Skip to content

Mette Frederiksens 1. maj-tale

Om

Taler

Mette Frederiksen
Statsminister og formand for Socialdemokratiet

Dato

Sted

Partiforeningen i Ballerup

Tale

Kære venner.
Hvor er det dejligt, at vi for første gang i tre år igen kan mødes rigtigt til en 1. maj. Samles. Forenes om de værdier, vi tror på. Værdier, vi aldrig må opgive. Frihed, lighed og solidaritet.
Knap nåede vi at træde ud af coronaens lange skygge, før vi igen trådte ind i en ny.
Krigen er tilbage i Europa. Putin har invaderet et fredeligt og demokratisk land. Verden er for evigt forandret.
Der kæmpes nu på tredje måned. Det ukrainske folk bliver angrebet. Uprovokeret. Brutalt. Og voldeligt.
Men Putin har forregnet sig. Han har undervurderet, hvor svært det er at tage friheden fra et folk, der har oplevet at have den. Han har undervurderet deres modstandskraft. Og deres gennemslagskraft.
Og han har undervurderet os. Danmark. Vores allierede. Vesten.
Han troede, han kunne splitte os. Men det lykkedes ikke. Tværtimod. Vesten lever. Stærkere end måske nogensinde.
Verden over – også herhjemme – rejser folk sig i protest. Tak. Tak til hver enkelt af jer, der står op imod uret og krig. Det er vores lys for fremtiden.
***
Krigen i Ukraine er først og sidst en menneskelig tragedie.
Jeg vil aldrig glemme det syn, der mødte mig, da jeg besøgte præsident Zelenskyj. Ødelagte boligblokke. Overgreb på civile.
Putin efterlader et spor af ødelæggelse og død bag sig.
Lige nu gør vi alt, hvad vi kan for at hjælpe det ukrainske folk i den kamp, som er deres, men også vores.
Og jeg er dybt taknemmelig over, hvor mange af jer, der står klar med en hjælpende hånd og et åbent sind.
Det får vi brug for. For en krig på europæisk jord vil få konsekvenser for os alle.
Allerede nu oplever vi stigende priser – særligt på energi og fødevarer. Inflationen er for alvor tilbage i Danmark og i Europa.
Da vi gjorde regnebrættet op efter corona, kom kritikerne til kort.
Vores krisepolitik har ikke alene reddet liv. Den har også været god for dansk økonomi.
Vi havde i 2021 den højeste vækst i 27 år. Den laveste arbejdsløshed i mere end 13 år. Lav offentlig gæld. Og den højeste beskæftigelse nogensinde. Aldrig har så mange mennesker som i dag haft et arbejde.
Men det var før krigen. Krig i Europa kommer med en høj pris. Vi må forvente højere renter. Stigende arbejdsløshed. Desværre.
Lige nu rammer det særligt hårdt hos jer, der i forvejen har mindst.
Er du pensionist, studerende på SU, uden job eller enlig forsørger. Så vil indkøbskurven føles tungere og pungen lettere.
Vi kan ikke alt. Men vi kan noget.
Jer pensionister, der har de laveste indtægter og formuer, foreslår vi at hjælpe. Med ekstra 5000 kr. skattefrit.
For også den her krise skal vi løse solidarisk. Præcis, som vi gjorde det under pandemien.
Men jeg vil også sige det, som det er: Det vil ikke være muligt at holde alle skadefri.
Jo mere økonomisk aktivitet, vi understøtter. Jo større er risikoen for, at inflationen stiger. Derfor skal hjælpen være målrettet. Og midlertidig.
Og så skal vi fortsætte med reformer. Der styrker dansk økonomi. Får flere i beskæftigelse. Så vi også i fremtiden har en økonomi, der kan stå imod, når en krise rammer.
Det er Putins værk, at verden lige nu går baglæns. Men det er i vores hænder at bringe os fremad. Ansvarligt. Og retfærdigt.
***
Igennem mere end to år har vi danskere vist, hvad vi er gjort af. Derfor er jeg optimist.
Og jeg ved, at Danmark kan mere.
Vi skal fri af den russiske gas hurtigst muligt. Og vi skal ud af de fossile brændstoffer i det hele taget.
Det vil koste kræfter, hurtige beslutninger, nye vaner og mod.
Men fordi vi i Danmark turde sætte høje mål tidligt. Stræbe efter en bedre verden. Så har vi i dag det bedste udgangspunkt.
Tænk, hvis Danmark bliver dét land, der baner vejen for et grønt Europa. Som tilbyder et grønt, dansk alternativ til den sorte, russiske gas.
I dag kommer næsten 50 procent af Danmarks strøm fra vindkraft. I fremtiden skal husstande i hele Europa lyse op med strøm fra de energiøer, vi bygger i Nordsøen.
Og det dyre naturgasfyr derhjemme skal erstattes af billigere fjernvarme.
Enhver krise skal bruges til at bringe os videre.
Og vi skal have vores velfærdssamfund sikkert igennem. De blå partier vil en anden vej. De vil gennemføre besparelser på vores børn, unge og ældre.
Liberal Alliance vil halvere dagpengene. Søren Pape vil afskaffe Arne-pensionen.
Mon ikke, at vi alle kan se frem til mindre klima og biodiversitet. Og de unge til store besparelser på deres uddannelser den dag der kommer en borgerlig regering.
Sådan plejer det at gå. Sådan er det ikke med en socialdemokratisk regering.
Vi har ikke løst alle problemer. Endnu.
Men. Vi har gjort dansk økonomi stærkere.
Og samtidig afsat penge til flere sygeplejersker, bedre forhold på fødestuerne og indført minimumsnormeringer.
Den modregning i pensionen, der er, når din partner stadig er i arbejde. Den bortfalder nu. Til gavn for tusindvis af danskere.
Vi har taget et opgør med boligspekulanterne i Blackstone.
Og de unge har sagt farvel til både omprioriteringsbidrag og uddannelsesloft. Til gengæld har vi investeret milliarder i uddannelse. Og lavet verdens formentlig mest ambitiøse klimalov.
Og at sex kræver samtykke. Ja. Det står nu skrevet sort på hvidt.
***
Verden befinder sig i en skæbnestund. Pladerne flytter sig.
Putins krig er ikke kun et angreb på Ukraine. Det er et angreb på alle os, der vil en verden med fred og demokrati.
Derfor må vi også spørge os selv: Hvad er Danmarks ansvar?
2. verdenskrig viste os faren ved at stå alene. Et lille land tvunget i knæ af et større.
”Aldrig mere 9. april”. Sådan lyder tidligere statsminister Hedtofts berømte ord. Det er med god grund, at de er gengivet gennem generationer. Og ikke siden dengang har betydningen af netop de ord været vigtigere.
Aldrig igen skulle Danmark stå alene. Uden alliancer. Uden sammenhold.
Ekkoet fra den skæbnesvangre morgen den 9. april førte Danmark ind i FN, EU og i Nato.
I ruinerne fra krigen besluttede vi os for at bygge vores egen verden op. Vi samlede os for at vinde freden.
Fællesskabet er Danmarks styrke. Herhjemme og ude.
Den tryghed, der ligger i at vide: Du er ikke alene. Det er en tryghed, der giver mod. Og evne til at forsvare det, vi tror på.
Netop det er afgørende for et lille land som vores. Nato er garanten for, at de store ikke kan tromle de små.
Og Nato er og bliver hjørnestenen i dansk sikkerhedspolitik. Det vil et styrket samarbejde i Europa ikke rykke en tomme ved. Tværtimod.
Når vi styrker EU’s sikkerhed, styrker vi også Nato. Selv USA lægger vægt på, at vi skal tage et større ansvar for vores egen sikkerhed i Europa.
Når ufriheden banker på Europas dør, findes neutralitet ikke.
Når vores værdier er under angreb, er det ikke nok, at vi fortæller hinanden om vigtigheden af dem. Vi skal også være klar til at forsvare dem.
Danmark er for lille til at stå alene med et forsvarsforbehold i Europa. Vi skal være med og tage ansvar. Samle os med de lande, vi deler vores værdier med. Med de demokratiske lande i Europa, der tror på frihed og selvstændighed.
Det er derfor, vi skal stemme om hvorvidt Danmark kan deltage i Europas samarbejde om forsvar og sikkerhed den 1. juni. Ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet.
Og det er derfor, min klare anbefaling er, at du stemmer ja.
Vi lever i en svær tid. Det gør ikke vores opgave mindre.
Jeg er stolt af Danmark. Et lille land, der hjælper mere end de fleste andre. Tager ansvar og beskytter de værdier, der binder os sammen.
Kampen for frihed tager vi i fællesskab. Rigtig god 1. maj.

Kilde

Kilde

jyllands-posten.dk

Kildetype

Digitalt manuskript

Ophavsret

Tags