Skip to content

Frank Jensens tale ved mindehøjtideligheden for 75-året for redningen af danske jøder

Jenny Andersson © News Øresund

Om

Taler

Frank Jensen
Overborgmester

Dato

Sted

Rådhushallen

Tale

Intro
Kære Selskab for Dansk-Jødisk Historie
Kære Humanity in Action
Og ikke mindst kære alle jer, der har trodset efterårsvejret denne sidste septemberdag
Velkommen til Københavns Rådhus!
I morgen er det 1. oktober 2018
Og 75 år siden, at de danske jøder flygtede fra deportation under besættelsen
Jeg er stolt af at kunne byde jer velkommen på en så højtidelig dag.
Det flotte fremmøde viser, at vi er mange, der gerne vil vise vores støtte til det jødiske samfund
København og jødernes historie
Byen København spiller en helt særlig rolle i historien om jødernes redning
Det var her, at den tyske besættelsesmagt planlagde deporteringen af de danske jøder
Og klargjorde skibet ”Wartheland”, der skulle bringe jøderne til Theresienstadt
Men det var også her i København, at en velvillig skibsfartssagkyndig sladrede om den kommende aktion
Og helt almindelige civile – høj som lav – hjalp mere end syvtusinde jøder med at flygte over vandet til Sverige
Jøderne var jo danskere og københavnere, ligesom dem selv
På Bispebjerg Hospital, beskyttede læger og sygeplejersker tusinde jøder under falske navne 
Og her på dette rådhus vedtog bystyret en indsats for at værne om jødernes forladte boliger
Det var unik indsats dengang
Og betød, at mange jøder havde noget at vende hjem til to år senere
København og jøderne i dag
For København var og er hjemsted for de fleste danske jøder
Og i mine øjne er byens og jødernes historie vævet tæt sammen. 
Også i dag
For tre år siden gennemlevede vi terrorangrebet mod Krudttønden og synagogen i Krystalgade 
Det var de mørkeste dage i min tid som overborgmester
Det står som en påmindelse om, hvor skrøbelig den fred og hverdag vi lever i egentlig er
Alle skal kunne færdes trygt i vores by
Det gælder i dag som for 75 år siden. 
Lige nu er vi i gang med at terrorsikre byen
Det er et stort arbejde
Og her vil vi også se på sikringen af Krystalgade og synagogen
Vi skal finde en løsning, vi kan leve med på lang sigt
Og som ikke medfører gener for beboere og for livet i gaden.
Men den fysiske sikring er ikke nok
Vi politikere har en særlig forpligtigelse til at understøtte et fredeligt og tolerant samfund
Hvor alle kan tale frit og praktisere deres tro
Hvor uenigheder løses med dialog
Og hvor vi ikke taler kløfter op i det danske samfund
Også her synes jeg, at vi i dag har et stort arbejde foran os. 
Afslutning
Afslutningsvis vil jeg byde på en af de berømte Rådhuspandekager
De står klar på bordene omkring jer. Værsgo’ at tage for jer. 

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags