Skip to content

Michael Vindfeldts tale til H.M. Dronning Margrethe II i anledning af sensommertogtet

Lars Svankjær/©Frederiksberg Kommune

Om

Taler

Michael Vindfeldt
Borgmester i Frederiksberg Kommune

Dato

Sted

Frederiksberg Rådhus

Tale

Deres Majestæt, kære gæster 
På vegne af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, endnu engang rigtig hjertelig velkommen til Frederiksberg. Og velkommen til en dag, som hele Frederiksberg har set rigtig meget frem til.
Dronningen kender jo hele det danske rige ud og ind, for De har besøgt stort set alle byer, kommuner og lokalsamfund i Deres imponerende regeringsperiode. 
Da jeg skulle skrive denne tale, tænkte jeg derfor på, at alle dele af Danmark jo har deres egne særpræg. Og det ledte mig hen til det helt naturlige spørgsmål; hvad er Frederiksbergs særpræg?
Men før jeg kommer med et bud på det, vil jeg lige dvæle kort ved begrebet sommerhus – eller som vi siger på Frederiksberg: det, at tage på landet. 
I coronatiden købte et rekordhøjt antal danskere sommerhus og tusindvis har fundet glæden ved at nyde ferier i Danmark. 
Hvorfor trækker jeg nu det frem på en dag som i dag? Jo det gør jeg, fordi Deres Majestæts forfædres sommerresidens netop bl.a. var Frederiksberg Slot. Og derfor er jeg også glad for, at vi besøger slottet i dag til frokosten. Det er jo nærmest frokost i sommerhuset!
Men tilbage til spørgsmålet; hvad er det særlige frederiksbergske så? Jo, selvom det er svært at forestille sig i dag, så begyndte Frederiksberg jo netop som landsby i grønne omgivelser. 
Og senere som elsket udflugtssted for kongefamilien og velhavende københavnere, der byggede landsteder uden for voldene.
Og den der landsbystemning, det lokale og ikke mindst det grønne har vi i høj grad stadig i dag på Frederiksberg. Så selvom vi ikke i meget streng forstand, måske er en landsby, så er vi det i hvert fald i overført betydning. 
Ja faktisk ynder vi at kalde Frederiksberg for verdens største landsby eller verdens mindste storby. For der er stadig noget helt særligt ved Frederiksberg. 
Her hilser vi på hinanden, meget ofte møder man nogle man kender, når man går på vores veje, alleer eller boulevarder – og byen er bare grønnere end så mange andre storbyer. 
Her nydes det gode liv af mennesker i alle aldre, af alle slags og i alle livssituationer. Men fælles for alle Frederiksbergs borgere er kærligheden til det grønne Frederiksberg, Frederiksbergs frisind og Frederiksbergs mangfoldighed.
Med det program der er lagt i dag for rundturen på HELE Frederiksberg, har det netop været ambitionen at vise Dronningen nogle af de mange facetter, som Frederiksberg indeholder. 
Lige fra karetturen ad den gamle kongevej til det klassiske Frederiksberg Allé med den stolte teatertradition. 
Videre til hele byens fokus på det grønne, på klimaet og på gode skoler i Haver til Maver i Frederiksberg Have. 
Videre ud til mødet mellem generationer ved Generationernes By og Frederiksberg Boldklubs nye klubhus. Videre til bagsiden af Domus Vista, som har fået et fantastisk nyt byrum, opkaldt efter en af byens store kunstnere Betty Nansen.
Så skal vi tilbage til Frederiksberg Allé med Aveny-T’s nye væksthus.
Og endelig slutter vi af ude under Bispeengbuen og ser det urbane, moderne og ikke mindst unge Frederiksberg.
Så med rundturen her i dag er det tanken, at Dronningen i virkeligheden får syn for den udvikling, Frederiksberg har været i. Og ikke mindst den udvikling Frederiksberg er i.
Fra de fine alleer over steder, hvor folk som de er flest kommer, til det mere urbane.

Den udvikling fra landsby med sommerresidenser til nu at være verdens største landsby, men altid med fokus på det grønne, det nære og det lokale.
For sådan skal Frederiksberg altid være. Altid i udvikling aldrig i stilstand og med plads til mennesker.
Som jeg sagde i starten af talen, har hele Frederiksberg glædet sig til dagen i dag og jeg vil slutte med at dele en lille anekdote fra i tirsdags.
Da blev rådhuset nemlig ringet op af en af vores borgere, der høfligt forespurgte, om der stadig ville gå busser til Frederiksberg, nu hvor Dronningen kom på besøg. 
Årsagen hertil var, at borgerens mor havde et stort ønske om at opleve Dronningens besøg og karetturen på netop Frederiksberg. 
Vi kunne berolige med, at ja, man kan godt tage bussen til Frederiksberg for at se Dronningen. Også selvom man bor helt inde i København.
Så på den måde har Dronningens besøg altså lokket flere københavnere på landet – eller i hvert fald til verdens største landsby.
Det allersidste jeg vil sige er, at på vegne af kommunalbestyrelsen er der købt en bog til Dronningen med Storm P tegninger. Og i bogen ligger der tre fotografier, der gerne skulle minde Dronningen lidt om Frederiksberg og besøget i dag.
Det ene fotografi er af Storm P´s tegning af løsningen på Frederiksberg Bakkes stejle stigning.
Det andet billede er fra Dronningens indvielse af netop Storm P. museet.
Og det tredje billede er måske ikke det bedste billede i kvalitet, men alligevel håber jeg, at det betyder rigtig meget for Dronningen. For det er et billede af Deres besøg i Cisternerne og samtalen med den store kunstner Ingvar Cronhammar. 
Jeg håber, De vil nyde gaven og dagen her hos os. Og så endnu en gang: Velkommen til Frederiksberg.

Kilde

Kilde

Manuskript modtaget fra taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags

Relateret