Skip to content

Mette Marie Ydes tale til Trine Baumbach ved overrækkelsen af Danners Ærespris

Om

Taler

Mette Marie Yde
Direktør i Danner

Dato

Sted

Dannerhuset, København

Tale

Kære Trine

Du har i din imponerende karriere gjort os alle sammen klogere på noget så komplekset som menneskerettigheder og strafferet. 
Du har både beskæftiget dig med gerningspersoner. Og du har beskæftiget dig med ofre. 
Du har blandet dig i den offentlige debat. Og du har ændret lovgivningen.

I adskillige år har du forsket i kønsbaseret vold i et strafferetligt perspektiv. Du har blandt andet påpeget retssystemets svigt, når det gælder voldtægt. Du har sat fokus på det helt håbløse og uretfærdige i ægtefællerabatten for partnerdrab – og du har endda foreslået, at vi gør det modsatte. 
Jeg kender dig som en kvinde med dine meningers mod. 
Du er en kæmpe inspiration for mange. Du er en kæmpe inspiration for mig. 
Foruden din årelange og solide forskning, har du ofte modigt sat dig selv i spil. Du har haft modet til at gå enegang. 
Her tænker jeg særligt på dit arbejde i Straffelovsrådet. Og samtykkelovgivningen, som du er en af hovedarkitekterne bag. 
Alle i Straffelovrådet var dengang i februar 2020 enige om, at voldtægtsbestemmelsen skulle ændres. 
Men du var det eneste medlem, der insisterede på, at den nye lov skulle have samtykke som bærende princip. 
Du gjorde op med forestillingen om, at du samtykker, hvis du er passiv.
Du talte højt på de mange kvinders vegne, som er blevet udsat for overgreb og ikke har været i stand til at sige fra. Fordi de var så bange.
Kvinder, som er blevet voldtaget. Mærket for livet. 
Og samtidig har oplevet svigt fra samfundet og de retshåndhævende myndigheder.
Den udtalelse i Straffelovsrådet. Det standpunkt. Det mod. Og den indsigt, har gjort en stor og meget vigtig forskel for de mange kvinder, som årligt udsættes for voldtægt og voldtægtsforsøg. Det gælder også for de mange kvinder, vi møder i Danner – og for deres forståelse af den seksuelle vold, de har været udsat for. 
For heldigvis blev det standpunkt, som du stod alene med i Straffelovrådet, til lov, da et enigt folketing vedtog samtykkeloven i slutningen af 2020.
Samtykkeloven er i den grad et paradigmeskifte. 
Det har gjort en stor forskel for den måde, vi taler om og betragter voldtægt og voldtægtsforsøg i Danmark. Det har gjort op med myter. 
Det har gjort op med, at en kvindes krop – i retslig forstand – reduceres til et objekt for mandens ære, men i stedet betragtes og behandles som et selvstændigt individ med ret til egen krop og en retfærdig behandling.
Det har givet ofrene større mulighed for at møde forståelse, accept og anerkendelse. 
Og det har betydet, at retssystemet i dag er blevet bedre klædt på til sager om voldtægt.
Jeg ved godt, at du også selv mener, at alt ikke er gjort med den lov. Det er vi enige om. Få voldtægtsanmeldelser fører til dom. Og retssystemet mangler stadig viden om voldens kompleksitet.
Der er stadig brug for at gøre op med det patriarkalske syn på forholdet mellem mænd og kvinder. Og der er brug for at sikre kvinder, der bliver udsat for vold og overgreb, bedre retsstilling. 

Jeg ved, du fortsætter kampen. Og det er jeg meget tryg ved og begejstret for.
Tak for din kæmpestore indsats. Og stort tillykke med Danners Ærespris.

Kilde

Kilde

Manuskript tilsendt af taler

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags