Skip to content

Rasmus Emborgs tale på Nordens Dag

Hans Peter Mønsted/ Norden.org

Om

Taler

Rasmus Emborg
Præsident for Ungdommens Nordiske Råd

Dato

Sted

Radio- og videotransmitteret, holdt på Akershus Fæstning, Oslo.

Tale

Nordisk samarbejde nu 
Jeg er dansk, jeg er socialdemokrat, men først og fremmest er jeg nordisk. 

Den åbenbaring kom til mig det mest nordiske af alle steder. Nemlig i en sauna i Helsinki. Klokken var to om natten, jeg havde fået en del øl og jeg sad sammen med min ven Carl og talte om politik. Han er liberal, jeg er socialdemokrat. Der var en del vi ikke var enige om. Men der var så meget mere der bandt os sammen.

Troen på vores medmennesker, på en fredelig og retfærdig fremtid og ikke mindst på et særligt nordiske skæbnefællesskab. Vi har været stolte søfarende vikinger, vi har været drevne handelsmænd og vi har været fremme videnskabsfolk. Der alle sammen har kæmpet for at gøre verden til et bedre sted. 

Vi har ikke altid været enige. Det er Danmark og Sverige et ret godt eksempel på. Der er intet der gør mig gladere end når vi banker svenskerne i håndbold eller fodbold. Men fælles for os alle er, at vi har skabt verdens bedste samfund. Hvor vores frie borgere har lige muligheder for at skabe sig deres version af det lykkelige liv. Det er desværre under pres i dag. 

Alt for sjældent møder vi hinanden sprog og kultur. Hele min generation kan ikke tale skandinavisk, vi slår alt for nemt over på engelsk og det er en skam. I stedet vokser vi op med Facebook, Instagram, TikTok. Alle sammen platforme der baserer sig på en samfundsmodel, på kulturer og værdier der er så anderledes fra vores. Hvad gør det ved den nordiske velfærdsmodel? Hvad gør det ved den ungdom der i dag er den mest stressede og angste vi har set i nyere tid? 

Men det er ikke den største udfordring. Den største udfordring kommer fra stærke stater med stærke mænd og svage ambitioner der vil knægte vores værdier om frihed, lighed og demokrati. 

Engang troede vi at alle stater ville blive demokrater, hvis blot vi handlede med dem. Vi tog grueligt fejl og det har krigen i Ukraine bevist. I stedet er vi nu afhængige af russisk gas og prøv bare at forestille jer hvad der kommer til at ske den dag vi ser en krise bryde ud mellem Vesten og Kina. Vi er afhængige af kinesisk eksport til hundredvis af varer i kategorien kritisk national infrastruktur. Vi risikerer reelt at stå et sted hvor Kina kan true os til tavshed. Måske er vi der allerede i dag? 

Der er mere end nogensinde brug for et stærkt demokratisk Norden. Norden skal være frihedens, lighedens og demokratiets klare røst i en verden i opbrud. Når resten af verden tier så skal vi gå forrest i kampen for en bedre verden. 

Sammen er de nordiske landes økonomier større end det mægtige Rusland. Sammen har vi skabt verdens grønneste region der leder verden mod en klimaneutral fremtid. Sammen har vi skabt verdens bedste samfundsmodel. 

Det nordiske samarbejde opstod i kølvandet på anden verdenskrig. Nu står vi igen i en usikker tid. Lad os bruge det til at skabe verdens mest integrerede region. Lad os bruge det til at tage det næste store skridt i det nordiske samarbejde og igen investere i Norden. 

Sammen kan vi forandre verden. Sammen kan vi mere. Det er på tide med en nordisk renæssance.
Tak for ordet. 

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags