Skip to content

Peter Seier Christensens tale ved Nye Borgerliges ekstraordinære årsmøde

Steen Brogaard

Om

Taler

Peter Seier Christensen
Medlem af Folketinget for Nye Borgerlige

Dato

Tale

Kære delegerede
I dag skal vi vælge en ny formand og en ny politisk næstformand. Lars Boje Mathiesen bliver vores nye formand, og der er hele seks kandidater til posten som politisk næstformand. Tak til dem alle for at stille op og tillykke til den, der bliver valgt.

Det er en særlig dag for mig i dag. Det er over syv år siden Pernille Vermund og jeg stiftede partiet, og jeg har været politisk næstformand siden da. I dag træder jeg tilbage. Det er mit eget ønske. I forbindelse med at Pernille træder tilbage som formand, er det passende tidspunkt også for mig at give stafetten videre, og at vi sætter et nyt hold som formandskab.
Det betyder dog ikke, at jeg er færdig med at arbejde for vores sag. På ingen måde! Jeg fortsætter med mit arbejde i folketingsgruppen. Her vil jeg være del af diskussionerne om partiets strategi, retning og fremtid. 
Jeg fortsætter gruppeformand og med mine mange spændende ordførerskaber. Jeg vil også fortsætte som medlem af Hovedbestyrelsen.
Jeg er slet ikke færdig med at arbejde for Nye Borgerlige.
Det har været en fantastisk rejse, fra vi besluttede at stifte partiet, og til vi står, hvor vi gør i dag. Og den rejse er slet ikke slut endnu. Den er kun lige begyndt. Det har været spændende, det har været sjovt, det har være hårdt, det har været meget meningsfuldt. Der har været øjeblikke med begejstring. Der har været øjeblikke med frustration. Jeg har mødt en masse interessante og engagerede mennesker. Det har været noget af det vigtigste for mig. Jeg er stolt over det, vi har opnået sammen indtil nu.
Jeg tænker tilbage på udviklingen med glæde. Alt det som er sket. Da vi stiftede partiet. Alle de mennesker som meldte sig og ville hjælpe til. Da vi fik vores første medlemmer, og da vi mødte vores medlemmer første gang ved en tur rundt i landet. Da vi fik vores første lokalforening. Da vi fik vores første folkevalgte. Det store arbejde med at samle stillere til at blive opstillingsberettiget til Folketinget. Vores første meningsmålinger. Kommunal og regionsvalget. Og så gik der en lang, lang, lang periode til folketingsvalget endelig blev udskrevet, og vi blev valgt ind i 2019.

Så er der den periode, vi har siddet i Folketinget. I snart 4 år. Det har været en meget speciel periode. Med Corona-nedlukning, minkskandalen, FE-sagen og meget andet. Der er sket så meget, at man næsten ikke kunne blinke med øjnene før noget nyt dukkede op. Og nu desværre med krigen i Ukraine. Jeg husker den dag, vi skulle sende vores soldater afsted. Det var en meget alvorstung dag.
Jeg husker, da jeg stod på Folketingets talerstol for først gang. Min jomfrutale. Det var et stort øjeblik. Det var lovforslag nr. L 28 Forslag til lov om ændring af lov om dyrlæger. (Afgift til finansiering af drift af medicinregisteret VetStat m.v.).

Derefter er lovforslag, beslutningsforslag, redegørelse og forhandlinger fulgt i en lind strøm.
Der kom endnu et kommunal og regionsvalg. Det gik meget bedre end det første. Vi fik folk valgt ind over hele landet. Det var stort. Og senest endnu et folketingsvalg, hvor vi gik frem, mens mange andre gik tilbage. Tænk, at der er sket så meget på syv år.
Vi har været i opposition i den tid, vi har siddet i Folketinget, og er det stadig. Det er de rammer, vi arbejder ud fra. Men vi har været med i mange politiske aftaler og forsøgt at trække dem i vores retning. Det vil vi fortsat gøre, mens vi arbejder på at få partiet til at vokse og forhåbentlig kommer til at sidde på magtens side efter næste valg.
Pernille har været en fantastisk formand. Vi skylder hendes en stor tak. Hendes betydning for partiet kan ikke overvurderes. Hendes arbejdsindsats har været af en anden verden. Jeg kunne også her slå ned på mange punkter i løbets tid, men det vil jeg lade andre gøre. Ellers bliver min tale også for lang. Så lad mig blot mindes Pernilles første debat med Kristian Thulesen Dahl: er du klar? Er du klar! Pernille var klar.
Tak Pernille!

I dag er vi samlet her for at fejre endnu en udvikling i partiets historie.
En ny æra af fremskridt og forandring. For partiet og for Danmark.

Vi står over for udfordringer, der kræver mod, vision og samarbejde. 

Men jeg tror på, at vi sammen kan møde disse udfordringer.
Sammen kan vi realisere vores drømme om en bedre fremtid for Danmark. 
Valget i november 22 viste, at vi Nye Borgerlige har en stærk stemme i Danmark. Partiet gik 2 mandater frem. Vi var meget tæt på at opnå endnu et mandat. Siden er er sket en del….Desværre. Lad mig blot sige, at vi nu igen har et stærkt hold på 4 i Folketingsgruppen. Det arbejder vi ud fra. Sådan er det.
Jeg vil benytte lejligheden til igen at takke alle, der har stemt på Nye Borgerlige. Også en stor tak til alle jer frivillige og ansatte i partiet for jeres hårde arbejde.
Jeg har bemærket, at også I på det seneste har måttet opleve en strid storm på cykelstien. Men vi står her endnu. 
1000 tak til jer alle sammen!
Vi vil fortsætte med at kæmpe for Danmark. Et Danmark, der bevarer sin suverænitet og sammenhængskraft. 
Jeg vil kæmpe for et asylstop og mod den snigende islamisering i Danmark. Det skal nok lykkes!
Vi skal fortsat arbejde for at beskytte vores samfund. For at sikre en fremtid, som ligner det, vi har arvet fra vores forældre.
Der er masser at tage fat på. Jeg vil sammen med alle jer, partiets sekretariat, Lars, Pernille og Kim kæmpe for at sikre en god fremtid for Danmark.
Lad os alle sammen her til sidste tænke tilbage på tidligere tider.
De der kom før os og kæmpede for frihed og lige rettigheder. 
De viste os, at det er muligt at overvinde de største hindringer, når vi arbejder sammen med en fælles vision. 
Lad os huske deres mod og sammenhold, når vi står over for vores egne udfordringer. 
I Nye Borgerlige. I Danmark og i verden! 
Vi er nødt til at træffe de beslutninger, der vil bringe os tættere på vores mål. Vi er nødt til at arbejde sammen for at opnå en bedre fremtid for vores børn og børnebørn, som de der var før os, gjorde for os. Det er vigtigt!
Jeg tror på, at vi kan opnå store ting, når vi arbejder sammen i Nye Borgerlige.
Lad os huske, at vores fælles fremtid afhænger af, hvordan politikerne handler i dag. Lad os samarbejde om at opnå vores fælles drømme og skrive en ny historie om fremskridt og succes.
Lad os fortsætte vores kamp sammen, med samme mod og samarbejde, som vores forfædre udviste. 
Lad os skrive en ny historie om fremskridt og succes for Nye Borgerlige – og for Danmark.
Tak for den gode tid og tak til alle jer, der har været, og stadigt er med. 
Jeg glæder mig sammen med jer til at fortsætte vores fælles kæmp for Nye Borgerliges mission…: 
at redde Danmark.

Tak!

Kilde

Kilde

nyeborgerlige.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags

Relateret