Skip to content

Peter Hummelgaards tale ved offentliggørelsen af #AMOS-projektet

Steen Brogaard

Om

Taler

Peter Hummelgaard
Justitsminister

Dato

Omstændigheder

Talen blev holdt i forbindelse med, at #AMOS er udkommet med en ny rapport, der kortlægger og undersøger antisemitisme i den brede samtale på Facebook.

#AMOS er skabt i samarbejde mellem Jødisk Informationscenter, Nordic Safe Cities, Analyse & Tal og Common Consultancy. De er finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen og har til formål at undersøge og forstå antisemitisme på sociale medier for at kunne udvikle og gennemføre forebyggende indsatser.

Tale

Tak for invitationen. 
Jeg har set frem til i dag, hvor resultaterne af #AMOS-projektet præsenteres. 
Projektet, som vi skal høre meget mere om i dag, er en udløber af handlingsplanen mod antisemitisme. Det er første gang, der i Danmark er lavet så omfattende en analyse af antisemitisme på Facebook.
Gennem et halvt år har partnerne bag #AMOS gennemgået flere millioner kommentarer på danske politikeres og mediers hjemmesider. Det er ikke nogen lille bedrift.
Derfor vil jeg gerne starte med at sige tak til alle organisationerne bag analysen. Og tak for i dag at samle så mange forskellige aktører, så vi i fællesskab kan arbejde på at bekæmpe antisemitisme i både det digitale og det fysiske rum.
 
Om #AMOS-projektet
Senere i dag vil Eske og Maj [Eske Vinther-Jensen, Common Consultancy og Maj Baltzarsen, Analyse & Tal] gå i dybden med analysens resultater. Derfor vil jeg nøjes med at forholde mig til de overordnede linjer. 
Analysen er ikke opløftende læsning. Den indikerer, at antisemitisme på Facebook er blevet mainstream. Det er ikke længere bare er et fænomen, der florerer i små lukkede grupper. 
Det er dybt bekymrende. Og det skal vi tage meget alvorligt. For antisemitiske ytringer på sociale medier er ikke bare uskyldige kvæk i et fjernt virtuelt univers. 
Mange unge lever deres halve liv på sociale medier. De henter deres identitet på sociale medier. De møder deres venner på sociale medier. De får i mange tilfælde meget af deres verdensopfattelse gennem sociale medier. 
Hvis unge danske jøder skal se sig selv omtalt i hadefulde vendinger, hver eneste gang, de klikker ind på et medie som Facebook, er det ødelæggende. De mange hadske ytringer kan bidrage til at udbrede og fremme antisemitisme blandt de unge mennesker og andre brugere af sociale medier. Og med dette risikeres det, at der også plantes en angst i den jødiske ungdom. En angst, som har præget det jødiske folk i generationer. Angsten for udstødelse og forfølgelse. Angsten for trusler, chikane og i værste fald vold.
 
Analysen i relation til konflikten i Mellemøsten
#AMOS-projektet er som nævnt udarbejdet, inden konflikten i Mellemøsten brød ud. Altså uden for krisetider. Men det er svært ikke at koble analysen til den situation, vi står i nu. For som bekendt har vi i den seneste tid set en helt uacceptabel opblussen i antisemitisme som følge af den konflikt, der pågår.  
Det Jødiske Samfund har oplyst, at de i perioden 7. oktober til 7. november i år har modtaget 80 indberetninger om antisemitiske hændelser. Det er 24 gange flere indberetninger end gennemsnittet pr. måned i de forudgående ni måneder af 2023. 
De mange indberetninger om antisemitiske hændelser, som Det Jødiske Samfund har modtaget, bekymrer mig dybt.  
Der er eksempler på jøder, der tager kippaen af, når de forlader synagogen. Eller gemmer Davidsstjernen væk, når WOLT-buddet banker på døren.  
Ikke engang folkeskolen går fri. På det seneste har vi hørt beretninger om børn, der heiler i frikvarteret. Om hagekors, der bliver malet på væggene. Skolegårde, der er præget af krigen i Gaza. 
Det er dybt alarmerende.  
 
Hvad regeringen gør
Danmark skal være et land, som er trygt for alle. Uanset, hvad man mener om konflikten i Mellemøsten, så skal ingen i Danmark udsættes for had, chikane og trusler. Den slags opførsel og idéer hører slet ikke hjemme her.  
Danske jøder er en del af det danske samfund. Af dansk historie, liv og kultur. Jødisk historie er også vores historie. Derfor har jødernes sikkerhed og kampen imod antisemitisme også min og regeringens højeste prioritet.
De mange andre tiltag fra handlingsplanen mod antisemitisme er ved at blive til virkelighed. 
Politiets Efterretningstjeneste følger trusselsbilledet tæt og iværksætter de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Fra regeringens side har vi tilført yderligere 1,2 millioner kroner i tilskud til Det Jødiske Samfund i 2023, så der kan blive ansat flere vagter ved de jødiske institutioner. 
Og politiet er i den aktuelle situation opmærksom på anmeldelser af f.eks. hadtale, chikane og vold i relation til konflikten Mellemøsten. Det gælder også hændelser på sociale medier, i det omfang politiet bliver opmærksom på det, f.eks. via anmeldelser, tips og mediedækning.
Men vi mangler mere viden om omfanget og karakteren af antisemitisme, herunder på sociale medier. 
Det er #AMOS-projektet et rigtig godt bidrag til. Ligesom jeg er glad for, at projektet også vil arbejde forebyggende med antisemitisme. 
Bl.a. skal der udarbejdes en kampagne, som på sociale medier fortæller, hvordan det er at være ung jøde. Der skal også laves et nyt koncept til at uddanne børn og unge i de dynamikker, som driver online antisemitisme. 
 
Viden bærer os fremad
Viden gør os klogere. Viden bærer vores samfund fremad. Også selv om den viden er både foruroligende og nedslående.  
Det er den analyse, der præsenteres i dag, et godt eksempel på. 
Derfor vil jeg endnu engang sige en stor tak for indsatsen til de organisationer, der står bag analysen. 
Tak til:  
  • Jødisk Informationscenter
  • Nordic Safe Cities
  • Analyse & Tal
  • Og Common Consultancy 
Handlingsplanen mod antisemitisme har muliggjort #AMOS-projektet. Men uden jeres dedikerede indsats, ville vi ikke have den vigtige viden, vi står med i dag. 
Så tak for jeres indsats.
Lad os sammen fortsætte det vigtige arbejde for at undgå, at antisemitismen slår rod i vores frie og åbne samfund. 
Tak for ordet.

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags