Skip to content

Sophie Hæstorp Andersen og Mia Nyegaards tale ved indvielsen af LGBT+ medborgerhuset

Om

Taler

Sophie Hæstorp Andersen
Overborgmester i København
Mia Nyegaard
Kultur- og fritidsborgmester i København

Dato

Sted

LGBT+ Medborgerhuset, København

Tale

Indledning

SHA: Kære alle. Tak for invitationen til at tale her ved indvielsen i dag!
SHA: Vi afprøver et nyt koncept i dag, hvor vi holder talen sammen. 
SHA: Det er kommunens embedsmænd ikke helt trygge ved, så de har skrevet ekstra noter og regibemærkninger til os – [her står der peg over på Mia, så alle kan se, at I har en god, venskabelig og jovial relation]
MN: Ja, for selvom vi ikke altid er politisk enige, så er vi enige om, der skal være plads til forskellighed. 
Derfor har vi glædet os til at indvie byens første LGBT+-medborgerhus! [husk at tale langsomt, fordi Sophie taler meget langsommere end dig]
MN: Sophie, jeg ved jo, at du er glad for rapmusik fra vestegnen [kast karikerede håndtegn]
SHA: Og Mia, du dyrker det finkulturelle med ballet og klassisk musik [lav en pirouette – ej, det vil jeg skåne jer for]
SHA: Selvom vi er forskellige, står vi sammen her i dag.
MN: For med indvielsen af medborgerhuset i dag, hylder vi netop forskelligheden, mangfoldigheden og retten til at være den man er. 
SHA: Jer, der er samlet her i dag, er også forskellige. 
SHA: Men her i medborgerhuset, er der plads til alle. Og det er der brug for.
Fællesskaber skaber trivsel
MN: Desværre kan vi se, at der er forhøjet ensomhed og mistrivsel blandt LGBT+-personer. 
MN: Medborgerhuset her er et vigtigt bidrag i kampen mod den mistrivsel. 
SHA: Vi ved nemlig, at fællesskaber skaber trivsel.
SHA: Medborgerhuset tilbyder et fællesskab, hvor både børn, unge, familier og ældre kan mødes med andre i samme livssituation og føle sig hjemme.
MN: Og hvor fællesskabet ikke er bygget op omkring alkohol og natteliv, men om fælles oplevelser, kulturelle arrangementer, samtaler og debatter.
København og LGBT+
SHA: I Københavns Kommune har vi en LGBT+-politik, hvor vi forpligter København til at være i front med arbejdet med LGBT+-personers ligeværdighed og trivsel.
MN: En politik, som ligger både Sophie og jeg meget på sinde. Selvom vi er forskellige.
SHA: Politikken indeholder initiativer om alt fra at styrke seksualundervisningen i folkeskolen til en vejledning i, hvordan man som medarbejder i kommunen skriver kønsneutralt og inkluderende.
SHA: Hvert år gør vi status på arbejdet, så vi bliver ved med at have fokus på at skabe gode levevilkår for LGBT+-personer i København. 
MN: Et af initiativerne er netop også dette LGBT+ medborgerhus. 
MN: Jeg er stolt af, at vi har fundet pengene til det.
Afslutning
SHA: Med de ord vil vi ønske jer god fornøjelse med det nye medborgerhus [smile and wave]
MN: Vi er ikke i tvivl om, at det kommer til at danne rammen om et smukt og inkluderende fælleskab [mere smile and wave]
I kor: God fornøjelse!

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget af talere

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret