Skip to content

Mogens Jensens 1. maj-tale

Om

Taler

Mogens Jensen
Næstformand for Socialdemokratiet

Dato

Sted

Facebook

Omstændigheder

På grund af coronakrisen var de traditionelle 1. maj-arrangementer  aflyst, og talen blev derfor lagt ud som video på Mogens Jensens facebookside.

Tale

”Nu kommer fuglene igen
Og lyset vælter pludslig ind
Det kommer gennem alle sprækker,
Lyse nætter – er tilbage”
Jeg tror de fleste af os kender Albertes dejlige sang, der så smukt varsler lys og varme og kærlighed. Varsler at mørket forsvinder og lyset kommer.
 ”Lyse nætter” hedder den og den er så godt et eksempel på at musikken og sangen kan sætte følelser på noget som nogen gange er så svært for os – rigtigt - at beskrive med ord.
Men det er jo det vi føler lige nu. 
At efter en mørk tid med Coronaen, med begrænsninger og mangel på samvær, mangel på energi og muligheder, så kan vi nu se lys for enden af tunnelen. Ikke kun et lys der varsler forårets og sommerens komme og hip hurra for det. 
Men et lys, hvor flere og flere muligheder åbnes op igen i takt med at vi vaccineres og vi formindsker smitterisikoen. 
Jeg tror på vi går en dejlig sommer i møde. Men det gør vi kun fordi vi alle i stærkt fællesskab har formået at holde coronaen stangen.
Det har ikke været uden tab og mine tanker går her på 1. maj også til de mange familier som har mistet kære og som har været eller er ramt af pandemien. Det står jo desværre ikke til at ændre. 
Men når vi som land trods alt er kommet nådigt gennem pandemien sammenlignet med de fleste, ja – så skyldes det, at så mange har indset alvoren og givet opbakning til en håndtering af krisen, der hele vejen igennem har været baseret på forsigtighed, solidaritet og respekt for menneskeliv.
Og vi har alle bidraget men vi skylder en særlig tak til de, som har leveret i en meget presset tid i vores sundhedssystem – ikke mindst hospitalspersonale og vaccine- og testpersonale – og de mange frivillige som også yder en stor indsats. 
Samtidig skal vi takke de mange, der har holdt og holder produktionen kørende i vores land – såvel offentligt som privat. 
For det har – sammen med regeringens kompensationspakker, som et bredt politisk flertal har gennemført – betydet, at vi også på økonomien og beskæftigelsen er et af de lande, der har klaret sig bedst.
Det er et rigtig godt udgangspunkt for at komme helt rigtigt ud på den anden side. 
Konkret kan vi dog se at særlig langtidsledigheden er steget og det vil vi som socialdemokrater naturligvis have stort fokus på at få bragt ned i den kommende tid.
Det handler naturligvis om at give ledige mulighed for andet job – ikke mindst gennem målrettet efteruddannelse og opkvalificering, men det handler også om at vi nu sørger for at jobbene er til stede. 
At der kommer nye job. 
Og for vi socialdemokrater er kursen klar: vi skal investere os ud af krisen. 
Gennem målrettede grønne investeringer, der både er til gavn for vores beskæftigelse og vores ambitiøse klimamålsætninger, skal vi sørge for at Danmark kommer trygt ud på den anden side i et godt, tillidsfuldt samarbejde med vores virksomheder og arbejdsmarkedets parter.
En af de helt store offensive investeringer ligger i regeringen og Socialdemokratiets infrastrukturplan ”Danmark fremad”, hvor hele landet bliver tilgodeset med nødvendige og vigtige investeringer i veje, kollektiv trafik, cyklisme og grøn transport.
Ofte hører vi i debatten om trafik-investeringer i Danmark, at der er bygget alt for mange motorveje i jylland og at der nu må prioriteres ressourcer til trafikken, der hvor der er størst trængsel – særligt i storbyområderne. 
Men sådan kan man ikke stille det op. 
Det er klart at der skal sikres de nødvendige trafik-ressourcer i de områder af Danmark, hvor der bor flest mennesker, men det samme gælder overalt i landet, fordi vi alle, i et land hvor vi vil have balance, er afhængige af at vores infrastruktur fungerer. 
Derfor er der et mangfoldigt behov for nødvendige trafikinvesteringer – også i midt- og vestjylland - både når det gælder veje, kollektiv trafik, cykelstier mm. Og vi skal have vores berettigede andel af de statslige ressourcer til opgaven. 
Vi er i det hele taget nødt til at sikre at Danmark ikke trækkes mere skævt.  Derfor vil vi i Socialdemokratiet mere decentralisering. Og har allerede leveret med flere lokale politistationer og oprettelse af regionale skattecentre. 
I det næste ryk skal det handle om udlægning af flere uddannelsessteder lokalt og sikring af lægedækning i hele landet.
Det handler om balance i Danmark. Og det handler om lighed og lige muligheder.
Og desværre har vi den store udfordring at der stadig på for mange områder er for store forskelle på, hvilke muligheder vi reelt har som borgere. Det vil vi i Socialdemokratiet gøre op med.
Og vi ER startet – bl.a. med indførelsen af retten til tidligere pension for mennesker som er nedslidt gennem et langt arbejdsliv. 
I kender alle sammen Arne.
Men vi skal gøre mere end det og noget af det allervigtigste er at sikre at børn og unge i Danmark, får de samme muligheder for et godt liv, uanset hvor man er vokset op.
At vi sikrer de nødvendige ressourcer og redskaber til tidligt at hjælpe og understøtte udsatte børn og unge derhjemme, i daginstitutioner og i skolen. 
Det er hjerteblod for Socialdemokratiet.
***
I år fejrer Socialdemokratiet 150 års fødselsdag. Og det er ikke kun 150 års historie for vores parti. 
Det er også 150 års historie om kampen for og vejen til det stærke velfærdssamfund, Danmark er blevet i dag. 
Ikke mindst takket være arbejderbevægelsen, herunder en stærk fagbevægelse, hvor tusinder at kvinder, mænd, unge og gamle før os, har bygget op i tag efter tag. 
Men også i dag - allerede her knap 2 år inde i den socialdemokratiske regerings levetid - har vi leveret stærke resultater bl.a sammen med fagbevægelsen:
Arne-pensionen
Flere penge til kernevelfærd, bl.a. flere sygeplejersker
En bredt vedtaget klimalov
Indgreb mod grådig spekulation i almindelige lejeboliger
Og meget mere
Det skal vi være stolte af og det skal vi fejre. Men vi skal også bruge jubilæumsåret til at skue fremad og sætte pejlemærkerne for, hvordan vi fortsat udvikler og forbedrer vores land og vores samfund.
Et af de vigtigste pejlemærker er, at vi vil ikke ha’ en ny underklasse i Danmark.
Det er derfor at vi som parti har så stærkt fokus på, at alle får en uddannelse og en plads på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt og nødvendigt for den enkelte men det er også nødvendigt for den fremtidige financiering af vores velfærdssamfund.
Det gælder ikke mindst de alt for mange borgere og efterkommere med indvandrerbaggrund, som desværre stadig er uden for arbejdsmarkedet og dermed ikke kan sikre egen forsørgelse. 
Det er vi nødt til at handle på ligesom det også må være sådan, at mennesker, der i en periode har fået beskyttelse mod krig og personlig forfølgelse i Danmark skal vende hjem til deres land, når det er muligt igen, så vi løbende kan hjælpe dem der har behov.
Det er sådan vores internationale asylregler er indrettet og skal fungere. 
***
I 150-året for Socialdemokratiets fødsel blev det vores skæbne som parti og regering at skulle håndtere en af de største kriser i Danmarks historie. 
Der har været mørke stunder, men nu kan vi se fremad.
”Nu kommer lydene igen
Og verden vælter pluds’lig ind
Med parasoller og sandaler,
Bølger maler – alt i sand”
Lyder det fra Alberte, og ja – vi ser frem mod en tid, hvor vi kan gøre mere og opleve mere. 
En tid, hvor vores mentale infrastruktur er åbnet op igen: sport, koncerter, biografer, museer, teatre, biblioteker – kulturen - alt det der giver os så meget energi og glæde i vores liv.
Og ikke mindst en tid hvor vi igen kan komme tæt på og være sammen med dem vi elsker og holder af.
”Du er tilbage, du er hos mig,
Du er tilbage, med varme dage,
Du er hos mig.”
Rigtig god 1. maj!

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags