Skip to content

Mogens Christen Gades båltale

Venstre Jammerbugt

Om

Taler

Mogens Christen Gade
Borgmester i Jammerbugt Kommune

Dato

Sted

Stranden i Blokhus

Tale

Godaften alle sammen og velkommen til denne lidt anderledes markering af sankthans – helt i overensstemmelse med de forholdsregler, der er angivet af sundhedsmyndighederne for at holde coronavirus i skak.
Selvom årets båltale i Blokhus finder sted under alternative former – så har jeg glædet mig.
For jeg skal lige love for, at vi her på sankthansaften i 2020 trænger til at samles – om end på afstand – for at jage det onde bort!
Og det er jo netop det, vi traditionen tro gør, når det er midsommer: Vi samles og tænder bål som værn mod det onde.
Og i år er der ingen tvivl om, at det onde har et navn, nemlig corona og covid-19.
Jeg tror, jeg taler for mange, når jeg siger, at den situation, vi har været i dette forår, ja, den kunne vi slet ikke have forestillet os for et år siden. 
Hvis nogen sidste sankthans havde fortalt os om det, ville vi have afvist det som ren science fiction:
At vi i 2020 skulle opleve og gennemleve et forår med forbud mod at forsamles i større grupper end 10 personer. Et forår, hvor butikscentre, biografer, værtshuse, idrætshaller, museer og alt det andet, der giver hverdagen kulør, havde lukket. Og et forår, hvor børn var forment adgang til skoler og dagtilbud, og hvor elever og medarbejdere i det ganske land på rekordtid lærte at mødes over Teams, Skype, Zoom, og Meet – og hvad det ellers alt sammen hedder.
Det er en kliché – men sandt – når jeg blot må konstatere, at virkeligheden endnu engang har overgået fantasien – i hvert fald min fantasi.
Vi har til skræk og advarsel kunnet følge med i de grufulde konsekvenser af covid-19 i andre europæiske lande – det har medvirket til vores forståelse af situationens alvor og motiveret os hver især til at tage de nødvendige forholdsregler for at begrænse spredningen af smitte og beskytte vores ældre og mest sårbare medborgere.
Og heldigvis har vi med et lettelsens suk kunnet konstatere, at alle vores anstrengelser har virket: Danmark – og særligt Nordjylland – er sluppet nådigt gennem pandemien – i hvert fald i første omgang.
At krisen alligevel trods alt har sat aftryk, det kommer vi ikke udenom. Det kommer til udtryk på mange måder.
Blandt andet i sproget: ord, som før i tiden kun sjældent blev luftet, er kommet til ære og værdighed:
Jeg taler om ord som: værnemidler, smittetryk, nødpasning, flokimmunitet, smittekæder og samfundssind. 
Men også om mere underfundige ord som: hverdagsbetjent, spritrunde, hudsult, kahytfeber, kvalitetstidstortur og coronahelte
Jo – det er, som om sproget knopskyder i en krisetid.
På det ganske alvorlige plan – så har situationen sat et tydeligt aftryk på arbejdsmarkedet i hele landet – og også her i Jammerbugt Kommune.
Vi kommer ikke udenom, at nogle virksomheder og dermed også deres medarbejdere er ramt hårdt af situationen. Vi kan ikke som enkeltkommune vende den overordnede situation – men vi kan gøre vores til at afbøde konsekvenserne, og vores jobcenter arbejder tæt sammen med borgere og erhvervsliv om at finde nye veje og løsninger.
For turismen har de lukkede grænser og uvisheden i forhold til åbningen af grænserne haft dybt alvorlige konsekvenser. Vi ser ind i en helt usædvanlig sæson, og det kan ikke undgås, at aktører i turismeerhvervet på forskellig vis kommer til at mærke eftervirkningerne af grænselukningerne.
Og når turismen rammes – så rammes hele Jammerbugt Kommune.
I en analyse fra sidste år opgøres turisternes forbrug i detailhandlen i Jammerbugt Kommune til i størrelsesordenen 420 mio. kr. Det svarer til hele 24 % af detailhandlens samlede omsætning.
Så det er klart, at vi i gode samarbejder med andre kommuner i Nordjylland og langs Vestkysten har holdt vejret – og stadig gør det – i forhold til sæsonen 2020.
Personligt kan vi jo trods alt glæde os over, at vi bor et sted, hvortil mange gerne rejser langt for at komme på ferie. Så vores egen sommerferie står ikke som sådan på spil.
Vi krydser fingre og glæder os – trods alt – over, at vi er klar til at tage imod – og vi er klar med markedsføringstiltag, blandt andet takket været tilskud fra Business Region North Denmark, som jeg har fornøjelsen af at være bestyrelsesformand for.
I det hele taget må man sige, at vores nye destinationsselskab Destination NordVestkysten – et samarbejde, som vi sammen med Thisted, Holstebro, Hjørring og Lemvig kommuner står bag - ja, det har fået en noget anderledes start, end man kunne have ønsket sig.
Men det hele er ikke kun mørke – det er tydeligt her på årets længste dag – og der er mange lyspunkter at få øje på, også i vanskelige tider.
Jeg glæder mig over at have oplevet det sammenhold og fællesskab, som forårets krise også har kastet af sig. Fra borgmesterstolen har jeg kunnet følge med i, hvordan der på rekordtid er fundet kreative løsninger, og hvordan udfordringer er blevet taklet på tværs af organisationen Jammerbugt Kommune - og i ofte uventede samarbejder med et tjenstvilligt civilsamfund.
Medarbejdere har trådt til, hvor det har været påkrævet, de har løst opgaver hjemme fra stuebordet eller hjemmekontoret – hvis de da ikke - som de før nævnte coronahelte - har været på arbejde i frontlinjen på plejehjem, i hjemmeplejen og sygeplejen.
Jeg sætter stor pris på denne indsats, og jeg oplever også, at kommunens medarbejdere i denne tid får stor – og fortjent – anerkendelse fra mange sider.
Jo – vi har på mange måder mærket, at samfundssind er mere end blot et ord.
Så når vi i aften tænder bål – så er det mere end hekse og trolde, vi vil holde borte.
Vi vil jage vinteren og mørket på flugt. Vi vil tage afsked med et forår, som vi ikke ønsker at genopleve. Og vi vil fejre, at sommeren, lyset, sammenholdet og fællesskabet har vundet!
Vi vil fortsætte med at bekæmpe det onde – som kommer i mange skikkelser, og ikke kun i form af en coronavirus.
Det med at tænke, at det onde er noget, der kommer udefra eller fra de andre, er nok et meget menneskeligt træk.
Det er lettest og mest nærliggende at give andre skylden. Det er de andres skyld, når livet ikke helt går, som vi vil. Ligesom det i gamle dage var heksenes og troldkarlenes skyld.
Jo – vi er også i dag gode til at finde syndebukke i en negativ tankegang. Fremfor i højere grad at tage ansvar for eget liv i det omfang, det overhovedet er muligt. Og samtidig være parate til at tage et medansvar – for samfundet som helhed og for de mennesker, som reelt af den ene eller anden grund ikke har en mulighed for at klare sig ved egen hjælp. 
Det er sundere og langt mere konstruktivt – og coronakrisen har om noget vist os, at vi kan!
Men det er naturligvis dejligt bekvemt at have syndebukke – og der er jo ikke noget, som giver sammenhold som en fælles fjende.
I stedet for at være fejfindere skal vi være stifindere. Vi skal ikke søge efter fejl og mangler hos andre – for hver gang, vi gør det, vinder det onde over det gode.
Det samme er tilfældet, hver gang vi løber fra ansvaret og kaster det over på andre – ja, så har det onde narret os.
Det er vigtige overvejelser i en tid, hvor vi taler meget om vore værdier.
Vi har rigtig mange gode værdier i vores samfund – men de trænger måske til en afpudsning – så de kan komme til ære og værdighed igen. For:
Alt er ikke lige godt. Intet er lige meget. Ikke alt er rigtigt. Der er noget, der er rigtigt, og noget, som er forkert.
Afgørende er det at tage stilling – og vel at mærke en personlig stilling – det forpligter nemlig at være menneske.
Sankthansaften er de lyse tiders sejr – optimismens og stolthedens sejr over de mørke kræfter.
En sejr skabt gennem fællesskabet og af fællesskabet.
Så i aften tænder vi bålet og jager hekse og trolde på flugt. For når heksen er sendt afsted, så kan vi slutte af med midsommervisens ord:
”Vi vil fred her til lands
Sankte Hans, Sankte Hans!
Den kan vindes hvor hjerterne aldrig bli’r tvivlende kolde.”
Og på den måde begynder og ender det hele hos os som mennesker og menneske.
Vi kan nemlig alle gøre en forskel - måske på forskellige niveauer. Men vi KAN gøre en forskel. Og så SKAL vi gøre en forskel. Om det er i familien, på arbejdspladsen, i byen, foreningen eller i forhold til klimaet, miljøet, naboer og venner.
For på den måde bliver jorden, Danmark, Jammerbugten og Blokhus et bedre sted at leve og være.
Fortsat god sankthansaften og god sommer!
Tak.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Tags