Skip to content

Sara Omars tale ved modtagelsen af De Gyldne Laurbær

Les Kaner

Om

Taler

Sara Omar
Forfatter og prismodtager

Dato

Sted

Pressen, København

Omstændigheder

På grund af coronarestriktioner blev den traditionelle festmiddag for årets modtager af De Gyldne Laurbær aflyst. I stedet valgte Politikens forlag at donere 250.000 kr., som Sara Omar besluttede at tildele Børns Vilkår.

Tale

Hvis der findes mennesker, der står mit hjerte særligt nær, så er det børn. I mine øjne er de uskyldige. Små rene sjæle. Men mange børn har det svært. Også her i Danmark, særligt under coronatiden. Børn mistrives og misforstås, og samtidig føler og mærker de mere, end vi aner. Børn er små tænksomme filosoffer, der er åbne for livet og har opmærksomhed på alt. Desværre gør det dem også sårbare. Sårbare over for ondskab, uretfærdighed og svigt.
Efter jeg fik tildelt De Gyldne Laurbær, besluttede Politikens Forlag og jeg os for at donere et beløb til et godt formål frem for at holde en højtidelig fest. Der er så mange frivillige, NGO'er og ildsjæle derude, der kæmper for at forbedre vilkårene for mennesker, der har det svært. Blandt de mange valgte Politikens Forlag og jeg at donere til foreningen Børns Vilkår, og nærmere bestemt Børnetelefonen, som mange af jer sikkert har hørt om. Og for de af jer, der måske ikke har, er Børnetelefonen en hotline, som børn og unge anonymt kan ringe til for råd og støtte. Det gælder børn, der lider under svigt som fysisk, seksuel eller psykisk vold og undertrykkelse. Mobning. Alkoholmisbrug og sygdom i hjemmet eller negativ social kontrol, som er særlig udbredt i etniske miljøer. Jeg har specifikt valgt at støtte Børnetelefonen, fordi jeg ville have ønsket, at den mulighed eksisterede, da jeg selv var barn. At der var nogen, man kunne ringe til. Nogen man kunne betro sig til. Nogen, der kunne hjælpe. Nogen, der ville hjælpe.
Der er mange børn og kvinder, der kontakter mig i alle døgnets timer for at få hjælp. Men som enkelt individ med begrænset tid og ressourcer, er det frustrerende at opleve, at for hver person man hjælper, er der mange flere derude, der behøver støtte. Derfor er det så rørende med en organisation som Børns Vilkår, hvor så mange dedikerede mennesker arbejder hårdt for at hjælpe.
Det er derfor min vision, at denne donation kan være med til at sikre et fortsat kompetent og næstekærligt tilbud til børn, der er i krise. At telefonerne fortsat bliver besvaret, og at der måske kommer et endnu større fokus på den psykiske vold og den negative sociale kontrol, der er en del af kulturen i nogle miljøer i Danmark. Børnetelefonen er også nødvendig for børn med anden etnisk baggrund, der bliver udsat for social kontrol. Barrieren for at turde søge støtte vil af kulturelle årsager ofte være uoverstigelig, og det er derfor afgørende, at hjælpen er der, når disse børn endelig vælger at række ud.
Et emne som dette er meget svært at forholde sig til, hvis man ikke har indsigt i kulturen eller har haft det personligt inde på livet. Jeg håber derfor, at donationen kan være med til i endnu højere grad at opkvalificere de allerede meget dygtige mennesker, der arbejder med børnene.
Det vil gøre mig stolt, hvis vores bidrag kan være med til at give børn modet til at kontakte børnetelefonen, hvor de kan få kompetent vejledning, der henvender sig til deres målgruppe. Det vil også gøre mig stolt, hvis man kan hjælpe børn i den specifikke kulturelle kontekst, som de befinder sig i, og kommunikere i øjenhøjde på en måde, som de forstår.
Jeg håber desuden, at donationen kan være med til at udbrede kendskabet til Børnetelefonen. For det man skal huske er, at menneskerettigheder og retten til et liv uden svigt ikke er noget, man tager for givet som barn, hvis man igennem hele sin børneliv er vokset op i fraværet af netop disse rettigheder. Det er denne barske sandhed, jeg skildrer i min litteratur med pigen Frmesk som hovedperson. Og det er den sandhed, jeg prøver at påvirke i min kamp for menneskerettigheder. For der er så mange børn derude, der i lighed med Frmesk, ikke er bevidste om, at retten til et liv uden misbrug, vold, undertrykkelse og svigt er universel. Og det er disse børn, vi skylder at hjælpe.
Børnetelefonens medarbejdere håndterer et massivt antal henvendelser fra børn i krise. I 2019 blev der registreret cirka 55.000 opringninger, og det er en af årsagerne til, at der er hårdt brug for fortsat økonomisk støtte. Derfor håber jeg, I vil blive inspireret af mine ord til også at give en donation til Børns Vilkår til gavn for de mange børn i samfundet, der har brug for hjælp.
Det skylder vi børnene. De er vores fremtid. De fortjener vores kærlighed, støtte og respekt. Tak!

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret