Skip to content

Søren Gades tale ved afsløringen af Henrik Dam Kristensens portræt

Marie Hald

Om

Taler

Søren Gade Jensen
Formand for Folketinget

Dato

Sted

Fællessalen, Christiansborg

Tale

Kære Henrik, kære Bente og andre familiemedlemmer – og specielt velkommen til dig, Sofia
Kære medlemmer og kære gæster
Det er altid noget særligt at afsløre et nyt formandsportræt. Nu er turen så kommet til dig, Henrik. 
Dit portræt skal op på væggen i den ”fine” ende af Vandrehallen ud for Folketingssalen, hvor formændene hænger. Statsministrene er placeret i den modsatte ende ved Landstingssalen. 
Der kan kun hænge 9 formandsportrætter i gennemgangsværelset. Derfor er der løbende udskiftning. Den ældste må vige pladsen, når en ny skal op at hænge. Jeg er sikker på, at det ikke er med din gode vilje, at din partifælle Svend Jakobsen nu må tages ned. 
Du er nemlig ikke typen, der skubber andre til side for selv at komme frem. 
Jeg har ikke mødt nogen, der sagde noget dårligt om dig. Hvis alle mennesker var som dig, ville der ikke være krig i verden. 
Som medlem af Folketinget gennem mere end 29 år gik du altid langt for at få politiske modstandere med i aftaler og lovforslag. 
Fordi brede forlig holder længst. Fordi de ikke bliver rullet tilbage, hvis den politiske magt skifter ved næ-ste valg. 
Du var garant for stabilitet og kontinuitet. Til gavn for både borgere og virksomheder. Og når en aftale var i hus, var du ikke den, der løb efter et tændt TV-kamera for at for at sole dig i opmærksomheden.   
Ikke mange folketingsmedlemmer når så langt omkring i deres politiske karriere som dig.
Du blev første gang valgt til Folketinget i 1990. Fire år efter blev du minister, da du blev udnævnt til land-brugs- og fiskeriminister i Poul Nyrup Rasmussens regering. 
Du var fødevareminister fra 1996 til år 2000 og socialminister 2000 til 2001. 
Under Helle Thorning-Schmidt var du transportminister fra 2011 til 2013 og beskæftigelsesminister 2014 til 2015.  
Hver gang du blev minister, kom du hurtigt ind i stoffet. Du spottede de kritiske sager og løste dem.  
Det er ikke for ingenting, at du har lagt navn til, hvordan man løser konflikter på Christiansborg. 
Når en sag truede med at gå i hårdknude, gik du i gang med at ”damme” sagen. Du så sagen fra alle sider, byggede bro over uenighederne og fandt en løsning, som parterne kunne se sig selv i. At ”damme” en sag er nu en del af sprogbrugen her i Folketinget.   
Jeg tror – og det er for egen regning – at der i november og december sidste år blev ”dammet” ret så kraftigt, da Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne forhandlede om at danne en flertalsregering. 
-----
Jeg tør godt afsløre, at vi ligner hinanden på flere punkter. Måske i højere grad end du selv tror. 
Som jyder kvier vi os for at betale 85 kroner for en kop latte på en cafe i København. 
Vi kan lide at lave mad. Jyder praler ikke, men hvis vi bliver presset, synes vi selv, at vi er ret gode til det.
Vi kører begge tyske dieselbiler. Fordi de holder prisen og kører langt på literen. Det kan jyder lide.
Vi er blevet morfar inden for de seneste år, og vi fortæller med stolthed om vores børnebørn. Vi har begge et barnebarn, der hedder Sofia.  
Vi har haft en særlig interesse for forsvarspolitik. Du som forsvarsordfører og jeg som krigsminister.   
Vi har begge noget med havne. Jeg med Esbjerg Havn og du med Vorbasse Krigshavn. For dem, der ikke ved det, er det kælenavnet for gadekæret i Vorbasse, hvor du jo voksede op.    
Vi har været medlemmer af Europa-Parlamentet, men vendte begge hjem til dansk politik efter nogle år i Bruxelles. Mætte af moules-frites, men med fornyet appetit på dansk politik.  
Og så er der selvfølgelig det med posten som formand for Folketinget. Du var formand i tre år, og jeg har været det i knap tre måneder. 
Der findes ingen manual på, hvordan man skal være formand. Enhver formand finder sin egen stil. 
Men man kan godt lade sig inspirere og tage ved lære af andre. Og jeg tænker indimellem på, hvad du gjorde i dén og dén situation.   
Vi har dog ikke samme temperament. Min lunte er kortere end din. Du er bedre til at ”damme”.  
-----
Efter folketingsvalget i 2019 blev du valgt til valgt til formand for Folketinget. Eller mere korrekt: du blev klappet ind på posten. 
Da aldersformand Bertel Haarder spurgte, om Folketinget kunne godkende valget af dig som formand, udbrød der et spontant bifald, som varede 40 sekunder. Alle så bort fra forretningsordenens bestemmelse om, at man ikke må huje og klappe.  
Du var med dit tillidsskabende væsen selvskreven til posten. Medlemmerne var trygge ved, at du ville dele sol og vind lige. Være tillidsrepræsentant og forsvare Folketinget og folketingsmedlemmerne, når der blev rettet kritik mod dem. De blev ikke skuffet.  
Under covid-19 pandemien var der brug for din sikre hånd på rattet. Du skulle i flere omgange håndtere en helt ekstraordinær situation og sørge for, at Folketinget kunne køre videre.  
Der var brug for hurtig lovgivning for at afbøde konsekvenserne af pandemien. Alene i marts og april 2020 vedtog Folketinget 20 hasteforslag med relation til covid-19. Det var ikke optimalt, men nødvendigt. 
Hverdagen var ikke til at genkende, men det vigtigste var, at Folketinget kunne fortsætte. Antallet af med-lemmer i Folketingssalen blev begrænset, og medlemmerne stemte i hold.  
Du har udtalt, at du aldrig vil glemme den særlige tid under den første covid19-bølge. Det samarbejdende folkestyre viste sig fra sin allerbedste side.  
Pandemien blev et skelsættende kapitel i dansk politisk historie. Og du blev involveret i de aftryk, som pandemien kom til at sætte på Folketinget. 
Folketinget besluttede at styrke den parlamentariske kontrol af regeringen ved at indføre en ny undersøgelsesform, hvor Folketinget selv definerer undersøgelsesfeltet og udpeger deltagere. 
Det var noget, som flere partier længe havde ønsket sig. Folketinget fik også et nyt udvalg – Epidemiudvalget – der fremover holder øje med ministrenes anvendelse af bemyndigelserne i epidemiloven. En vigtig styrkelse af Folketingets kontrol med regeringsmagten. 
Det smertede dig, at du som formand måtte sygemelde flere medlemmer på grund af stress. 
Du satte dig for at gøre noget ved arbejdspresset. En dialog med gruppeformændene førte til, at Folketinget fik et kodeks for det gode møde i Folketinget og den gode forhandling med regeringen.  
Begge kodekser udstikker retningslinjer for god mødeafvikling. Med ordentlig tid til at læse mødemateriale. Med indkaldelse i rimelig tid. Møder der bliver afholdt inden for normal arbejdsdag. Og som ikke trækker ud. 
-----

Du var på flere måder politiker af den gamle skole. Det er en hædersbetegnelse i min bog. 
Du står som et lysende eksempel for yngre folketingsmedlemmer på, hvor langt man kan komme i politik på gammeldags dyder. På flid. På ordentlighed. På at holde ord. 
Spin og smarte manøvrer var ikke din stil. 
Du fyldte ikke sociale medier med opslag om gåture med din hund, Nanna. Som det private menneske du er, har du ikke behov for at dele din hverdag med gud og hvermand. 
Du er til gengæld eminent god til old-school foredrag. Her fortæller du engageret om dine år i politik og din vej fra Vorbasse til Folketinget. 
Jeg har hørt, at du har over 30 aftaler i kalenderen resten af året, hvor du skal ud og begejstre foreninger og klubber med dit foredrag. 
Men der skal først og fremmest være tid til det nære: familien, hjemmekampe på Vejle Stadion og cykelture.  Jeg håber i øvrigt, det går fremad med cykeltræningen. Du har jo en målsætning om at køre Ringkøbing Fjord rundt i en konkurrencedygtig tid. Det er trods alt en tur på 100 kilometer.  
Du er som morfar mere moderne end de fleste mænd i din alder. Altid parat til at hjælpe dine børn og passe Sofia. Ikke fordi det er en opgave. Det er en glæde for dig og Bente.  
Tak for din indsats for folkestyret. 
Nu er det tid for at afsløre dit portræt.  

Kilde

Kilde

ft.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags