Skip to content

Tonni Hansens Sct. Hans-tale

Langeland Kommune

Om

Taler

Tonni Hansen
Borgmester i Langelands Kommune

Dato

Sted

Lohals

Tale

Tak for invitationen til at tale her i aften på Nordstranden.

Og hvilken fantastisk sommeraften, hvor alt ånder fred og idyl.

Nogen af os har hygget os på Banjen med hinanden samt god mad og drikke.

Og rigtig mange af os ser frem til sommerferien, hvor der bliver tid til at være mere sammen med familie og venner og glæde sig over nærværet og tid til hinanden. 


Desværre skal vi ikke langt syd for den danske grænse, før det ser helt anderledes ud. Syd for Polens grænse – I Ukraine – myrdes uskyldige mennesker fordi Putin har fået storhedsvanvid og er flintrende ligeglad med et suverænt og demokratisk lands ret til selvstændighed.

Der er tale om russisk statsterrorisme.

Fascisme, som vi ellers troet var udryddet i Europa efter murens fald. Men desværre er vi nu igen vidne til undertrykkelse af demokratiske og menneskelige rettigheder.

Kampen mod fascismen og ufriheden i verden er langt fra er slut.

Nok skinner solen – men mørket i verden er der stadig.

Desto mere grund er der til på denne skønne midsommeraften at glædes over det, som vi har her i Danmark: En grundlov, et demokrati, udstrakt frihed, velstand, lighed og fred.

Den arv skal vi forvalte ansvarligt – og give videre til de kommende generationer.
 
Selvom indledningen af min tale, måske vækker nogle dystre tanker, så vil jeg gerne dele noget af alt det, som vi kan glædes over her i vores trygge langelandske samfund.

Samme med resten af Kommunernes Landsforenings bestyrelse har jeg været med til at lande en økonomiaftale med regeringen/Folketinget for næste år, som tilfører særligt vanskeligt stillede kommuner ekstra 250 mio. kr. så der nu er en samlet pulje på 610 mio. kr. jeg ved endnu ikke, hvor stor en del af puljen der tilgår Langeland Kommune, men jeg er dog ret fortrøstningsfuld i forhold til, at det bliver mere end de 37 mio. kr. som vi var stillet i udsigt inden økonomiaftalen, blev indgået. Da det kun er en et-årig aftale aflyser den ikke det faktum, at langeland Kommune skal sætte tæring efter næring.

Eller sagt på en anden måde, vi skal fortsætte processen med at bringe overensstemmelse mellem vores driftsmæssige udgifter og indtægter.

Realdania har bevilliget 10 mio. kr. til en renovering af Østergade 23-25 i Rudkøbing, hvilket betyder, at vi kan få skabt noget særligt i den markante bygning midt på hovedstrøget. Med bevillingen kan vi understøtte en god og spændende bygningskultur, som vil rumme både kultur-, natur- og historiske elementer. Det bliver et kulturelt kraftcenter i Rudkøbing og samtidig skaber vi også bedre forbindelse i bylivet, idet der åbnes op for passage mellem hovedstrøget og P-pladsen i Grønnegården. 

Herregårdsruten er netop etableret i et samarbejde mellem de fynske kommuner funderet i Destination Fyn. Her har Langeland et unikt tilbud med 4 cykelruter på i alt 159 km., hvor vi selv og vores mange gæster kan opleve vores smukke Langeland i ro og mag. Langelands Stivenner her helt på frivillig basis ydet en stor indsats med etableringen af de 4 ruter på Langeland, hvoraf den ene fører direkte til Lohals havn. Stor tak til ”stivennerne”. 

Shores Langeland er stille og rolig ved at tage form. Da kommunen ikke selv råder over store summer er vi helt afhængig af finansiering udefra. Derfor glædeligt, at vi nu har modtaget tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden på et tilskud på knapt 7 mio. kr. Forhåbentlig kan vi snart glæde os over at det lykkedes at finde den sidste del af finansieringen, så vi kan få etableret den første af flere hot-spots, nemlig udspringstårnet i Bagenkop Havn på 17 m. Med tiden er det også planen at ændre toiletbygningen her på Nordstranden, så der også bliver omklædningsrum og sauna. 

Turismen – her har vi virkelig succes. Vi oplever det ene rekord-tal efter det andet. Det er godt for beskæftigelsen og det er godt for omsætningen i vort lokalsamfund, hvad enten det er butikker, restauranter eller håndværkere eller noget helt fjerde.

Til og med april måned har vi haft 79.045 kommercielle overnatninger. Altså gæster som har overnattet på hoteller, i sommerhuse, havne eller lignende med betaling. Det er en stigning på over 20.000 siden 2018. 


Modtagelsen af ukrainere har været helt utrolig her på Langeland. Ikke så snart det blev oplyst, at Center Holmegaard skulle genåbnes og modtage flygtninge fra Ukraine før der var et hav af hjælpende hænder som bød sig til.

Det har været en kæmpe fornøjelse at opleve den imødekommenhed og hjælpsomhed, som er strømmet imod centeret og dets ukrainske flygtninge. Ligeledes har der været et godt samarbejde mellem Røde Kors, som driver centeret og Langeland Kommune, som i løbet af kort tid oprettede modtageklasser på kommunens skoler og sørgede for pasning i daginstitutioner til de små børn. Alt sammen så de ukrainske børn kan få så normal en hverdag som muligt, medens de er her hos os.

Senest har erhvervslivet åbnet armene og taget godt imod de ukrainere, som gerne vil ud på det danske arbejdsmarked.

I Langeland Kommune er der nu bosat 89 ukrainske borgere fordelt med ca. 47 voksne og 42 børn. Dermed har vi også modtaget en større del end vi egentlig skulle. Det skyldes ikke mindst, at der har været arbejdspladser og skolegang til vores ukrainske flygtninge. 


Corona-situationen – Som I alle nok ved, så er der desværre i øjeblikket en stigende smitte i det danske samfund.

Det har afstedkommet, at alle over 50 tilbydes 4. stik fra den 1. oktober. Alle ældre på plejehjem og andre sårbare borgere tilbydes 4. stik fra den 15. september. Men ellers følges situationen tæt og sker der en forværring vil vaccinationerne blive fremrykket.

Ligeledes forventes det at der efter sommerferien kommer en tablet-behandling imod covid-19.

Jeg indrømmer gerne, at jeg var skrækslagen for følgerne i det langelandske samfund, da vi stiftede bekendtskab med Covis-19 i marts måned 2020. I værste fald kunne det have afstedkommet mangfoldige dødsfald.

Men det viste sig, at vi langelændere var specielt gode til at tage vare på os selv og hinanden og ligeledes tage rigtig godt imod vaccinationstilbud og lade os teste. Så derfor klarede vi udfordringerne rigtig godt.

Det er mit håb, at vi også denne gang tager godt imod vaccinationstilbud m.v., så vi kan undgå skadevirkningerne og holde vores arbejdspladser åbne.


Så vi kan noget særligt i vores lokalsamfund og vi lykkedes med rigtig meget af det. Men som jeg også indledte med at sige, så er det vigtigt, at vi til stadighed er opmærksomme på, at det er noget vi skal værne om og fortsat holde i hævd.
  • Vores stærke lokale fællesskab og vilje til at bakke op om hinanden.
  • Grundloven, vort demokrati og udstrakte frihed samt vores lighed, velstand og fred er ikke givet fra naturens hånd.

Det er noget vi har skabt i det danske samfund - men ikke kun alene, vi har gjort det i en tæt alliance med de andre nordiske lande og siden 2. verdenskrig i alliancer med andre nationer i både FN og Nato og endelig i europæisk sammenhæng i et EU-samarbejde, som både styrker vores velstand og sikrer en fredelig sameksistens landene imellem. 

Derfor er jeg også glad for, at Langeland og Danmark stemte JA til at vi som nation indgår på lige fod med de andre EU-lande i det europæiske forsvarssamarbejde. 


Selvom det kan føles, som der er langt fra internationale allinancer og fællesskaber, så er netop det med at tænde bål og samles om det noget der styrker fællesskabsfølelsen i os. Det giver på sin vis tryghed og en viden om, at vi i bund og grund stoler på hinanden. 

Tak fordi der stadig er nogle ildsjæle her i Lohals, som bruges tid på at arrangere både spisning i Banjen, bål og efterfølgende festivitas. 

Tak fordi I så også møder frem og bakker op. 

Det er netop en af styrkerne i vores lokalsamfund. Vi glædes over at samles med hinanden. Og vi glædes over, at der kommer gæster hertil fra alle egne af landet – også udenfor landets grænser. Måske er der også nogen med os i aften. 

Det er rigtig godt, at der er mange der oplever, hvor dejligt der er på Langeland. 

Tak til arrangørerne for et godt arrangement og tak til jer der - tålmodigt – lyttede og hermed vil jeg slutte af med at ønske jer alle en fortsat god Sct. Hans aften.  
 

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags