Skip to content

Mette Frederiksens tale ved pressemøde om grænselukning

Om

Taler

Mette Frederiksen
Statsminister

Dato

Sted

Statsministeriet

Omstændigheder

Pressemøde om nye tiltag for at inddæmme coronavirus

Tale

Velkommen til pressemøde her i Statsministeriet igen. I de her dage hviler der et rigtig stort ansvar på danskernes skuldre. Og det ansvar, det har I taget på jer. Det vil jeg gerne have lov til at sige en stor tak for. Jeg oplever, at langt de fleste danskere bakker op om de både store og drastiske beslutninger, som der er truffet, og som skaber forandringer i alles hverdag nu. 
Myndighederne får brug for jeres opbakning igen nu, med nye initiativer. Og jeg får brug for jeres tålmodighed. For vi står her igen for at præsentere en række nye tiltag i indsatsen mod coronavirus. Før jeg fremlægger dem, så vil jeg af hjertet takke for det samfundssind, som I udviser lige nu. For det samfundssind er en meget stor del af løsningen på, at vi kommer godt igennem den her krise, som vi nu er i. 
Vi skal stå sammen ved at holde afstand. Hvis alt for mange bliver smittet på samme tidspunkt, så risikerer vi at sundhedssystemet bryder sammen, og det er det, vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå nu. 
Vi skal hjælpe hinanden, og det gør danskerne. I hjælpenetværk, hvor sårbare kan ringe ind og bede om hjælp, og hvor frivillige står klar til at hjælpe. Pædagoger og skolelærere landet over er ved at finde løsninger for de børn, hvis forældre skal møde på arbejde og ikke kan finde anden form for pasning. Nabofællesskaber blomstrer op.
Tak til fagbevægelsen og til dansk erhvervsliv, som er i gang med at finde løsninger for medarbejdere og for virksomheder. Det er et arbejde, der fortsat pågår, og som regeringen tager meget alvorligt. Tak til politi, beredskab og hjemmeværn, som alle allerede er klar til at hjælpe. 
Og tak til alle jer, som vi sjældent får nævnt, når vi siger tak. Nemlig alle jer, der stadig er med til at holde gang i hjulene. Som sørger for, at danskerne kan handle ind, stadig kan bruge den kollektive trafik. Selvom tingene er på nedsat blus, så er der ganske mange samfundsfunktioner, der stadig er i gang. 
Og en særlig tak skal selvfølgelig lyde til medarbejderne i sundhedsvæsnet. Mange steder er man allerede belastet af situationen, I gør en kæmpestor indsats. Tak for det. 
Lige nu har vi en fælles rigtig stor opgave, som handler om at sikre, at for mange mennesker ikke bliver smittet på samme tid. Status lige nu er, at 801 danskere er konstateret smittede. 23 er nu indlagt på sygehuset. 4 er i intensiv behandling. Og 2 er desværre i kritisk tilstand. De her tal, både antal smittede, antal indlagte og danskere i kritisk tilstand, må vi forvente stiger. Også stiger meget. Og det kommer de til, selvom vi handler. Fordi meget af det, vi gør nu, kommer vi forhåbentlig til at se effekten af, men det kommer til at ske på et senere tidspunkt. Og derfor skal alle danskere blive ved med at gøre det, vi er godt i gang med. Holde afstand til hinanden, hjælpe hinanden. Og tage hensyn, ikke mindst til de mest sårbare.  
Rigtig meget af det, vi har sat i gang, handler selvfølgelig om vores sundhedsvæsen. Derfor er det vigtigt, den beslutning, der er truffet i dag, som handler om at undgå en situation, hvor sygehuse og sundhedsvæsen bryder sammen på grund af den byrde, der kan opstå som følge af corona. Alle sygehuse i Danmark har i dag fået besked på at lukke for al normal aktivitet i sundhedsvæsnet. Alt det, der ikke er nødvendigt, skal lukke ned nu. Det skal vi gøre for at undgå, at sundhedspersonale bliver smittet. For at undgå, at patienter smitter hinanden. Men også for at give tid til den sidemandsoplæring, som bliver helt nødvendig, for at sundhedspersonalet kan klare situationen, når vi står i en mere kritisk situation. 
Det her kommer også til at få konsekvenser for rigtig mange danskere. Mange vil få udskudt deres operation, hvis den ikke er akut. Jeg ved, det kommer til at være til gene for mange. Og det betyder allerede nu, at vi kommer til at se ind i et sundhedsvæsen, der også på den anden side af corona kommer til at blive overbebyrdet. Alt det, vi gør herhjemme; alle de forholdsregler, der bliver taget, alle de beslutninger, vi træffer. Dem risikerer vi bliver undermineret, hvis vi fortsætter rejseaktiviteten ind og ud af Danmark. For det øger risikoen for fortsat smitte. 
Og derfor: nye tiltag. Udenrigsministeriet har allerede i dag ændret rejsevejledningen, sådan at alle ikke-nødvendige rejser til hele verden frarådes. Det betyder, at man skal lade være med at rejse væk fra Danmark, med mindre det er absolut nødvendigt. Og hvis man er på ferie i udlandet, så skal man finde tilbage til Danmark og overholde de regler, der er for karantæne. 
Derudover: ny melding. Fra i morgen kl. 12, der lukker de danske grænser midlertidigt. Det vil stadig være muligt, og det vil være helt nødvendigt, at transportere fødevarer til Danmark, medicin og andre forsyninger, som f.eks. er nødvendige for vores industriproduktion. Men alle turister, alle rejser, alle ferier og alle udlændige, der ikke kan bevise, at de har et anerkendelsesværdigt formål ved indrejse til Danmark, de vil fremover blive afvist på den danske grænse. Danske statsborgere kan altid komme ind i Danmark. 
Med det vi gør her, så må vi forvente om kort tid at se en hel eller delvis stor nedlukning af alt. Flytransport, færgetransport, togtransport. For al passagertrafik. Mange danskere kommer til at blive berørt. Der er en del pendlere i grænselandet fra Sverige og Tyskland. I må forvente længere køer og længere rejsetid. Ligesom med lukningen af skoler, så kommer lukningen af grænserne til at tage lidt tid. Den fulde grænsekontrol vil vi først have op at køre om nogle dage. Jeg vil også allerede nu sige, at I skal forvente at se Forsvaret ved grænsen. Det er selvfølgelig politiet, der har ansvaret, men vi kommer til fra start at bede Forsvarets personel om at være aktive i grænsebevogtningen. 
Der vil selvfølgelig være informationskampagner til danskere i udlandet. Og der vil også være informationskampagner til de lande, hvor mange udlændige kommer fra, når de kommer til Danmark. Godstransporten bliver ikke omfattet af grænsekontrol. Og det er ganske enkelt, fordi vi har behov for at få så mange fødevarer og varer ind til landet som overhovedet muligt. Vi er i tæt kontakt med transporterhvervene for at få det her til at glide så godt som overhovedet muligt. 
Vi har i dag orienteret EU-Kommissionen. Og vi har orienteret vores nabolande, Norge, Sverige og Tyskland, om den her beslutning. Grænsekontrollen løber indtil videre til og med påske. Altså til og med d. 13. april. Og det følger i øvrigt den skærpelse, der også er af rejsevejledningerne. Så jeg håber, alle har hørt, at man skal ikke tage på påskeferie ud af Danmark i år. Det her er igen alvorlige initiativer. Endnu engang. De bliver ikke de sidste. Og vi vil inden for meget kort tid komme med udmeldinger, nye udmeldinger, som bl.a. skal hjælpe danske lønmodtagere, som på samme vis som virksomhederne kan komme til at stå med store udfordringer i den kommende tid. 
I forhold til det hele vil jeg gerne sige, at vi står på ubetrådt land. Vi er i en situation, som ikke ligner noget, nogen af os har prøvet før. Det kommer til at få omkostninger for os alle sammen. Jeg er sikker på, vi kommer igennem det her sammen på en god måde. Og lige nu ved jeg godt, at det samlede katalog er meget voldsomt, og vil opleves meget voldsomt. Men jeg er af den fuldstændig klare overbevisning, at det er det værd. Fordi vi risikerer, at hvis vi ikke gør det her, så bliver omkostningerne både menneskeligt, sundhedsmæssigt og økonomisk langt, langt større. 

Kilde

Kilde

Transskription

Kildetype

Transskription

Ophavsret

Tags