er samlet for at arbejde for Danmarks bedste.
I Folketingssalen står også en Dannebrogsfane, som Danmarks-Samfundet skænkede Folketinget i 2017. Der var lidt polemik, da flaget flyttede ind, men nu er der ingen partier, som taler om at fjerne Dannebrog.
Jeg synes også, at Dannebrog hører hjemme i det danske demokratis fineste sal.
-----
Dannebrog er ikke knyttet til bestemte ideologier eller mærkesager. Dannebrog samler os som folk. Der er ingen, som har mere ret til Dannebrog end andre. Vi kan hver især tillægge Dannebrog forskellige værdier eller betydninger.
For mig fungerer Dannebrog som en påmindelse om alt det gode ved Danmark.
Når jeg ser Dannebrog, tænker jeg på mit land, min familie og de mange begivenheder i mit liv, hvor Dannebrog har været hejst. Fødselsdage, barnedåb, bryllupper. Og på halvt ved bisættelser og i erindring om 9. april.
Når vi hejser Dannebrog hjemme i vores haver, er det for at dele en glædelig begivenhed med andre.   
Når Dannebrog går til tops i kolonihaverne, betyder det, at der er nogen hjemme på matriklen. En slags invitation til naboer og andre i kolonihaven. Livet er godt. Kom bare på besøg.
Det er også svært at forestille sig en byfest i det danske sommerland uden en flagalle.
En landskamp i Parken er utænkelig uden Dannebrog.
Ved sommerens EM i fodbold i Tyskland vil mange danskere klæde sig i rødt og hvidt. 
Det er, fordi Dannebrog vækker følelser og skaber samhørighed. Dannebrog giver os identitet som folk.
-----

Jeg holder selv meget af Dannebrog. Jeg synes, det er et smukt symbol på danskheden.
Men der er ikke noget facit på danskhed. Og heldigvis for det. 
For mig er danskhed noget med frihed, fællesskab og forskellighed. Respekt for hinanden. Og for vores ret til hver især at være den, vi ønsker at være.
Andre lægger måske vægt på noget andet. Som symbol er Dannebrog åben for fortolkning.
Da jeg var medlem af Europa-Parlamentet, glædede jeg mig over Dannebrog sammen med de andre nationalflag uden for parlamentsbygningen. Det mindede mig om, at Danmark indgår i en alliance med andre lande. Danmark har sin egen historie. Sin egen kultur. Men vi bliver stærkere ved at slutte os sammen med andre. 
Når Folketinget har officielle gæster, flager vi med gæstens nationalflag ved den ene stang foran hovedtrappen og med Dannebrog i den anden stang.
Jeg har de sidste to år haft et lille skilt – en pin – med det danske og det ukrainske flag i reverset på min jakke. Det signalerer mere end mange ord, at Danmark står bag Ukraine i kampen mod den russiske aggression.
Man kan sagtens både være glad for sit land og sit flag – og have et internationalt udsyn.
Dannebrog lukker sig ikke om sig selv. Det er et symbol, som rækker ud mod andre lande.
Det har jeg selv oplevet som udstationeret soldat. Som forsvarsminister på rejser i udlandet. Og som europaparlamentariker.
Jeg bliver altid i ekstra godt humør, når jeg ser Dannebrog blende ind med andre nationalflag.
Det kan vi alle glæde os over og være stolte over.
-----
Til sidst vil jeg sige tak til Danmarks-Samfundet for at uddele Dannebrogsfaner og Dannebrogsflag og være med til at holde traditionerne om Dannebrog i live.
Også mange tak for at arrangere den årlige fejring af Valdemarsdag.

Kilde

Kilde

ft.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags