Skip to content

Peter Seier Christensens grundlovstale

Steen Brogaard

Om

Taler

Peter Seier Christensen
Politisk næstformand for Nye Borgerlige

Dato

Tale

Tak for ordet.
Tak fordi så mange af jer er mødt op denne Grundlovsdag.
Vi fejrer i dag demokratiets dag.
Og – selvom jeg grundlæggende har tillid til vores demokrati og til folkestyret, så skal vi være på vagt, når den nuværende regering trækker mere og mere magt til sig.
Personligt mener jeg, at regeringen under Mette Frederiksen vil gå over i historien, som en af de værste på dette område.
Regeringen vil gå over i historien som en af de mest magtfuldkomne!
Mink-skandalen og Corona-restriktionerne er de værste eksempler.
Men magtkoncentrationen foregår hele tiden under Mette Frederiksen.

Magtkoncentration under dække af krise

Ofte under påstået dække af, at vi har en krise eller anden nødvendighed.

Senest har Mette Frederiksen udnævnt den forcerede grønne omstilling til at være en kamp imod ’Putins gas’ – som statsmisteren så spinagtigt udtrykker det.

Regeringen vil opsætte et absurd stort antal nye vindmøller på land og inddrage store landbrugsarealer til solcelleanlæg.
Man ved godt, at danskerne ikke er så vilde med støjende vindmøller i baghaven eller grimme solcelleanlæg.
Begge dele ødelægger da også i den grad det lokale landskab og skader naturen.
Men i stedet for at tage hensyn til danskernes betænkeligheder og lade borgerne lokalt være med til at bestemme, vil regeringen afskaffe klagemulighederne.
Så kan regeringen gøre, som den vil, og behøver ikke at spørge andre om noget.
Sådan fungerer et folkestyre, et demokrati, efter min mening ikke.

Det er en centralisering af magt, som tenderer misbrug.
Det er magtfuldkommenhed!
Men regeringen og venstrefløjen har sat sig i hovedet, at blandt andet den grønne omstilling skal forceres hurtigere end befolkningen, oppositionen, teknologien og fornuften kan følge med.
Jeg og Nye Borgerlige vil gerne gå i den stik modsatte retning.
Flere folkeafstemninger og generelt i en retning, hvor politikerne bestemmer mindre og danskerne meget mere selv – også over flere af deres egne penge!

Forsvar og sikkerhed har førsteprioritet

Danskerne har afgivet deres stemme d.1.juni i forhold til afskaffelse af forsvarsforbeholdet i EU.
Et klart flertal af dem, der stemte, ønsker at afskaffe forsvarsforbeholdet.
Og selvom resultatet af folkeafstemningen d.1.juni ikke gav det resultat som jeg og Nye Borgerlige havde håbet på – ja så kan jeg godt lide folkeafstemninger.
Så selvom jeg og mange af jer derude kæmpede for at holde fast i forbeholdet, anerkender jeg og respekterer, at afgørelsen er taget af danskerne.
For fremtiden ligger afgørelsen om at sende danske soldater ud i verden under EU-kommando hos flertallet i Folketinget.
Danskerne afgav d.1.juni ikke suverænitet til EU.
Men man kan sige, at suveræniteten, som med forbeholdet havde ligget hos danskerne, nu er overgivet til folketingspolitikerne.
Og med den nuværende regering og støttepartiernes ageren indtil videre kan det godt give mig bange anelser for fremtidens Danmarks sikker – og forsvarspolitik.
For fokus skal være på forsvaret af Danmark
Vi ved, at de meget EU-begejstrede partier også er de partier, som står for en meget aktivistisk udenrigspolitik.
Jeg er bekymret for, at disse partier kommer til at bruge deres flertal til at sende danske soldater ud på missioner langt fra Danmark.
Jeg er bekymret for at nu skal danske soldater, igen, deltage i eksempelvis Nord – afrikanske konflikter.
Konflikter, der i bund og grund intet har med forsvaret af Danmark og danske interesser at gøre.
Fokus i mange år fremover må og skal være på genopbygningen af forsvaret, så vi kan passe på Danmark i samarbejde med vores allierede i Nato.
Danske soldater kan jo ikke være to steder samtidigt.
Forsvaret af det danske territorium og hjælp til vores allierede i Nato – især i Østersøområdet – har absolut førsteprioritet.
Det bliver vores opgave i Nye Borgerlige at forsøge at holde dem fra at sige ja, hver gang EU beslutter sig for endnu en militær operation.
Det bliver også en opgave for os at holde fast i det, der er tilbage af dansk selvstændighed over for den glidebane mod mere EU, som der nu tages afsæt til.
I 2021 stillede jeg og Nye Borgerlige forslag i Folketinget om at forøge forsvarsbudgettet til 2 procent af BNP.
De 2 % har vi for mange år siden forpligtet os til i NATO.
Alliancen, der er garanten for vores alle sikkerhed.
Det blev desværre stemt ned dengang.
Efter Ruslands angreb på Ukraine virker flere andre partier virker til at have erkendt, at det er på høje tid, at Danmark skal opfylde, hvad vi har lovet de andre i alliancen at bidrage med.
Det er glædeligt.
Og jeg håber meget, at i de kommende forhandlinger om forsvarsforliget vi så denne gang kan regne med, at et flertal af de andre partier vil være med til at genopbygge dansk forsvar.
Danmark er jo et lille land – i hvert fald geografisk.
Egenhændigt kan vi ingenlunde forsvare os selv – specielt ikke vores kongeriges fjernere egne såsom Grønland og Færøerne.
Det må stå lysende klart, at der er hårdt brug for en styrkelse af det danske forsvar, efter det i årevis har været forsømt af skiftende regeringer.
Historiens ubarmhjertige lektie er nemlig, at et folk, der ikke har viljen eller evnen til at forsvare sit territorium, vil miste det.
For Nye Borgerlige går et troværdigt forsvar næsten forud for alt andet, da den første pligt for ethvert parti bør være at skabe sikkerhed og tryghed for borgerne.
Nej – det er ikke gratis at holde fast i vores sikkerhedsgaranti, som NATO er.
Men det er nødvendigt for at kunne forsvare vores frihed.

Energi – og dagligvarepriser fortæller mig to ting

Lige nu bliver det dyrere at være dansker hver eneste dag.
Energipriserne stiger.
Prisen på almindelige dagligdagsvarer stiger.
Og benzinen sluger en større og større del af husholdningernes budget.
Regeringskoalition i Tyskland nu har besluttet at sænke afgifterne på brændstof dramatisk.
Det er en koalition, der inkluderer miljøpartiet De grønne.
Det fortæller mig to ting:
For det første – grænsehandelen eksploderer.
Danskerne i Sydjylland kører allerede nu ned over den tyske grænse og sparer snart 4 kroner per liter benzin.
Det er der ikke noget at sige til, når det hver dag bliver dyrere og dyrere at være dansker.
For det andet – danske politikere er fantastisk gode til at sætte afgifter op, men utroligt nølende, når de skal sættes ned.
Ikke engang varmehjælpen har de evnet at få ud til modtagerne.
Hvorfor nøler regeringen og resten af de røde og grønne støttepartier?
Der er ikke tid til nølen!
Vi står midt i en kæmpe energikrise, hvis lige vi ikke har set siden oliekrisen i 1973.
Det er en alvorlig trussel mod vores velstand og de danske familiers økonomi.
Men Folketinget er simpelthen ikke i stand til at handle og gøre det eneste åbenlyse: nemlig at få afgifterne på brændstof ned så hurtigt som muligt.
Det er meget problematisk.
Vi lever ganske enkelt i en tid, hvor der ikke er råd til svage socialister på Christiansborg, der ikke tør handle.
I Nye Borgerlige har vi længe talt for lavere afgifter!
Nye Borgerlige foreslår at sætte afgifterne på brændstof ned til den af EU bestemte laveste sats.
I vores økonomiske plan har vi allerede vist, hvordan det kan finansieres.

Vi skal forsvare Grundloven

I dag fejrer vi som sagt Grundloven.
Vi fejrer demokratiet, folkestyret og frihedsrettighederne.
Alt sammen noget mange danskere tager for givet.
Men – som vi ser det hos vores Ukrainske brødre og søstre kan intet i denne verden tages for givet.
Grundloven er ikke mejslet ind i granit til evig tid. Vi skal værne om den – vis skal forsvare den. Om nødvendigt med vore liv.
Grundloven står for mig og Nye Borgerlige over alle andre love.
Det er der nogle i det danske samfund, der ikke er enige med os i.
Majoriteten af herboende muslimer f.eks.
De hævder at Koranen er den højeste lov.
Det hører ikke hjemme i Danmark at f.eks. imamerne og Moskéerne har denne magt i Danmark.
Moskeerne skal ingen magt, ingen indflydelse og ingen penge have i Danmark.
Den ukontrollerede etablering af moskéer under radaren skal stoppes.
Danmarks skatteborgere og offentlige myndigheder skal ikke medvirke til moskéers udbredelse.
Danskerne skal ikke betale til moskéer.
Derfor vil Nye Borgerlige fjerne statsanerkendelsen af muslimske trossamfund.
Og derfor er det vigtigt at have fokus på moskéer ude i kommunerne.
For i kommunerne går mange af danskernes penge til moskéer gennem alle mulige og umulige tilskud og skattefordele.
Kommunerne skal holde op med naivt at betale til moskéer – ligesom de skal holde op med bovlamt at se igennem fingrene med moskéernes løgne.
For dem er der mange af.
Antallet af nye moskéer, der skyder op i Danmark, vores fædreland, er dybt bekymrende!
Det er et kæmpestort problem! Og et problem vi skal tage meget alvorligt!
For godt nok er moskéer lovlige i Danmark.
Men hvor der prædikes sharia, hvor integrationen modarbejdes.
Dér udgør de en alvorlig trussel mod det danske samfund.
Den danske lovgivning er slet ikke gearet til at modstå en ukontrolleret etablering af moskeer under radaren.

Ja, faktisk er en ladeport åben.
Det er den fordi der i lokalplaner ikke skelnes mellem kultur og religion. Alt er lige godt – alt er kultur.
I lokalplanssprog dækker ordet kultur i dag alt fra strikkeklubber til moskéer og koranskoler.

Det er helt til grin.
Vores nationale danske værdifællesskab bygger på frihed, ligeværd, demokrati og retsstat.
Det er lige præcis de værdier vi fejrer i dag.
Værdier, der alle er i opposition til islam.
Jo mere indflydelse islam opnår, desto mere svækker vi de værdier, der gør os danske og den kraft, der holder os sammen.
Vi skal ikke forbyde islam.
I et frit samfund som det danske, forbyder man ikke tanker, tro, holdninger og meninger.
Men – Islam er i opposition til Grundloven, til det danske demokrati og til frihedsrettighederne i Danmark!
Islams symboler i form af store moskeer skal begrænses.
Det offentlige skal ikke medvirke til deres udbredelse.
En gang om året udgiver Danmarks Statistik rapporten ‘Tal og fakta på udlændingeområdet’.
Udlændinge – og Integrationsministeriet udgiver desuden hvert år det såkaldte ”Integrationsbarometer.
De nøgne tal viser, at integrationen af muslimer i det danske samfund halter gevaldigt.
En del af svaret på hvorfor muslimer ikke integreres, kan man finde i TV 2’s dokumentarserie “Moskeerne bag sløret”.

Under cover fik journalisterne et reelt billede af imamer og moskeernes afgørende rolle i det danske samfund.
Imamerne i de islamiske religiøse kredse i Danmark, altså i moskeerne, definerer således overfor herboende muslimer, hvad det ville sige at være for dansk.
De religiøse ledere afslører på de skjulte optagelser at de ser et afgørende modsætningsforhold mellem at være “dansk” og det at være en god muslim.
Det er bare ikke det imamerne offentligt giver udtryk for.
Som man kan se i udsendelserne, har journalisterne også for åbent kamera spurgt flere af de medvirkende imamer til deres holdning til integration.
Her siger imamerne, at de går ind for ligestilling og respekterer alle danske regler.
Det er bare milevidt fra det billede, man ser på de skjulte optagelser. Imamerne taler ikke overraskende her med ”to tunger”.
I debatten i Danmark har vi i mange år haft fokus rettet indad ved at spørge, hvordan vi som samfund står i vejen for integrationen.
Er tonen i debatten eksempelvis med til at grave grøfter?
Nej! Problemet er, at der står en stor gruppe imamer i moskeerne og graver grøfter mellem muslimer og Danmark med religiøse skovle.
Med islams dogmer og leveregler, udbreder moskeerne en religiøs og politisk lære, der er fuldstændigt uforenelig med det at være borger i Danmark.

Næste folketingsvalg skal vindes

Sammen med vores dygtige sekretariat på Christiansborg og alle jer frivillige og folkevalgte rundt om i landet gør vi Nye Borgerliges snusfornuftige politik mere og mere kendt for – og anerkendt af – den danske befolkning.
Det er vigtigt, at vi efter næste valg kommer til at stå stærkere.
Med de fire mandater, Nye Borgerlige har i Folketinget dag, er det begrænset, hvad vi kan gøre for at bremse de andre.
Vi gør absolut hvad vi kan.
Vi knokler døgnet rundt, året rundt.
Den stigende opbakning, som vi møder fra danskerne har betydet at vi har rundet 18.000 medlemmer.
Nye Borgerlige er det tredjestørste parti målt på antallet af medlemmer.
De mange medlemmer og den brede anerkendelse af vores politik, skal ved næste folketingsvalg omsættes til mandater i Folketinget – og derefter til direkte indflydelse.
Vi er allerede i gang.
Vores mange dygtige folketingskandidater og MF´erne har været på gader og stræder i de seneste par måneder.
Der er en tid til alt.
Og – tiden nu er ikke til at slappe af.
Vi klør på. Vi går op i gear.
Næste folketingsvalg skal vindes.
Mette Frederiksen skal væk.
Nye Borgerlige skal stå stærkt i alle egne af landet.
Tak til alle jer for jeres indsats og for jeres aldrig svigtende opbakning til os.
Tak for ordet i dag på denne festdag for Danmarks Grundlov.

Fortsat god Grundlovsdag!

Kilde

Kilde

nyeborgerlige.dk

Kildetype

Dokumentation på online medie

Ophavsret

Tags