Skip to content

Pelle Dragsteds tale ved Enhedslistens pressemøde om ordførerskifte

Om

Taler

Pelle Dragsted
Politisk ordfører for Enhedslisten

Dato

Sted

Landstingssalen på Christiansborg, København

Optagelse

Tale

Tale ved skifte 
I dag har folketingsgruppen valgt mig til ny politisk ordfører for Enhedslisten. 
Det er jeg rigtig glad og stolt over. 
Jeg vil bruge lejligheden til at sige et par ord om, hvordan jeg ser på dansk politik og på Enhedslistens opgaver. 
Tak til Mai 
Men allerførst: Til dig Mai vil jeg gerne sige kæmpe tak for din indsats i de seneste år.

Du har stået i spidsen for vores parti i en vigtig tid. I en tid, hvor Enhedslisten havde hidtil uset indflydelse.
Jeg kan godt huske dengang opfattelsen af Enhedslisten var, at vi nok havde en masse gode holdninger, men at det med indflydelse - det var vi ikke så gode til.

Det er der vist få der mener i dag.

Mens du har stået i spidsen, var vi med i tre finanslove, og mere end hundrede aftaler og forlig, der har sat vigtige aftryk på Danmark.
- Klimalov og klimamål
- Samtykkelov
- Gratis tandlæge til de unge
- Huslejeloft
Bare for at nævne nogle få.

Og dine evner som en virkelig dygtig forhandler, og som en hård men troværdig samarbejdspartner for regeringen, spillede en afgørende rolle for de resultater.Den tid du har stået i spidsen har også været en udfordrende tid.
Verden ændrede sig brat. Krigen kom til Europa.
Begivenhederne overhalede vores analyser og løsninger, og i en tid fremstod vores parti forvirrede og internt uenige. 
I dag står vi på sikker grund. Vores politik har udviklet sig, så den matcher den nye verden. 
Det har du også en vigtig del af æren for.
Og sidst men ikke mindst, så har du givet håb og stemme til en generation af unge, som kæmper for mere retfærdig klimahandling.

Den kamp har du ført klogt, vedholdende og indigneret. Og jeg glæder mig til at føre den fakkel videre.
Tusind, tusind tak for din kæmpe indsats i spidsen af vores parti. 
Jeg kommer til at savne din skarpe hjerne og dit kammeratskab, mens du er på barsel. 
Elsker Danmark 
Nu er det så mig der skal overtage stafetten. 

Jeg har spurgt mig selv, hvorfor jeg egentlig stiller mig til rådighed. For jeg har sådan set befundet mig rigtig godt i andet geled. 
Svaret er egentlig meget enkelt: Jeg elsker Danmark. Jeg elsker det samfund - den samfundsform som vi har bygget op gennem de sidste hundrede år. 
Vores velfærd med fri og lige adgang til sundhed og uddannelse. Vores solidaritet. Vores omsorg for hinanden. Vores omfordeling. Vores fagforeninger og overenskomster.
Meget af det, har jo sine rødder i socialistiske idéer og værdier.   
Det er det fællesskabsdanmark, som er min motivation, og det jeg brænder for at forsvare og udvikle.Fællesskabsdanmark er truet
Men det Danmark, som jeg tror mange af os holder af - det er udfordret og truet. 
Og den trussel er vokset med socialdemokraternes nye alliance med højrefløjen. 

Velfærden er i en dyb krise  efter mange års underfinansiering. Lige nu er kommunerne ved at gennemføre drastiske nedskæringer. Skoler lukkes, ældre fratages hjemmehjælp, mennesker med handicap svigtes. 
Ikke fordi det er nødvendigt. For pengene er der. Det har vi Mette Fs ord for.   Men fordi regeringen hellere vil bruge milliarder på skattelettelser til virksomhedsarvinger og ejendomsinvestorer, end på at sikre tryghed og værdighed i vores velfærd. 
Vi kan vælge
Jeg tror, at mange er frustrerede over de ting. Synes, at det er urimeligt. 
Det forstår jeg godt. For det ER urimeligt. Det ER ufornuftigt. Men heldigvis er der én ting det IKKE er: Nødvendigt. 
Det er politiske VALG. 

Og vi kan VÆLGE at vende udviklingen igen. Skabe et endnu mere frit, trygt og solidarisk samfund. 
Hvor ingen skal være bange for ikke at blive grebet af fællesskabet, når man bliver ramt af sygdom, eller når op i alderen, og får brug for hjælp. 
Hvor uligheden begrænses. Hvor vi tager magt tilbage fra markedskræfterne. Så almindelige mennesker bestemmer mere. 

Det har vi vist, at vi kan gennem vores historie, og det kan vi vise igen. Det skal vi vise igen.
Klima

Men hvis vi overhovedet skal have en velfærd at forsvare, så har vi en uopsættelig opgave. 
Klimaforandringerne er ikke fremtid. De sker foran vores øjne. Og handler vi ikke hurtigt, vil vi blive ramt endnu hårdere. Og vi vil blive ramt skævt.  
For det bliver jo almindelige mennesker, der betaler prisen, når storme, tørke og oversvømmelser rammer vores økonomi, vores hjem og vores arbejdspladser. 
Og ja, det ER helt afgørende, at omstillingen bliver socialt retfærdig. Det har Enhedslisten ment fra dag ét.

Men det er til gengæld dødsens farligt, og dybt uansvarligt når Mette Frederiksen bruger den sociale retfærdighed, som en dårlig undskyldning for IKKE at handle.  
For hun stiller en falsk modsætning op
Vi kan sagtens gennemføre en effektiv grøn omstilling – på en social retfærdig måde. 

Det handler om politiske valg. 

For vi må ikke glemme, at ansvaret for klimaødelæggelsen er ekstremt ulige fordelt.   
Den rigeste procent udleder ti gange så meget Co2 som den almindelige dansker. 
Det er de store fossile selskaber og investorer. Det er industrilandbruget, der bærer hovedansvaret for klimakrisen. 
Og det er derfor også dem, der skal bære byrderne for omstillingen. Ikke den almindelige lønmodtager eller folkepensionist. 
Problemet er bare, at med den regering vi har nu, får danskerne hverken det ene eller det andet. Hverken klimahandling ELLER social retfærdighed.
Det er forbandet. 
Men det gør kun venstrefløjens opgave endnu vigtigere.  
Samarbejde med SF mm
- Så Jeg glæder mig til at komme i gang.  Glæder mig til samarbejdet med alle de andre partier i folketinget. 
- Særligt ser jeg frem til et tæt og fortroligt samarbejde med SF og Alternativet. 
- For efter at Socialdemokraterne har valgt højrefløjen.

- Efter de har smidt meget af det på møddingen, som vi sammen byggede op.

Så er de tre partier i mine øjne håbets akse i dansk politik. 
Den akse som almindelige mennesker, - lønmodtagere, små selvstændige, studerende, lærlinge og pensionister -  må sætte deres lid til.

- Og den akse, som ved et kommende valg skal udgøre alternativet til centrum-højre-regeringens usolidariske, klimanølende og aldeles ubegejstrende projekt.

- Det er os, der skal tage over, der hvor socialdemokraterne har opgivet. Og bygge videre på vores fantastiske samfundsmodel. I stedet for at afvikle den.
Til gruppen og afslutning

Til sidst: Jeg er heldigvis omgivet af den bedste folketingsgruppe i verden. Dygtige og hårdtarbejdende. Gode kammerater, der brænder for at forandre verden.
 Til jer – tusind tak for at vise mig den tillid i gør. Jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at leve op til den.

På din side

Opgaven vi sammen står med er i mine øjne egentlig ret enkel: 

Politik handler grundlæggende om hvilke side man stiller sig på i de konflikter, der altid skærer ned igennem klassesamfund som det danske. 

Mellem lønmodtagere og arbejdsgivere, mellem lejere og boligspekulanter. Mellem lokalsamfund og virksomheder, der vil udlede giftigt spildevand der hvor deres børn bader. 
 Ja – alle de steder, hvor almindelige menneskers interesser kolliderer med den økonomiske elites. 

Vi skal sammen med resten af vores parti sikre, at almindelige mennesker i det her land aldrig er i tvivl om, hvor de har Enhedslisten. At vi altid står på deres side. 
Overfor urimelige arbejdsgivere, grådige udlejere – eller overfor en regering som vil stjæle deres fridage og pensions-år. 

Enhedslisten skal være arbejdernes parti. Lejernes parti. De fattigste folkepensionisters parti. Partiet for den lille selvstændige og den butiksansatte. 
Vi skal kunne samle klimaaktivister og industriarbejdere. Akademikere og arbejdsløse. Nye og gamle danskere. Kvinder og mænd. Alle seksuelle mindretal.

For i de store konflikter i samfundet. Der står almindelige mennesker – os der ikke er født ind i magt og rigdom -  på samme side.  Og med fælles interesser. 
Og det er DE interesser vi i Enhedslisten er sat i verden for at forsvare.

Det var de indledende ord fra mig. 
På torsdag afholder vi vores sommergruppemøde – hvor vi vil præsentere vores tanker om den politiske situation 

Og ikke mindst om, hvordan vi kan skabe en stærkere venstrefløj i Danmark. 
… Men I får også muligheder for at stille et par spørgsmål nu, hvis der er nogen der skulle have noget på hjertet.

Slut. 

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags