Skip to content

Peter Christensens tale på Flagdagen for Danmarks udsendte

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Peter Christensen
Forsvarsminister

Dato

Sted

Kastellet, København

Tale

De fleste af os i dag kender en veteran.
Hvad enten det er et familiemedlem, en kollega, en god ven eller en nabo, så kender vi nogen, som har været udsendt for Danmark.
Flere end 50.000 udsendte siden 1948.
Et utal af forskellige internationale missioner.
Vi er mange herhjemme, der har Danmarks internationale engagement tæt inde på livet – på både godt og ondt.
***
Deres kongelige højheder, kære udsendte, kære veteraner, kære pårørende – kære allesammen.
Flagdagen, som vi fejrer i dag, bliver derfor også kun mere og mere udbredt.
I år afholdes flagdagen for alle Danmarks udsendte for ottende gang, og er blevet den nationale markering, den fortjener.
Udover højtideligholdelsen her på Kastellet, mindegudstjenesten i Holmens Kirke og paraden på Christiansborg slotsplads, bliver flagdagen fejret over hele landet.
Sidste år blev flagdagen markeret i 72 ud af 98 kommuner landet over.
Dagen i dag er dedikeret til, at vi synligt viser alle Danmarks udsendte anerkendelse, respekt og taknemmelighed.
***
Vi har i dag en solid veteranindsats – med bred politisk opbakning.
Fra 2012-2015 har Forsvarsministeriet brugt 1.4 mia. kr. til danske veteraner og deres pårørende.
Men vi skal løbende sikre den rette indsats.
Veteranindsatsen er et ansvar på tværs af ikke kun ministerområder, men på tværs af samfundet.
Det er vores allesammens ansvar.
***
Fordi de fleste af os i dag kender en veteran, ved vi også, at langt de fleste veteraner er resursestærke mænd og kvinder.
Mænd og kvinder, som har taget gode erfaringer med sig hjem fra deres udsendelser, og som de bruger til stor gavn for det danske samfund. Hver eneste dag.
Og tallene taler deres tydelige sprog:
Et studie fra 2013 viser, at 90 % af danske veteraner er i arbejde – mod 79 % af en sammenlignelig gruppe af den øvrige befolkning.
Det er vigtigt at huske, at langt de fleste veteraner vender styrkede hjem fra udsendelse.
Vi ved dog desværre også, at den historie ikke gælder for alle veteraner.
Den seneste tid har vi oplevet flere tragiske hændelser blandt danske veteraner.
Og det er tydeligt for enhver, at nogle stadig kæmper med store psykiske og fysiske mén fra deres udsendelser – endda mange år efter.
***
I regeringen sætter vi overlæggeren højt, når det kommer til vores veteraner og deres pårørende.
I 2010 var det en VK-regering, der lavede en veteranpolitik.
Og her seks år senere er det en V-regering, der i dag lancerer et servicetjek af politikken.
Konkrete initiativer og handling er vigtig for regeringen, og derfor var servicetjekket en del af regeringsgrundlaget.
Det er helt afgørende, at vi passer på de veteraner, der har særlige behov for støtte.
For eksempel vil vi hjælpe veteraner, der befinder sig i periferien af arbejdsmarkedet, med at komme i beskæftigelse og få et aktivt arbejdsliv.
Det vil vi gøre ved at give virksomheder en kontantpræmie, når de har haft veteranen ansat i seks måneder.
Vi tror på, at vores veteraner kan bidrage positivt – til gavn for dem selv og for virksomhederne!
Som noget andet vil vi styrke idrætsindsatsen over for psykisk sårede veteraner i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund.
For vi ved, at fysisk aktivitet og socialt samvær gennem idræt hjælper, ikke mindst på psyken.
Og så vil vi også sammen med Sundhedsministeriet blandt andet sikre, at veteraner med PTSD får et individuelt behandlingsforløb i alle regioner.
Det er nogle af de områder, hvor vi mener, at vi kan gøre det endnu bedre for vores veteraner – præcis som det var hensigten med servicetjekket.
***
Kære veteraner:
I har aktivt og modigt truffet et valg om at yde en ekstraordinær indsats. På vegne af os allesammen.
I har stillet op for at værne om vores værdier.
I har bidraget til at skabe stabilitet og sikkerhed i verdens konfliktområder.
Og bidraget til, at vi fortsat har fred, frihed og demokrati herhjemme i Danmark.
Noget som vel næppe har været mere relevant, som den sikkerhedspolitiske situation i verden ser ud i dag.
Tak for det!
Kære danskere, kære allesammen:
Vi kan og skal bruge vores veteraner. Med de kompetencer, med de færdigheder og med de styrker, de har taget med sig fra deres udsendelser rundt omkring i verden.
Til stor gavn for vores fælles samfund.
Vi skal støtte vores veteraner og deres pårørende. Med de behov, med de ønsker og med de drømme, de har for deres liv.
Vi skal møde veteranen dér, hvor han eller hun er. Med krav, med forventninger, med forståelse og med opbakning.
Eller sagt på en anden måde: med anerkendelse, støtte og muligheder.
Og ikke kun i dag her den 5. september, men også i morgen. Det er dét, flagdagen husker os på.
Husker os på vores familiemedlem, på vores kollega, på vores gode ven og på vores nabo. På veteranerne, vi kender.
Husker os på den indsats, de har ydet.
Husker os på det offer, de måske har bragt. Og de kampe, de har kæmpet. Husker os på alt det, de har lært og taget med sig hjem.
Husker os på mennesket. På veteranen.
Glædelig flagdag!

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags