Skip to content

Simon Aggesens tale ved overdragelsen af borgmesterkæden

Om

Taler

Simon Aggesen
Borgmester i Frederiksberg Kommune

Dato

Sted

Frederiksberg

Tale

Kære Kommunalbestyrelse
Tak for valget.
Inden jeg siger mere, så vil jeg godt starte et andet sted.
Her i Kommunalbestyrelsens mødesal bruger vi ikke direkte tale. Vi holder på formerne og tiltaler hinanden ved titel og fulde navn. En af grundene til det er, at vi i dette forum taler til og for tilhørerne – og ikke hinanden.
I sin tid som borgmester, har Hr. Jørgen Glenthøj haft stor fokus på det brede samarbejde. Og jeg ved, at det ligger Hr. Jørgen Glenthøj på sinde, at vi fortsætter den linje.
Derfor har jeg sikret den samlede Kommunalbestyrelses opbakning til, at jeg i denne helt særlige situation fraviger vores almindelige tiltaleformer her i salen. Så derfor …
Kære Jørgen
Byens borgere skylder dig tak for din store indsats for Frederiksberg.
Her til aften vil jeg forsøge at tegne et billede af dig som politiker med fokus på de fire værdier, som efter min opfattelse har været styrende for dit virke som borgmester på Frederiksberg.
Du lytter mere, end du taler, når du er i det politiske rum, og du forstår vigtigheden af tavshed på de rigtige tidspunkter. Det betyder, at du evner at give plads til andres holdninger og skabe brede politiske beslutninger til gavn for hele byen.
Du møder vores borgere med forsigtighed. Høj som lav. Forsigtighed betyder i den sammenhæng, at du ikke har travlt med at sætte etiketter på folk, og at du ikke dømmer andre. Du har været en omgængelig borgmester i øjenhøjde. Du har været hele byens borgmester.
Du er mådeholden. Som et par eksempler af betydning for Kommunalbestyrelsens arbejde kan jeg nævne, at du insisterede på, at budgetforhandlingerne skulle afholdes her på Rådhuset i stedet for et konferencecenter uden for kommunen. Og senest, at alle studieture skulle udskydes, indtil vi havde en afklaring af konsekvenserne af en ny udligningsreform. Men du er ikke bare mådeholden på kommunens vegne, men i særdeleshed i din egen vurdering af dig selv. Så Jørgen, lad mig gøre det helt klart. Du har været en formidabel borgmester.
Endeligt har du hjertet på rette sted. Det er kommet til udtryk i din socialkonservative tilgang. Du anerkender, at vi alle har et medansvar for hinanden og forstår vigtigheden af at udvise barmhjertighed over for andre. Du har om nogen effektiviseret den kommunale drift, men uden at miste fokus på vores sociale ansvar. Effektiviseringerne er ikke gennemført for enhver pris.
[Pause]
Med dit personlige og politiske kompas og dine stærke værdier overleverer du i dag et Frederiksberg i topform. Et Frederiksberg, hvor økonomien er bundsolid, hvor vi behandler hinanden ordentligt, og hvor vi samarbejder bredt.
Jeg vil gerne på hele Kommunalbestyrelsens vegne takke dig for din utrættelige indsats for vores by.
Kære Kommunalbestyrelse
Endnu engang. Tak for valget.
Frederiksbergborgerne og knap 7000 medarbejdere har fået en ny borgmester. Gennem de seneste par dage, har flere spurgt mig om, hvordan de vil komme til at mærke borgmesterskiftet.
Til dem siger jeg, at aftenen i aften er et generationsskifte – ikke et kursskifte.
For i aften overtager jeg borgmesteransvaret for en veldrevet og velfungerende kommune, hvor vi er fælles om beslutningerne. Jeg overtager borgmesteransvaret for en by, hvor vi passer på hinanden og miljøet. En by, hvor vi holder hovedet koldt, byen grøn og hjertet varmt. Der er grundlæggende ikke behov for de store ændringer, men vi skal selvfølgelig hele tiden se på, hvordan vi kan gøre Frederiksberg til et endnu bedre sted at bo og leve. For mig – og forhåbentlig for alle os her i salen – er Frederiksberg Danmarks dejligste by. Vi har glade borgere, og når københavnerne bliver spurgt, hvor de helst vil bo, ja, så siger de Frederiksberg. Det bliver derfor min største opgave at videreføre – men også forny – det Frederiksberg, som vi alle kender og holder af. Målet er for mig er ganske klart, vi skal i fællesskab sikre, at vi har 105.000 glade og tilfredse borgere. Selvom det vel næsten er situationen i dag, så er det et ambitiøst mål. Det kræver, at vi hele tiden evner at justere og udvikle vores by så den er relevant for de, som bor her. Og det kræver, at vi lytter rigtigt godt efter.
Lad mig bare nævne et par enkelte områder, hvor jeg ser et behov for, at vi i fællesskab finder nye løsninger for vores by.
Selvom tempoet er sat ned, så bor her mange unge og flere kommer til. Vi skal derfor fortsat evne at kommunikere og involvere vores mange engagerede borgere på nye måder. Vi skal turde være endnu mere åbne og moderne, men uden at efterlade nogle på perronen.
En del familier rykker teltpælene op og sætter sig i toget til forstæderne. Men det ændrer ikke ved, at antallet af børnefamilie de senere år er steget markant. Vi skal derfor hele tiden sikre, at vi er relevant for de, som bor her. Borgerne skal altid være i centrum. Og jeg kan allerede nu afsløre, at jeg ser et fortsat behov for at gøre endnu mere for de mindste i vores by.
Men det må ikke ske på bekostning af vores gode ældreomsorg, trygheden for alle byens borgere og ikke mindst vores evne til at række ud til de, som har brug for en ekstra håndsrækning.
… og selvom man ikke skulle tro det, så er verden mere end Frederiksberg.
Klimaforandringerne bekymrer os alle. Somrene bliver varmere og vintrene bliver grønnere. Denne vinter tror jeg, at vi fik en halv dag på kælkebakken i Frederiksberg Have og varmen gjorde, at vi først ganske sent kunne fryse vores skøjtebaner ned. Frederiksberg løser ikke klimaudfordringerne alene. Men vi er en ressourcestærk kommune. Og det forpligter – vi skal fortsat gå foran – og allerhelst forrest – i bestræbelserne på klimavenlige løsninger.
Selvom Frederiksberg er en grøn by, så er vi samtidig Nordeuropas tættest befolkede kommune – vi bor tæt. Meget tæt. Derfor skal vi turde stille os selv det spørgsmålet: Hvad er god byudvikling? For mig at se er udvikling oftest noget af det, som man mangler eller ønske sig mere af. Den debat glæder jeg mig til at have med jer alle, når vi skal diskutere Frederiksbergstrategien igen.
Endelig bliver vores fællesskab og fælles identitet udfordret i de her år, hvor boligpriserne er på himmelflugt. Nye låneregler og høje boligpriser udelukker boligmarkedet for rigtig mange mennesker med almindelig indkomst. Vi skal huske hinanden på, at Frederiksberg er skabt gennem generation, som alle har elsket deres by. En by, som ganske vist – i nogen grad er præget af dyre boliger – men også en by, som er socialt bæredygtig. En by, hvor der er plads til alle. Det fokus og det arbejde er endnu mere relevant end tidligere.
… og så til økonomien. Min forgænger overleverer en bundsolid kommune i topform, hvor skatten er lav. Men selvom vi har ret godt styr på vores økonomi, så er der udfordringer forude. Vi ser ind i en udligningsreform, som næppe kommer til at gå Frederiksbergs vej. Jeg håber derfor, at vi i fællesskab kan samle os om at varetage Frederiksbergs interesser, når det handler om at sikre et fair udligningssystem. Jeg vil i hvert fald gøre mit til det!
Se, jeg har været medlem af Kommunalbestyrelsen i 10 år nu og kender jer alle ret godt. Vi har et helt særligt sammenhold og fællesskab på tværs af partier. Sammen skaber vi de bedste og mest solide beslutninger for vores by. For mig at se, så gør det brede samarbejdet det også sjovere og mere interessant at være her, og jeg føler mig også overbevist om, at det brede samarbejde er helt afgørende for de, som bor i vores by. Det forventes af os, at vi samarbejder. Men det gode samarbejde er ikke kommet af sig selv. Det har alle her i Kommunalbestyrelsen et medansvar for – og i særdeleshed min forgænger Jørgen Glenthøj.
Derfor er det vigtigt for mig at sige her i aften, at jeg vil fortsætte den kurs. Jeg vil med mit eget politiske afsæt lytte og finde kompromiserne. For det er i min optik en af mine allervigtigste opgaver.
Og inden jeg slutter helt, vil jeg gerne sige til direktionen, forvaltningen og kommunens mange medarbejdere, at jeg ser frem til et godt samarbejde.
Kære Kommunalbestyrelse. Endnu engang tak for jeres tillid. Lad os sammen holde hovedet koldt, byen grøn og hjertet varmt.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret