Skip to content

Nanna Højlunds tale ved Lærlingeoprørets kickoff

Om

Taler

Nanna Højlund
Næstformand i FHO

Dato

Sted

Hotel- og Restaurantskolen, Valby

Tale

Kære lærlinge, kære oprørere

Tak for jeres oprør. 
I rejste jer trodsigt i vrimlen – og den første store demo var 22. maj 2022 på Højbro plads. 
Det var en blank og vårfrisk dag. 

Jeg stod der sammen med jer, og jeg så jer ranke ryggen. Og mærkede jeres stolthed og jeres kampgejst. 
Og det var bare begyndelsen. 
Der kom mere. Igen og igen kom I ud i verden med jeres stærke fortælling om stoltheden af faget, jeres håndværk. Det, I kan. 

Men også med jeres kritik af slidte skoler, værktøj fra en anden tid og undervisere som ikke havde den nyeste viden. Jeres kritik havde bund i jeres stolthed og derfor hørte man jer så tydeligt.
Jeg ved, at det var svært i starten, hvor jeres stemmer ikke blev hørt. Men I insisterede. Tak for det.
Vi har så meget brug for jer, både os, de voksne i fagbevægelsen, men også ude i verden omkring os. 
Ude på erhvervsskolerne, ude i virksomhederne, hos politikerne på Christiansborg, hos forældrene og hos de unge, der skal vælge uddannelse. 
For det er jer, der med troværdighed kan fortælle, hvordan det er at få et fag helt ind under huden. Og samtidig fortælle om de udfordringer, der er på erhvervsuddannelserne.

Danmark fik sit lærlingeoprør, og jeg er stå stolt og glad for det vigtige arbejde, I har udført. 

Jeres resultater er enestående. I fik sat erhvervsuddannelserne på Danmarkskortet, og I fik gjort det med stolthed. 

Det er faktisk en kunstart at være vred og skælde ud - og samtidig gøre det med en faglig stolthed, så vi alle sammen kan se, at I vil noget med jeres oprør; at der er noget vigtigt på spil. 
De krav I stiller, dem stiller I med rank ryg.
Erhvervsuddannelserne er vigtige. For i Danmark lever vi af at være dygtige. 

Dygtige til at producere, dygtige til at få hjulene til at snurre, dygtige til at sikre velfærd af en høj kvalitet. 

I bygger vores verden. Men sådan ser ikke alle på det.
Vi lever i en tid, hvor det ikke er, hvad man kan, man bliver bedømt på. Men hvem man er, og hvilken titel man har.

Uddannelsessnobberiet lever i bedste velgående. Og det fører til en opdeling i vores samfund. Et hierarki, hvor nogle er finere end andre. Hvor en lang uddannelse skaber en følelse af overlegenhed, det er både forkert, og det er også med til at ødelægge sammenhængskraften i Danmark.
I fagbevægelsen vil vi måles på resultaterne. Og når man kigger på resultaterne, ligger I helt i front. Mange taler om at lave verden om – I er i gang med at gøre det! 
En milliard mere til EUD. Tak!
Penge som skal bruges til at sikre undervisere med stærkere kompetencer, mere moderne værksteder på skolerne og attraktive ungdomsmiljøer.
Og I har brudt igennem det glasloft som hedder uddannelsessnobberi og fået sat en tyk streg under, at erhvervsuddannelserne er et stærkt valg. 
De er fremtidens valg.
Så tak fordi I rejste jer på alles vegne. Klap jer selv på skulderen for de resultater, der er opnået. 

Men I skal videre. Vi skal videre. Og det ved I godt. Kampen skal videre, og I er allerede i gang med at kæmpe den. Husk, at vi er mange, der vil kæmpe den sammen med jer. 
I er de faglærte, I er arbejderne, og I ved godt, at resultaterne ikke kommer af sig selv. 
I står klar til at kæmpe for erhvervsuddannelser, hvor det ikke er ens køn eller ens hudfarve, der afgør, om man er velkommen.
Erhvervsuddannelser, hvor unge kvinder ikke skal kaldes for kællinger, og hvor unge mænd ikke skal hånes for at vælge et fag, der rimer på omsorg.
Der skal ikke være skurvognshumor – men normal humor. Der skal ikke være nøgenkalendere - Men helt normale kalendere. For at vælge en erhvervsuddannelse er et helt normalt valg af uddannelse. 

Derfor skal mobning, chikane og krænkende adfærd helt ud af vores erhvervsuddannelser. 
Kampen for gode uddannelser er også en kamp mod dårligt arbejdsmiljø og manglede respekt for lærlinge og elever.
En manglende respekt, der har præget uddannelsessystemet. Men også det resterende samfund. Det er en kamp, som handler om værdier som fællesskab og kammeratskab - Det er en arbejderkamp. 
Og som vi kan se på deltagerne i dag, så er det en kamp, som I har fagbevægelsens fulde opbakning til.
Jeg glæder mig til at følges med jer ind i næste kapitel af oprøret. Og jeg ved, at I vil fortsætte med at være stærke stemmer. At det fortsat kogler af kraft i jeres mod.
Vi har brug for jer. Danmark har brug for jer.
For uden faglærte ser Danmarks fremtid sort ud.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags