Skip to content

Mogens Lykketofts 1. maj-tale

Steen Brogaard, www.ft.dk

Om

Taler

Mogens Lykketoft
Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet

Dato

Tale

Så har vi endnu engang oplevet miraklet, hvor naturens varme og væde får bøgen til at springe ud og frugttræerne til at blomstre.

Naturen viser os på ny sin energi og sin evne til fornyelse.Nu skal vi mobilisere vores energi og vores evne til at sætte en helt ny dagsorden.

Alt for længe har VKO-flertallet fået lov til bid for bid at nedbryde den danske model for velfærd og ordentlighed.

Derfor er de værdier, som de fleste af os, der er samlet her, har brugt hele vort voksne liv på at kæmpe, for alvor truet.

Vores Danmark blev rigt, fordi der blev sørget for en god folkeskole og gratis tilbud til alle om videre uddannelse.

I vores Danmark var der billig og god børnepasning, så både far og mor trygt kunne gå på arbejde. 

I vores Danmark var et fælles offentligt sundhedsvæsen, hvor det aldrig blev den private pengepung, der bestemte om man fik god behandling under sygdom. Vores Danmark havde et erhvervsliv der blev stærkt, fordi det var fællesskabet og ikke den enkelte virksomhed, der sørgede for at medarbejderne havde understøttelse ved sygdom og arbejdsløshed. Nu har vi været gennem 1⁄2 år med minimalstatstilhængerne i regering.

Op til hvert valg har de uddelt skattelettelser for at købe vælgere. 

De rige er blevet forgyldt, mens de allerfattigste er blevet trykket yderligere ned med fattigdomsydelser som starthjælp og kontanthjælpsloft.

De har ladet privatøkonomien hos flertallet boble op ved at undergrave indtægterne for fællesskabet og for penge, der blev lånt på kunstigt oppustede værdier i fast ejendom og aktier.

Boblen er bristet. De oppustede værdier er forsvundet som dug for solen. Statskassen er et gabende hul. Og Danmark har mistet 165.000 arbejdspladser de sidste to år.

Regeringen siger nu at vi skal være ansvarlige - og derfor må vi skære dybt i kommunernes, regionernes og statens budgetter de næste tre år. Jeg giver ikke en eneste af Lars Løkke Rasmussens bøjede femører for hans påståede ansvarlighed. Det er Anders Foghs’ og Lars Løkkes fælles regering, der for at tækkes vælgerne lod økonomien løbe løbsk.

Det er dem, der de sidste to år har nægtet at gøre det rigtige for at bekæmpe krise og arbejdsløshed. Hvis de ville gøre mest muligt for at skabe nye arbejdspladser her og nu, så skulle de have brugt pengene på at fremrykke nødvendige, samfundsnyttige investeringer i skoler og sygehuse, baner og veje m.v.

Men de valgte i stedet at brænde mange milliarder af på en ny gang vælgerbestikkelse i form af skattelettelser, der først kommer regning for efter næste valg.

Nu kommer regeringen så og fortæller, at den offentlige sektor skal på slankekur for at betale regningen.

Det hele bygger på den borgerlige vrangforestilling om, at den offentlige sektor er en byrde, som de private virksomheder bærer på deres ryg. Men privat og offentlig er ikke hinandens modsætninger. Vi er alle sammen hinandens forudsætninger. 

Man prøver at bilde os ind, at der sidder masser af overflødige bureaukrater, så der kan skæres mere end nogen sinde siden 1945, uden at borgerne mærker noget.
 
Der kan altid findes hjørner at rationalisere i. Men det er løgn at der findes oversete milliardbeløb, som kommunerne kan trylle frem næste år. Regeringens nedskæringer kan kun realiseres ved ramme direkte ind i kernevelfærden. 

Vi har allerede nu set, hvordan hundredvis af læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter fyres på de offentlige sygehuse, fordi regeringen på den ene side udsteder løfter om behandlingsgaranti – på den anden side strammer budgetterne. 

Så sent som i går besøgte jeg min hustrus 85-årige Mor på Herlev Sygehus, hvor hun er indlagt efter et hoftebrud.Medarbejderne – mange af dem af udenlandsk afstamning – knokler løs for at passe de syge gamle. De er for få. De stresser rundt for at løse opgaverne også efter de seneste fyringer. Stemningen er anstrengt. Rengøringen kan ikke prioriteres nok. 

Vi er inde i en ond cirkel, hvor det offentlige sygehusvæsen skal spare, mens regeringens venner i de private sygehuse fortsat får lov at score patienter og penge på fællesskabets bekostning ved hjælp af private sygeforsikringer, der for en stor del betales ved fradrag i skatten.

Det er ikke vores Danmark.Og det er heller ikke vores Danmark, at kommunerne skal finde mange milliarder, fordi kassen er tømt.

For disse milliarder kan kun findes ved at fjerne pædagoger og medhjælpe i børnehaverne, lærere i folkeskolen, og medarbejdere af ældreplejen. 

Er det ansvarligt? 

Nej, det er ikke ansvarligt at fordyre og forringe børnehavetilbuddet, fordi det kan få forældre til at forlade arbejdsmarkedet, hvor vi har brug for dem i de kommende år.

Nej, det er ikke ansvarligt at skære på timetallet og hæve antallet af børn i klasserne, for hvis vi i kommende generation skal være førende i verden, så er det helt nødvendigt at børnene har verdens bedste folkeskole. 

Og nej, det er ikke anstændigt at forringe omsorgen for de svageste af vore ældre, hvad enten de har brug for hjemmehjælp, plejebolig eller sygehus.

Ansvarlighed er ikke at forringe vilkårene for børn og gamle. Ansvarlighed er, at de regninger, der skal betales, betales af os alle i fællesskab. Ved at vi yder en ekstra indsats og betaler en ekstra skærv.

Den plan, som Socialdemokraterne og SF om kort tid fremlægger for at rette op på dansk økonomi har præcis denne tilgang. Det er en plan, der vil sikre kommuner og regioner råderum til at levere anstændig velfærd. En plan, som fagbevægelsen kan bakke op, fordi der sikres en fair byrdefordeling og bedre beskæftigelse.

Det er mit inderlige håb, at planen kan blive kernen i arbejdsprogrammet for en ny regering og et nyt flertal efter det valg, der kan komme meget, meget snart 

Det er også mit inderlige håb, at en ny regering og et nyt flertal også kan bidrage afgørende til bedre samtale og bedre integration mellem gamle og nye danskere. 

De allerfleste danskere af fremmed oprindelse yder et flot bidrag til det danske fællesskab. Og endnu flere ville gerne, men får ikke lov, fordi vi har levet i et tiår, hvor de dårlige episoder fik overskrifterne på bekostning af de gode historier. 

Det er ikke mindst takket være Dansk Folkeparti, der i samarbejde med V og K systematisk har søgt politisk at profitere på fordomme om mennesker med anden baggrund og anden religion end flertallet.1.maj 2010 skal være dagen, hvor vi for alvor gør klar til slutkampen: Vi skal banke den trælse regering af banen og vi skal definitivt sætte DF uden for indflydelse.

God 1.maj.God kamp

Kilde

Kilde

Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags