Skip to content

Silke Fogelbergs grundlovstale

Ingen kendte rettigheder

Om

Taler

Silke Fogelberg
Formand for Danske Skoleelever

Dato

Sted

Omstændigheder

Talen er en del af den daværende regerings og Folketingets markering af 100-året for 1915-grundloven. Her blev 100 kendte danskere bedt om at holde en tale på Facebook med fokus på ligestilling, demokrati og deltagelse.

Tale

Kære Grundlov
I år fejrer vi, at det er 100-året for kvinders valgret og valgbarhed samt Grundloven fra 1915, der sikrede demokratiet, ligestillingen og medbestemmelsen i vores land.
Det er utroligt at se, hvordan demokrati har udviklet sig gennem årene, og hvad det har givet os. I dag ser vi demokrati allerede i grundskolen, som også i år har fejret 200-års jubilæum. For 200 år siden var elevdemokrati noget, man aldrig havde turde håbe på. I dag har eleverne mulighed for selv at forme undervisningen og sætte præg på deres fremtid. 
Der var engang, hvor lærerene havde ret til at håne og straffe eleverne i den sorte skole. Sådan er det heldigvis ikke i dag. I 2012 blev der diskuteret ny folkeskolereform, og i august 2014 trådte den endelig i kraft.
Aldrig har der været så meget mulighed for, at vi unge kan deltage i demokratiet.
Men.
For at styrke demokratiet for eleverne i fremtiden ser jeg også, at man anvender elevinddragelse ikke bare i klasseværelserne, men i samfundet generelt. Jeg ser en fremtid, hvor man har tillid til os unge, at vi kan træde frem og tage ansvar, og at vi kan være en ligeværdig del af samfundet.
Vi vil ikke se på, men være med til forbedring. Vi vil ikke lade forældre, lærere eller andre tale om, hvordan vi har det og fortælle vores meninger, for vi kan selv! Vi er eksperterne, der opholder os i skolen på daglig basis. Vi ved bedst selv, hvordan vi lærer hver især, så selvfølgelig skal vi inddrages og spørges. 
Vi skal vedligeholde demokratiet, og vi skal blive ved med at blande os i de emner, der berører os. Vi kan ikke læne os tilbage og håbe, det hele bliver serveret på et sølvfad. Vi må tage affære. Vi er et af de lande, der går forrest i forhold til demokratiet, så vi må ikke bare tage vores individuelle stemme for givet. Vi skal se muligheder frem for begrænsninger. 
Vi unge skal være med til at skabe den fremtid, som vi selv skal leve i.

Kilde

Kilde

Facebooksiden @KaereGrundlov

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags

Relateret