Skip to content

Sikandar Siddiques tale for forslag om menstruationsprodukter

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Sikandar Siddique
Medlem af Folketinget for Frie Grønne

Dato

Sted

Folketingets talerstol, Christiansborg

Omstændigheder

Partiet Frie Grønne havde stille forslag om gratis adgang til menstruationsprodukter til Folketinget, som ordfører for Frie Grønne var Siddique den sidste i talerrækken.

Optagelse

Tale

Menstruation, hold nu op, hvor kan det stadig skabe røre. 
En helt naturlig del af livet for halvdelen af vores befolkning. Men stadig et tabubelagt emne. 
Og det er i hvert fald ikke et emne, der ofte bliver taget op i denne sal. Men det gør vi i dag, fordi det er en vigtig dagsorden for at sikre ligestilling i vores samfund. For det er også en ligestillingsproblematik. 
I dag har menstruerende mennesker i Danmark ikke fri adgang til nødvendige produkter i det offentlige rum. 
Her er det vigtigt for mig at påpege, at menstruationsprodukter selvfølgelig adskiller sig fra andre plejeprodukter, da det ikke er et livsstilsvalg, men en tvungen realitet, menstruerende ikke har mulighed for at fravælge. 
Menstruationsprodukter er lige så nødvendige på et toilet som toiletpapir, sæbe, og vi mener derfor, at menstruationsprodukter også skal være en del af indkøbet til offentlige toiletter. 
I november 2020 vedtog det skotske parlament enstemmigt at gøre menstruationsprodukter gratis for alle, der har brug for det, ved at pålægge lokale myndigheder ansvaret for at forsyne dem. De gjorde det, som det første land i verden, og vi i Frie Grønne ønsker, at Danmark kan blive det andet land til at indføre det. 
For ingen skal stå uden produkter, der er nødvendige for dem. Enten fordi de ikke har råd til det, eller fordi de ikke er åbent tilgængelige, når behovet opstår. 
Og netop det, at menstruationsprodukter er tilgængelige, når behovet opstår, vil også skabe øget tryghed hos menstruerende mennesker. For det er en tryghed at vide, at hvis man har sin menstruation på et tidspunkt, hvor de er ude i offentlige rum og ikke er forberedt på det, så er der altid menstruationsprodukter at finde på de offentlige toiletter. 
Gratis menstruationsprodukter handler om meget mere end økonomi. Som jeg sagde i indledningen af min tale, kan menstruationsprodukter også være med til at bryde tabuet om menstruation. Menstruationsprodukter, der ligger synligt fremme, vil signalere, at det at have menstruation er lige så naturligt, som det er at gå på toilettet. 
Det virker ikke til, at den dag er tæt på med de meldinger, som jeg har hørt i denne sal i dag. Mange af de partier, som jeg nok ikke regnede med, støttede forslaget, støtter ikke forslaget, men mange af de partier, som jeg regnede med ville støtte forslaget, støtter så heller ikke forslaget. 
Men i Frie Grønne bliver vi ved med at kæmpe denne kamp, også næste gang vi har den slags debat, håber jeg, at dette emne er blevet mere afstigmatiseret, så vi for alvor kan have denne her samtale. 
Tusind tak for ordet. 

Kilde

Kilde

Transskriberet efter optagelse på ft.dk

Kildetype

Transskription

Ophavsret

Tags

Relateret