Skip to content

Søren Pape Poulsens grundlovstale

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Søren Pape Poulsen
Formand for Det Konservative Folkeparti

Dato

Tale

I dag fejrer vi troen på, at vi danskere kan samarbejde os til et godt Danmark. At vi – folket – bestemmer.
Der er ikke en smukkere dag at stemme på.
I modsætning til mange andre stede i verden, gik det relativt roligt for sig, da vi fik vores grundlov. Der skulle hverken hængninger eller høtyve i brug. Og det er jo på sin vis typisk dansk, at det skal foregå sådan. Vi er ikke så revolutionære.
Man plejer at sige, at revolutionen herhjemme formentlig ville blive aflyst, hvis der var regnvejr. Eller hvis der ikke var parkeringspladser nok. I dag kan man tilføje: Eller hvis den lå samme tidspunkt som Vild Med Dans.
For vi danskere er et roligt, samarbejdende folk. Vi kan slå en handel af, tale os frem til en løsning og holde ord. Det fejrer vi i dag.
***
I dag vælger vi også, hvem der skal fylde mest i folkets ting. Hvem, der skal passe på vores penge. Hvem der kan udvikle vores sundhedsvæsen. Kort sagt, hvem der kan passe på Danmark og gøre os klar til fremtidens udfordringer.
I morgen vågner vi til en ny dag, hvor nye personer og gamle kendinge skal forhandle på vegne af os. Det er nogle gange svært. Det er derfor, man siger, at politik er det muliges kunst. De umulige krav er ingen kunst.
Det har altid har været lettere at slå sig på brystet, end at nå til enighed. Men vi danskere er groet af rolig muld, og vi drikker gerne både to, tre og fire kopper kaffe med naboen, hvis det er dét, der skal til for at få talt ud og sluttet fred.
***
Vi er ved slutningen af en lang valgkamp. Og der har været mange emner, men også noget som har fyldt for lidt.
Hvor kommer pengene fra? Efter 8 dage i valgkampen var alle pengene brugt. Det går ikke.
Man kan heller ikke beskatte sig til velfærd. Forudsætningen for vi har velfærd er at virksomhederne har det godt. At der ikke er en masse byrder. At familieejede virksomheder ikke beskattes når den går videre til næste generation.
Når der skabes arbejdspladser, så får folk et job, så tjener de penge og betaler skat. Vi skal gøre kagen større så vi har råd til velfærden. Sværere er det ikke!
Når familierne har det godt, så har Danmark det godt. Derfor er det også velfærd at man kan beholde nogle flere af sine egne penge selv. At man kan købe noget til sine børn og evt have råd til en ferie. Helt ærligt - i et land med verdens næsthøjeste skattetryk, så er det helt ude i skoven at nogle taler om at beskatte danskerne endnu mere. Stop det nu og hav respekt for borgernes penge. Det er ikke statens penge. Det er jeres penge.
Tryghed er vigtigt for ethvert menneske og derfor er det vigtigt at vores politi har de folk som er nødvendige. Vi får uddannet cirka 2800 betjente og dermed styrkes politiet netto med 600 mand. Det går den rette vej. Jeg har selv haft fornøjelsen som justitsminister at deltage i dimissionerne på politiskolen. Det har været fantastisk at være med til at sende så mange nye betjente ud i samfundet. Vi har verdens bedste politi. Tak til jer der sikrer vores allesammens tryghed.
Og til efteråret skal vi forhandle for de næste 4 år. Politiet skal styrkes med endnu 600 mand, men i de mange  milliarder partierne har lovet i valgkampen har de glemt politiet. Det er jeg rigtig ked af. Politiet SKAL styrkes i den kommende periode.
Når vi bliver syge, skal vi have et sundhedsvæsen der kan tage sig af både det komplicerede og det mere enkle. Men er der noget, som er vigtigt, så er det at vi har adgang til en praktiserende læge. 
Familielægen. Det er lægen, der kender os som menneske og familie. Kender vores sygdomshistorie. Det giver tryghed - ikke mindst når man bliver ældre. 70% af de praktiserende læger har lukket for tilgang. I 58 postnumre er lægerne over 60 år i gennemsnit. Det kalder på handling og derfor skal vi sikre at der bliver sat penge af til flere læger.
Vi har et godt samfund. Ting kan forbedres - naturligvis. Men ærlig talt. Når jeg har lyttet til debatten i valgkampen og hvordan vores velfærdssamfund er blevet talt ned under gulvbrædderne, så gør det mig trist. Hvor i verden vil det være bedre at bo? Nogle gange synes jeg der mangler en grundlæggende taknemlighed for at leve på denne skønne plet på jorden. Jeg kunne ikke forestille mig noget bedre samfund at vokse op i.
***
Jeg håber på, at vi får en høj stemmeprocent i dag. Det, tror jeg, vi får. Og det er vigtigt. For demokratiet er, hvad vi gør det til. Demokratiet skal vandes og næres.
Grundloven er en ramme og en rettesnor. Det er vores egen levevis, vi fylder rammen ud med. Det er vores handlinger, der gør hele forskellen.
Vi bestemmer selv, hvad Danmark er. Og så er det da bemærkelsesværdigt, at mange af os ikke ønsker nogen revolution. Det gør vi ikke. For vi elsker vort land.
For mig er Danmark et fællesskab af borgere, familier og virksomheder, som har skabt noget særligt. Hvor vi kan noget særligt og ikke vil efterlade nogen i nød. For mig er Danmark fælles rødder og historie og en hukommelse, der minder os om, at vi nogle gange skal træde varsomt, hvis vi vil bevare det land, vi husker.
***
Den frihed, vi har givet hinanden med grundloven, er enestående. Vi er stillet frit til at indgå i de fællesskaber, vi har lyst til. Og vi kan også blive fri.
Vi har givet hinanden den frihed, der ligger i, at vi er beskyttet af hinanden. Vi har bygget en retsstat til hinanden. Hvor man har en forudsigelig lov, og hvor magten er delt mellem flere. Hvor vi skal nå til enighed, før vi kan forandre noget.
***
Med grundloven fik vi for første gang lov til at dyrke den Gud vi vil. Og på den måde vi vil. Eller helt lade være. Heldigvis har man lov at tro på, hvad man vil. Jeg er selv kristen, og nyder eftertænksomheden søndag formiddag i kirken. Andre ser anderledes på tingene.
Desværre har vi i denne valgkamp skulle høre på en politiker, der er er klar til at smide mennesker ud af landet, bare fordi de bekender sig til én bestemt religion.
Jeg er ikke nogen sart person på det her område. Vi skal kunne selvfølgelig have en sund og kritisk diskussion om religion og kultur – også vores egen. Men det bliver aldrig min politik, at lave særlove på baggrund af hvilken gud man bekender sig til. Det, synes jeg, er på sin plads at understrege en dag som i dag.
Vi skal kunne se ud over hudfarve. Og ud over religion.
Frihedsrettighederne betyder også, at vi skal holde os for gode til at skære alle over en kam.
Vi er mere end den tro, vi har. Vi er mere end de rødder, vi har.
***
Men lige så stor tilhænger jeg er af religionsfriheden – ligeså stor tilhænger er jeg af ytringsfriheden. Også når ytringerne virker tåbelige.
Derfor vil jeg også gerne sende en tak i dag. Til de partier, der har været med at holde debatten på sporet. For jeg synes, at vi – småudbrud til trods – har undgået en alt for ekstrem debat. Vi har fortalt om de holdninger, vi selv har. Sådan i det store hele.
***
Med friheden i Grundloven følger ansvaret. Et ansvar for at forvalte friheden ordentligt.
Det er her dannelsen og ordentligheden kommer ind i billedet. Vores fælles kultur og værdier. Vores historie, vores sprog og vores institutioner. Alle disse ting er med til at forme os som mennesker, så vi hver især kan forvalte den frihed, grundloven giver os. For mig kan denne balance mellem friheden og ansvaret, mellem individet og fællesskabet koges ned til et ord – konservatisme.
For religionsfriheden er vigtig. Men det kan bruges til, at grupper af mennesker isolerer sig fra resten af samfundet. Den kan bruges til at præge sine børn med nogle usunde værdier. Den kan bruges til at modarbejde demokratiet.
Det samme kan siges om ytringsfriheden. Den kan misbruges til at nedgøre og såre andre mennesker. Den kan bruges til at skabe vrede og uro blandt grupper af mennesker. Den kan bruges til at skabe splittelse i et samfund og skubbe folk væk fra sig.
Derfor er Danmark, hvad os, der bor her, gør det til.
Man kan ikke skrive en lov, så ingen får såret deres følelser. Og man kan ikke underskrive en traktat, så religion aldrig kan være grundlag for ugerninger.
Vi kan gøre meget fra Christiansborg. Og vi gør meget. Men der vil altid være noget, der hænger på dannelsen, det demokratiske sindelag og sammenhængskraften i vores samfund.
***
Heldigvis står vi samlet om det meste. Vi er stadig et land, hvor kommunisten og liberalisten mødes og spiller rundbold til deres børns skoleklassearrangement. Hvor ham den kristne og hende ateisten synger samme sang rundt om Sankt Hansbålet på byens torv. Hvor dem der er vokset op på Vesterbro, og dem der er vokset op i Bjerringbro, begge ser Dronningens nytårstale.
Dét fællesskab vil jeg gå rigtig langt for at passe på og værne om. Og det ser jeg som en opgave, Det Konservative Folkeparti har et ansvar for at løfte. Og jeg mener også vi har svarene. Vores syn på generationskontrakten betyder, at vi skal prioritere at give et bedre klima og en renere miljø videre til vores børn og børnebørn. Men generationskontrakten rækker også op i generationerne. Vi skal passe på dem, der har skabt og foræret os så fint et samfund.
***
Jeg har selv været henne og sætte krydset ud fra, hvad jeg mener. Det var ikke så svært i år ☺. 
Jeg er bekendt med, at det ikke er samtlige danskere, der stemmer konservativt. Nogle vil have Danmark mere til venstre, andre mere til højre. Men hvor er det heldigt, at vi danskere selv får lov til at vælge.
For her i landet argumenterer vi, så stemmer vi, og så respekterer vi den beslutning, der er truffet. For sådan er vi. Konstruktive og villige til at samarbejde med respekt for hinandens synspunkter.
I dag spørger I jer selv, hvem der udtrykker den respektfuldhed over for andre, I selv ville have udvist. Så I kan sende vedkommende i jeres sted. I vælger en repræsentant.
***
Tak til alle jer, der har holdt ud gennem den længste valgkamp i årtier. Tak for jeres engagement og tålmodighed.
Hav en rigtigt god valgdag og hav en fantastisk grundlovsdag. Tak for ordet.

Kilde

Kilde

konservative.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags