Skip to content

Rasmus Nordqvists tale ved Folketingets åbningsdebat

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Rasmus Nordqvist
Folketingsmedlem for Alternativet

Dato

Sted

Christiansborg

Optagelse

Tale

I Alternativet har vi enorm stor respekt for bundlinjer.
Men i Alternativet arbejder vi ikke kun med en økonomisk, men også en social og en miljømæssig bundlinje.
For os er det vigtigt, at der er overskud på alle tre bundlinjer, så vækst og velstand ikke skabes på bekostning af mennesker og miljø.
Det er nemlig sådan, vi definerer et bæredygtigt samfund.
Idealet om de tre bundlinjer udgør dermed de koordinater, som vi indstiller kursen og kompasset efter, når vi skal navigere i det politiske ocean på Christiansborg og forsøge at styre Danmark i en mere bæredygtig retning.
Og det er det, vi vil i Alternativet: forsøge at styre Danmark i retningen af en seriøs, bæredygtig omstilling.
Vi vil derhen, hvor vi ikke bruger flere ressourcer, end kloden kan nå at gendanne, og vi vil derhen, hvor vi går fra kassetænkning til menneske- og miljøtænkning.
---
Desværre efterlader statsministerens åbningstale og finanslovsforslag ikke megen tvivl om, at regeringen har sat en helt anden kurs for Danmark end den Alternative.
Det er en kurs, hvor man sparer milliarder på uddannelse og udviklingsbistand …
Det er en kurs, hvor man tager pengene fra de mennesker på kontanthjælp, der i forvejen har mindst, og giver skattelettelser til de mennesker, der i forvejen har mest …
Og det er en kurs, hvor man skærer i klima- og miljøindsatsen og dropper Fonden for Entreprenørskab, som ellers kan være med til at skabe fremtidens arbejdspladser …
Ja, for at sige det rent ud, så er det mildest talt en bekymrende kurs, som regeringen er slået ind på.
Og det efterlader desværre indtrykket af, at Danmark frem for en fremtidsregering har fået en fortidsregering – en, som hellere vil skubbe regningen videre til vores børn og børnebørn, end den vil skubbe samfundet i en mere fremsynet og bæredygtig retning.
----
Statsministerens åbningstale var derfor ikke videre opløftende.
Men faktisk var det hverken skattelettelserne til erhvervslivet, sænkningen af udviklingshjælpen eller lappeløsningerne til landbruget, der gjorde mest indtryk på os.
Nej. Det, der gjorde mest indtryk på os, var faktisk alt det, der ikke blev sagt:
Alt det, der ikke blev sagt om klimakrisen.
Alt det, der ikke blev sagt om FN’s nye og historiske bæredygtighedsmål.
Og alt det, der ikke blev sagt om det forestående COP21-møde i Paris, hvor Danmark er nødt til at presse på for at få en ambitiøs klimaaftale igennem.
Ikke én eneste gang brugte statsministeren således ordene ”klima”, ”miljø”, ”bæredygtighed” eller ”natur” – og det endda kun måneder inden, at regeringen drager til klimatopmøde i Paris.
Til gengæld fremhævede han, at regeringen agter at rulle NOx-afgiften tilbage, give tilladelser til byggeri ved vores smukke kyster og lade landmændene bruge mere kunstgødning.
Alt sammen kortsigtede initiativer, der risikerer at få langsigtede konsekvenser.
---
Desværre ved vi ikke rigtigt, hvordan vi skal råbe regeringen op.
Faktisk ved vi ikke engang, om der er nogen, der kan råbe regeringen op?
Det eneste vi ved, er, at Jorden kalder – og vi hører den.
----
For det siger sig selv, at vi som samfund ikke kan blive ved at bruge ubegrænset løs af ressourcerne på en planet med begrænsede ressourcer.
----
Den grønne omstilling er først og fremmest vigtig for den miljømæssige bundlinje. Men den er faktisk også vigtig for den økonomiske bundlinje – i hvert fald, hvis man tænder det lange lys og kigger lidt længere ud i fremtiden.
For mulighederne i den grønne omstilling er mange, og den har potentiale til at blive en motor under Danmarks fremtidige konkurrenceevne, økonomi og beskæftigelse.
Hvorfor det?
Fordi vi har nogle fantastiske og fordelagtige vejr- og vindforhold.
Fordi vi har et energinetværk af højeste kvalitet og en stabil forsyningssikkerhed.
Og fordi vi allerede har godt gang i eksporten, når det kommer til grøn energiteknologi og økologi – ja faktisk så meget, at vi lige nu har svært ved at imødegå efterspørgslen på især økologiske fødevarer.
De forhold skal vi blive til at udnytte. På den måde kan vi nemlig sikre os en pæn del af de 20 mio. arbejdspladser, der kan skabes i den grønne økonomi ifølge Europakommissionen.
Helt konkret kunne vi for eksempel omlægge erhvervsstøtten, så den gik til bæredygtige virksomheder. Eller vi kunne indføre en grøn skattereform, som tilgodeser de iværksættere og virksomheder, der tager ansvar for klima, miljø og natur.
Kort sagt kan vi sagtens gøre det nemmere for virksomhederne at gøre det rigtige.
Og mange af virksomhederne vil faktisk gerne. For eksempel efterspørger både Grundfos, Niras, EnviDan og Wawin en grønnere erhvervspolitik. Og så sent som i går truede energiselskab E.ON. med at trække sig fra det danske energimarked pga. regeringens seneste zigzag-kurs.
---
Åbningsdebatten tager jo som bekendt afsæt i statsministerens åbningstale.
Men sagen er jo den, at det ikke kun statsministeren og Venstre, som Alternativet skal samarbejde med. Vi vil jo gerne samarbejde med jer alle.
Og heldigvis er der god grund til at dyrke det brede samarbejde. Ikke kun fordi vi har en smal regering. Også fordi vi tror på, at Danmarks succes også afhænger af jer.
Derfor vil jeg gerne bruge den sidste del af min taletid på nogle af områder, hvor vi ser samarbejdsmuligheder med hver og en af jer.
---
Vi tror på, at vi kan samarbejde med Socialdemokratiet. Jer er der nemlig kommet meget godt ud af gennem årene – for eksempel Dan Jørgensen.
Dan Jørgensen stod som fødevareminister bag en større satsning på økologi. For et parti, der går 100 % ind for økologi, giver det naturligvis håb om et frugtbart samarbejde.
Samarbejde kan vi også om dele af velfærdspolitikken.
I plejer at sige, at de bredeste skuldre, skal bære de tungeste læs. Det er vi enige i, og derfor ser vi hverken nulvækst eller top-skattelettelser som bæredygtige svar på tidens udfordringer.
---
Nulvækst vil I heller ikke have i Dansk Folkeparti.
Til gengæld vil I – ligesom vi – gerne have større åbenhed over for det komplementære sundhedsvæsen. Det komplementære sundhedsvæsen kan nemlig understøtte det traditionelle sundhedsvæsen, som lige nu er stærkt presset.
Og så har vi bestemt heller ikke glemt, at I var blandt de første til at støtte vores forslag om borgerdrevne forslag, som vi jo genfremsætter i denne samling. Det vidner om, at vi har en gensidig interesse i at bringe borgerne tættere på Christiansborg.
----
Til statsministeren og resten af Venstre vil jeg sige, at uagtet indholdet i regeringens finanslovsforslag, så tror jeg faktisk, at Venstre inderst inde deler Alternativets ambition om, at Danmark skal have en stærkere iværksætterkultur – at vi deler ønsket om, at flere i fremtiden skal gå fra være jobtagere til at være jobskabere. 
Det har vi selv nogle konkrete bud på – men vi lytter også gerne til jer.
----
Vi lytter også gerne til Enhedslisten.
Det gælder ikke mindst, når vi taler social bæredygtighed.
I har traditionelt været gode til at tale de svages sag og bekæmpe ulighed. Det vil vi gerne kvittere for, for det er også dagsordener, som ligger os meget på sinde i Alternativet.
Det gør områder som overvågning og digitale frihedsrettigheder samt klima og miljø også, så her tror vi også på, at vores partier kan samarbejde.
----
Til vores blå venner i Liberal Alliance vil jeg sige, at vi jo hurtigt kan blive enige om, at vi skal have flere iværksættere, og at den offentlige sektor trænger til en afbureaukratisering.
Derfor er det måske vores partier, der kan tage initiativ til den tillidsreform, der kan give mere frihed og mindre bureaukrati – mere tillid og mindre kontrol – i den offentlige sektor.
Det er der i hvert fald brug for, fordi den offentlige sektor i dag er fanget i en spændetrøje af kontrol, som begrænser mange af de ansatte i deres arbejde.
---
Vender jeg mig mod De Radikale, ser jeg især en stærk sparringspartner på EU og kulturområdet. I Alternativet har vi en ambition om, at kunst og kultur skal genopdyrkes som et politisk fokusområde, der kan drive samfundsudviklingen fremad.
Skal det lykkes, ser vi De Radikale som en vigtig medspiller.
Det gør vi også, når vi taler cirkulær økonomi, som også er et stort fokus område for jer. Derfor kan vi måske skabe nogle af fremtidens løsninger sammen, så vi letter presset på klodens knappe ressourcer.
----
Netop vores klode er noget af det, der betyder allermest for Alternativet. Derfor ærgrede vi os over, at ”Grønne Steen” måtte forlade SF. Til gengæld glæder vi os over, at SF’s kamp imod skifergas tydeligt viser, at de grønne ambitioner ikke tjekkede ud med ham.
Kampen for klimaet har aldrig været vigtigere, og Alternativet og SF har – sammen med bl.a. Enhedslisten og De Radikale – en vigtig opgave i at sikre et stærkt klimaflertal, som sender Danmark tilbage i den grønne førertrøje.
---
Og meget apropos klimaflertal vil jeg sige til Det Konservative Folkeparti: I fortjener ros for at være det parti, der lige nu hejser det grønne flag i den blå lejr. Det er vi jer dybt taknemmelige for – og det vil vores børn og børnebørn også være.
Og apropos børnene og deres familier: Det kan godt være, at I ikke synes, at en 30 timers arbejdsuge er en god idé, men derfor håber vi alligevel, at vi kan samarbejde om at skabe en bedre balance mellem arbejds-, skole- og familieliv, så vi fjerner presset på familierne.
---
Afslutningsvis vil jeg gerne slå fast, at vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi vil gå til arbejdet på Christiansborg ud fra idealet om den tredobbelte bundlinje.
Men vi mener det også alvorligt, når vi siger, at vi gerne vil samarbejdet. Vi har selv en masse gode ideer til hvor og hvordan, men det er vi også sikre på, at I har.
Derfor lytter vi meget gerne til jer.
Vi tror nemlig helt grundlæggende på, at flere ved mere.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags