Skip to content

Frank Jensens tale ved 1. spadestik til Statens Naturhistoriske Museum

Jenny Andersson © News Øresund

Om

Taler

Frank Jensen
Overborgmester

Dato

Sted

Sølvgade, København

Tale

Kære alle.
Tak for invitationen til at tale i dag.
Jeg har set frem til at tage 1. spadestik til Statens Naturhistoriske Museum.
Det har jeg, fordi vi i dag skal sætte gang i et rigtig, rigtig stort projekt her i midten af København.
Et projekt, som vil komme forskningen og københavnerne til gode.
[Et drøm af et museum – tak til fondene]
Med det nye Statens Naturhistoriske Museum samles Zoologisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Museum i nye og eksisterende bygninger.
Og i 2023 kan besøgende gå på opdagelse i et naturhistorisk museum i international topklasse.
Jeg ved, at Københavns Universitet har drømt om at få et nyt naturhistorisk museum i mange år.
Idékonkurrencen til byggeriet blev udskrevet i 2009 – altså for 10 år siden!
Siden har der været dialog med fonde og med staten om realiseringen af det ambitiøse projekt.
Jeg har fulgt arbejdet på sidelinjen.
Og jeg synes, at jeres vedholdenhed og engagement er imponerende!
Derfor vil jeg rette en stor tak til Københavns Universitet for at arbejde for sin drøm.
Jeg vil samtidig rette en stor tak til Villum-fonden, Det Obelske Familiefond, Novo Nordisk Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.
Uden jeres visionære bidrag kunne vi ikke glæde os til et naturhistorisk museum i verdensklasse.
Og tak til A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal for at støtte de permanente udstillinger på det nye museum.
Tak for de generøse bidrag, som I her yder til byen og københavnerne!
[Evt. klapsalve]
[Museer gør København til en metropol]
De københavnske museer er et stort og værdsat aktiv for byen.
De er med til at skabe byens identitet.
I København udspringer identiteten særligt fra Parkmuseerne i området her,
og fra Kulturkvarteret omkring Slotsholmen.
Her emmer kvarterene af kultur og viden.
Og det er med til at gøre København til en international metropol.
Samtidig cementerer områderne Københavns position som viden- og kulturby.
Området her omkring Parkmuseerne er endda dejligt grønt og rekreativt.
Og man kan kombinere museumsbesøget med en slentretur i Botanisk Have, Østre Anlæg eller Kongens Have.
På den måde giver museerne og de grønne oaser oplevelser, der øger livskvaliteten for københavnerne og for danskerne.
Over 3 mio. besøgende lægger vejen forbi museerne i København hvert år.
Det tæller københavnere, tilrejsende og turister.
Det er imponerende!
Og museerne bliver på den måde også vigtige for byens økonomi.
Både i form af de arbejdspladser, som de skaber.
Og i form af den omsætning, som de mange tilrejsende genererer.
[Et museum på volden]
Det nye Statens Naturhistoriske Museum vil give et løft til hele kvarteret omkring Østre Anlæg og Kongens Have. 
Det er et kvarter, som er særligt præget af fæstningsringen.
Her skylder vi en tak til de fremsynede beslutningstagere, der omdannede voldterrænet.
Og skabte et sammenhængende grønt bælte fra Tivoli, H.C. Ørstedsparken, Botanisk Have til Østre Anlæg.
På den måde sikrede man københavnerne en ring af rekreative og grønne oaser.
Oaser, som i dag er helt uundværlige for byen og den enkelte københavner.
Jeg er derfor også glad for,
at det nye museum skriver sig ind i områdets historie på respektfuld vis.
[Pause]
[Held og lykke i bygningsfasen]
Jeg vil slutte af med at ønske Vejdirektoratet, Per Aarsleff A/S og alle håndværkere held og lykke i byggefasen.
I skal love at passe godt på hinanden.
Og I skal vide, at vi er mange, som glæder os til at se resultatet.
Personligt glæder jeg mig til at tage mine fire børnebørn med hertil i 2023, 
så vi kan se Hvalsalen og gå under jorden og snakke om jordens skabelsen!
Mange tak for ordet.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags